Blodvärden och diet.

Nej.Nej,Nej Erytropoetinstimulerande medicinering är inget alternativ
INDIKATIONER FÖR BEHANDLING MED ERYTHROPOES-STIMULERANDE MEDEL (ESA)

Enligt läkemedelsverkets rekommendationer är behandling med ESA indicerat vid canceranemi. Rekommendationer finns också från EORTC (nyligen uppdaterade) och American Soc of Hematology. En restriktivare hållning än tidigare rekommenderas p g a lätt ökad relativ risk för mortalitet vid ESA-behandling av cancerpatienter i vissa studier med solida tumörer (RR 1.17). Behandling är indicerad:


  1. Som alternativ till blodtransfusioner vid uttalad anemi.
  2. Vid symptomgivande anemi av lätt till måttlig grad vid cytostatikabehandling. Med symptom avses även funktionsnedsättning.
  3. Behandling kan också övervägas för att undvika anemi vid planerad cyklisk kemoterapi som är starkt anemiserande, särskilt vid tidigt Hb-fall under behandlingen.
Sen tillkommer huvudindikationen Renal anemi, alltså anemi vid njursvikt

F ö övrigt angående lågt blodvärde/sänkt Hb/anemi: Grundregel vid oväntat provresultat: Ta om provet - kan var felaktighet där. Värdera relevansen av provsvaret. Ligger det utanför referensvärdet - ja då tyder det sannolikt patologiskt. En del av oss ligger naturligt utanför referensområdena - både uppåt och nedåt.
Är det låga Hb-värdet (som jag antar att det gäller) orsakat av järnbrist? Kollas med ferritinvärdet. Ta reda på det först innan man spekulerar hej vilt i olika födoämnens järninnehåll. Om järnbrist - varför? I princip olika orsaker: För lite intag. För lite upptag av det järn som tillförs. Sjukdom som orsakar järnbrist/anemi. Förluster - dvs blodförluster
 
Senast ändrad:
Är du missnöjd med din vårdcventral och har nära till någon annan tar det 24 h från anmälan tills du kan kontakta den nya VC.
Jag bytte efter att chefsläkaren blivit omplacerad pga dömd för något till en annan VC,
Där har jag en av delägarna och då troligen en av de bästa läkarna på den VC men ett problem om skada eller symtom kommer från Idrottsskador saknar de flesta erf av egen friskvård.
Du kan kolla på web sidor om röda blodkroppar,vas jag mins så bildas det nya varje dag och även förbrukas bl av träning som löpning pga att de slås sönder vid hopp och stötar.
Betr djuruppfödning så kan man ju då köpa kött direkt från lösdrift, bl.renkött från ´inköpringar´
och lokala uppfödare kör ofta ut till kunder om man bor i närheten.
All ´bättre´mat blir pga småskalig verksamhet tyvärr betydligt dyrare.
Ska jag byta VC ska det varsa av orsaker som gäller VC som helhet. Jag har vid ett tillfälle tvingats säga ifrån att jag inte vill ha tillbaka en läkare som jag redan en gång blivit av med. Inom fysioterapin har jag också vid ett tillfälle anvisats en fysio -- den fysio !! -- som jag absolut inte vill ha att göra med. I det fallet uppsökte jag en privat, fast fan vet om det blev så bra -- mannen anvisade styrketräning för min artros, vilket inte är så fel, men krockar med min PT-träning, som förvisso är rätt dyr, men ingår i en helhet som jag inte vill slå sönder.

När det var som rörigast, stor personalomsättning, på min VC vände jag mig också till en privat med bra resultat. Och för 12-13 år sen vände jag mig till min dåvarande PT för löparknä (orsakad snarast av alpvandring) när Rörelse & Hälsa (fysioterapin i Östergötland) hade fullt och på frågan om lämpliga övningar svarade att såna inte fanns, det var vila (!!!) som gällde. PT:n hade masssor med uppslag.
 
Här föekommer ju en hel del intressanta upplysningar. Varför får jag inget av detta från VC?
På din vårdcentral har de kanske har fullt upp med att ta hand om sjuka människor (istället för folk som har "värden inom nedre änden av referensintervallet" = normalvärden) . Kan det vara så? 😉
 
På din vårdcentral har de kanske har fullt upp med att ta hand om sjuka människor (istället för folk som har "värden inom nedre änden av referensintervallet" = normalvärden) . Kan det vara så? 😉
Alltså: det handlar i detta fall huvudsakligen om värden *utanför* referensintervallet och det vid flera tillfällen. Om VC gör prioriteringar kan det inte kosta så mycket att redovisa dem. Tidsbrist, lång kö, ja, då kan man ju hänvisa till det privata.

För 12 år sen hade jag väldigt högt blodtryck vid min årliga undersökning (på privat företag). Läkaren skrev remiss på 24-timmars vilket VC omvandlade till tre punktmätningar. De båda första gångerna låg övertrycket vid vårdens övre gräns, som alla vet är högt satt. Tredje gängen låg det fem enheter högre. Jag anmärkte då att jag kanske borde se över min kost för jag tenderar att gå upp i vikt , höst och vinter. Svar: jo, men så är det ju när man är lite äldre (då 66). Det är en sak att VC har en femtedels dietist, med inriktning på diabetes och feta barn, vilket kräver prioriteringar.

Men det är en annan att ljuga. Det finns ingen automatik i detta. Det handlar ofta om hur och vad man äter, bl a. (bra sammansatt kost reglerar aptiten väl).

Jag hanterade min ilska över detta konstruktivt och vände mig till privata företag. Det första erbjöd kosthjälp men i grupp (!!!) och med ett års bindetid, så fan heller. Sen hittade jag ett annatföretag som egentligen sysslade med vattengympa och köpte en timmes kostrådgivning för 500 kr. Jag har aldrig fått så mycket i hälsoväg för så lite pengar.
 
På din vårdcentral har de kanske har fullt upp med att ta hand om sjuka människor (istället för folk som har "värden inom nedre änden av referensintervallet" = normalvärden) . Kan det vara så? 😉
Om VC har "fullt upp" med verkligt sjuka ska jag alltså vid enskilt, tidsbokat, möte med läkare eller sjuksköterska nöja mig med bristfällig information i samband med provsvar?
 
Vårdbesök blir alltmer som andra serviceverkstäder (om det inte är akutbesök) att man bokar en tid för en specifik fråga (blodtrycket, ryggen, osv). Har man fler frågor som dyker upp får man boka en ny tid för den, ffa om tiden bokade tagit slut redan.
Det kan nog också vara svårt för vårdpersonalen att gissa vad man vill veta mer om utan att man frågar om något är oklart. Det som är självklart för vissa är helt obegripligt för andra oavsett utbildningsnivå.

Jag upplever att det tas en massa prover som sedan inte används, laboratorierna har referensvärden som skiljer mellan olika apparater/lab ibland, och troligen är inställda så att på 20-50 olika analyser kan man förvänta sig att ett normalt (för individen) kan vara utanför referensen (för att inte missa en tänkbar avvikelse, därför har man testat "blodpass" i dopingkontrollerna i vissa idrotter där alltför många hade värden utanför referens för normalbefolkningen och påstod att de kanske bara hade varit på hög höjd eller hade det normalt sett). Är andra värden normala och man mår bra kan man kanske inte hetsa upp sig för ett enstaka värde som ligger utanför referensen.

Men självklart bör man ju få svar om man frågar, antingen med besked att man får boka en ny tid så att man hinner diskutera just den saken också, eller med ett begripligt svar kring vad man kan tänka på kring hur man hanterar frågeställningen. Ska man följa upp värdet, och när, eller vad ska man vara uppmärksam på, kanske har man regelbundna kontroller redan så att det kommer att följas upp då utan att det är en uttalad plan från VC, de kanske tycker att det är uppfattat, men att de varit otydliga. De kanske har intrycket att det redan är diskuterat vid något besök, och inte är aktuellt att tjata om, eller så uppfattar de inte att det är ett problem att lösa om allt annat pekar på att det inte är en ohälsa.

Nekas man att få svar på sin fråga är det kanske läge att se sig om efter ett alternativ till den VC.
Tydlighet handlar om minst två parter som måste se till att de andra har tagit emot budskapet, annars måste man ta det en gång till.
 
Vårdbesök blir alltmer som andra serviceverkstäder (om det inte är akutbesök) att man bokar en tid för en specifik fråga (blodtrycket, ryggen, osv). Har man fler frågor som dyker upp får man boka en ny tid för den, ffa om tiden bokade tagit slut redan.
Det kan nog också vara svårt för vårdpersonalen att gissa vad man vill veta mer om utan att man frågar om något är oklart. Det som är självklart för vissa är helt obegripligt för andra oavsett utbildningsnivå.
För säkerhets skull: VC är inte en akutmottagning.

Nu har jag för länge sen glömt bort vad det var jag saknade i just detta fall och vad det än var är det inget som kan motivera byte av VC, annat än kanske till något privat, välrenommerat, med känd specialkompetens.

Något av vad jag väntar mig kan jag exemplifiera med en stor drive där skelettet på alla (inom regionen eller kommunen) scannades för eventuella brister i skelettet, osteoporos eller osteopeni. I mitt fall konstaterades ett milt fall av det senare. Jag fick med mig hem ett litet blad med diettips, t ex D-vitamin, som hjälper kroppen att binda kalcium, OJMR.

Just nu överskuggas allt av mitt höga blodtryck. Jag har tidvis, med enstaka rätt kortvariga bakslag, haft mycket god kontroll över detta, men ngn gång i november eller december började det ligga stadigt högt. Jag uppmanades att mäta hemma morgon och kväll i en vecka, Rätt hemska resultat. Den 23/12 fick jag tid på VC, läkaren mätte--för hand--: 160/90. 24-timmars beställdes och verkställdes den 19-20/1. Den 1/2 blev jag uppringd av en annan läkare som ställde diagnosen "essentiell hypertoni" och berättade att jag kunde hämta medicin på närmsta apotek och börja direkt. Återbesök är bokat till den 8/3. Än så länge finns nästan inget att kritisera (bara en detalj: jag borde ha instruerats att mäta med hemlånad apparat från VC).

Vad jag hoppas av fortsättningen är att orsaken till försämringen utreds, ty jag har verkligen de senaste åren inte ändrat min livsstil (t ex ingen alkohol eller tobak, ingen övervikt, balanserad diet, rätt hög fysisk aktivitet, åtm. för en 78-åring). EKG visade på viss förstoring av hjärtat (men läkare hittar alltid nåt konstigt, alltid olika saker, på EKG), nästan alla blodprover OK , t ex de jag altid kollar: HDL, LDL och triglycerider.
 
Här finns en rätt ny översiktsartikel från Clinical Cardiology om högt blodtryck hos äldre som förklarar varför blodtrycket blir högre med stigande ålder: Hypertension in older adults

Det finns ett antal saker man inte kan påverka enligt Hjärt-lungfonden; ärftlighet, ålder och manligt kön (länk). Det är tråkigt men kroppen förändras med åldern, oavsett om man vill det eller inte. Det är ett sluttande plan, där vissa föds med sämre förutsättningar än andra. Det man kan göra är att se till att göra sitt bästa med det man kan påverka; typ 2-diabetes, övervikt/fetma, negativ stress, stillasittande livsstil, fet och saltrik kost, rökning och snusning, hög alkoholkonsumtion (samma källa som ovan).

Här kan du läsa lite mer: Essentiell hypertoni Där står även varför man ska behandla hypertoni och varför det är bra att hålla koll på sina blodfetter (ökande kärlstyvhet med åldern).

Hoppas du får den hjälp du behöver! Sen kan det vara värt att hålla i minnet: medicinare vet faktiskt inte allting, ibland händer saker som faktiskt inte går att förklara…
 
Senast ändrad:
Sen tillkommer huvudindikationen Renal anemi, alltså anemi vid njursvikt

F ö övrigt angående lågt blodvärde/sänkt Hb/anemi: Grundregel vid oväntat provresultat: Ta om provet - kan var felaktighet där. Värdera relevansen av provsvaret. Ligger det utanför referensvärdet - ja då tyder det sannolikt patologiskt. En del av oss ligger naturligt utanför referensområdena - både uppåt och nedåt.
Är det låga Hb-värdet (som jag antar att det gäller) orsakat av järnbrist? Kollas med ferritinvärdet. Ta reda på det först innan man spekulerar hej vilt i olika födoämnens järninnehåll. Om järnbrist - varför? I princip olika orsaker: För lite intag. För lite upptag av det järn som tillförs. Sjukdom som orsakar järnbrist/anemi. Förluster - dvs blodförluster
Mina låga blodvärden, ibland strax över undre gränsen, strax över, har noterats vid flera tillfällen över en lång följd av år, så sjukdom tror jag inte på. Ej heller blödningar, som rimligen borde visa sig urin- eller avföringsprov.
 
Här finns en rätt ny översiktsartikel från Clinical Cardiology om högt blodtryck hos äldre som förklarar varför blodtrycket blir högre med stigande ålder: Hypertension in older adults

Det finns ett antal saker man inte kan påverka enligt Hjärt-lungfonden; ärftlighet, ålder och manligt kön (länk). Det är tråkigt men kroppen förändras med åldern, oavsett om man vill det eller inte. Det är ett sluttande plan, där vissa föds med sämre förutsättningar än andra. Det man kan göra är att se till att göra sitt bästa med det man kan påverka; typ 2-diabetes, övervikt/fetma, negativ stress, stillasittande livsstil, fet och saltrik kost, rökning och snusning, hög alkoholkonsumtion (samma källa som ovan).

Här kan du läsa lite mer: Essentiell hypertoni Där står även varför man ska behandla hypertoni och varför det är bra att hålla koll på sina blodfetter (ökande kärlstyvhet med åldern).

Hoppas du får den hjälp du behöver! Sen kan det vara värt att hålla i minnet: medicinare vet faktiskt inte allting, ibland händer saker som faktiskt inte går att förklara…
Tack för (som vanligt) informativt svar (och omtanke). Min hypertoni, sett till genomsnittet över dag, är av grad 1. Att jag ändå får medicin beror troligen på att mina blodvärden i övrigt är fullt godkända -- det är ju knappast aktuellt med livsstilförändringar. Vad jag läser mig till, här och annorstädes, är att det kan vara en fråga om insulinresistens. Enligt journalen ska min njurfunktion utredas närmre, så problemet kan också ligga där.

Det kan också handla om oro, viket kanske också skulle förklara de häftiga svängningarna. Exempel: Den 24 maj förra året högg det till i bröstet på vänster sida på morgonen. Jag misstänkte muskelsträckning och ringde VC för tips om hur jag skulle sköta den. Sköterskan insisterade gång på gång att det kunde handla om hjärtat så till sist kallade hon på ambulans. Jag undersöktes på gårdsplanen utanför min bostad. Tryck: 162/81. Puls: 51 (kommentar, ungefär: är du verkligen 77 år?). På akuten fjättrades jag vid diverse instrument som mätte tryck och puls varje halvtimme (tror jag), massor med prover togs under flera timmar. Beräknade medelvärden: puls 54, tryck 130/70. Samma person, samma dag!!!???

Trycket började på c:a 125, och steg sen långsamt mot 140. Jag tror inte trycket hjälptes av att ett prov måste tas om.
 
Här finns en rätt ny översiktsartikel från Clinical Cardiology om högt blodtryck hos äldre som förklarar varför blodtrycket blir högre med stigande ålder: Hypertension in older adults

Det finns ett antal saker man inte kan påverka enligt Hjärt-lungfonden; ärftlighet, ålder och manligt kön (länk). Det är tråkigt men kroppen förändras med åldern, oavsett om man vill det eller inte. Det är ett sluttande plan, där vissa föds med sämre förutsättningar än andra. Det man kan göra är att se till att göra sitt bästa med det man kan påverka; typ 2-diabetes, övervikt/fetma, negativ stress, stillasittande livsstil, fet och saltrik kost, rökning och snusning, hög alkoholkonsumtion (samma källa som ovan).

Här kan du läsa lite mer: Essentiell hypertoni Där står även varför man ska behandla hypertoni och varför det är bra att hålla koll på sina blodfetter (ökande kärlstyvhet med åldern).

Hoppas du får den hjälp du behöver! Sen kan det vara värt att hålla i minnet: medicinare vet faktiskt inte allting, ibland händer saker som faktiskt inte går att förklara…
Just blodfetter har jag sen länge bra koll på, t ex triglycerider/HDL och totalkosterol/HDL. Vid min senaste undersökning var den senare kvoten 4,7/1,6. alltså mindre än 3. Jag ser också att läkaren noterat i journalen att praktiskt alla min värden var UA. Vilket gör blodtrycket en smula mystiskt.

Av den ena rapporten framgår också en förvirrande mångfald föreslagna gränser. Den ena ger också vid handen att om man ska kunna dra någon som helst slutsats av mätningar ska trycket mätas minst 2 ggr vid minst 2 tilllfällen. Vilket får mig att undra varför det vanliga är en mätning vid det enda tillfället, t ex vid en hälsoundersökning för ett par tusen kronor, därtill numera ofta på en automatisk mätare.

Jag var nyligen på VC p g a misstänkt ljumskbråck (förmodligen helt ofarligt). Läkaren passsade på att kolla mitt tryck efter två veckors medicinering. 163/83. Jag bad henne mäta en gång till, 150/88. Ingen väntar sig påtaglig förbättring efter 2 veckor så det var helt lugnt.

När jag kom hem kollade jag på skoj med min egen mätare, två gånger. 120/70.

Jag påminns om min stora undersökning förra året på Linköping Health Care (som drivs av LHC). Jag var lugn och fylld av tillförsikt p g a mina senaste hemmamätningar. Ändå: 158/89. Tog bussen hem och mätte själv två gånger: 125/75. Ska jamföras med den epsiod jag skildrat nånstans här (maj 2022): 162/81 på gårdsplanen hemma, 130/70 i snitt under flera timmar på akuten samma dag.

Så då kan man undra vilka varierande omständigheter som spelar in och förklarar så vitt skilda resultat.

Behovet av behandling just nu kan jag absolut inte förneka efter en 24-timmars (även m jag sov dåligt -- ska man verkligen mäta varje halvtimme även på natten? Vidare är en lätt vänsterkammarhypertrofi svår att bortföklara. Såvitt jag förstår ska jag fortsätta med tabletterna livet ut och kommer inte att kolla mitt tryck de närmsta två veckorna, eller före den 8 mars (nästa besök på VC).
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
veni LCHF diet, funkar den vid vandring? Träning och hälsa 33

Liknande trådar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook