Nyheter > Upprustning av fjälleder ökar säkerheten

Upprustning av fjälleder ökar säkerheten

Naturvårdsverket har under de två senaste åren påbörjat ett omfattande upprustningsarbete av de svenska fjällederna. I år kan det växande antalet besökare i fjällen glädjas åt många renoverade och nya broar, spänger och rastskydd. Totalt har Naturvårdsverket utökat den ordinarie underhållsbudgeten vilken nu uppgår till 17 miljoner med ytterligare 11,5 miljoner för 2016. I år fortsätter det generella upprustningsarbetet, samtidigt som en kritisk passage längs Västra leden på Kebnekaise blir säkrare och en ny utformning av skyltning av fjällederna utvecklas.

– En årlig enkät som vi riktat till fjälldestinationer och fjällstationer bekräftar vår bild av att intresset för fjällen växer. Åtta av tio har fler besökare i dag jämfört med för fem år sedan och lika många räknar med en fortsatt ökning under innevarande år. Nu matchar vi denna positiva trend med ökade insatser för fjällsäkerhet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

År 2015 blev det lättare för allmänheten att njuta av fjällen. Med hjälp av extrapengar i regeringens vårbudget kunde Naturvårdsverket anslå 15,5 extra miljoner kronor, en dryg fördubbling av det ordinarie årliga anslaget, för att rusta upp de statliga fjällederna. Extraanslaget fördelades av Naturvårdsverket till berörda länsstyrelser och Laponiatjuottjudus, den förening som förvaltar och sköter nationalparker, naturreservat och leder i världsarvet Laponia.

En grundlig utredning av upprustningsbehovet längs de statliga fjällederna genomfördes 2014, så resurserna kan riktas direkt till de mest angelägna och säkerhetshöjande åtgärderna. Insatserna under 2015 berörde hela fjällkedjan: 24 gamla broar har bytts ut mot nya och 12 broar har renoverats; fler än 20 rastskydd och många dass har byggts eller renoverats; nära 20 mil leder har röjts och mer än 30 mil har fått förbättrade markeringar.

– Tack vare höjda anslag från regeringen har vi gjort en välbehövlig satsning på fjällederna under 2015 och fortsätter 2016. Det finns ett stort upprustningsbehov och vi ser redan mycket positiva resultat, säger Erik Hellberg Meschaks handläggare med ansvar för statliga ledsystemet i fjällen på Naturvårdsverket.

För 2016 har Naturvårdsverket dels ökat det årliga anslaget till 17 miljoner och dessutom fördelat 11,5 miljoner kronor som extra bidrag för särskilt angelägna insatser. Dessa extra resurser används för en fortsatt allmän upprustning och utbyte av broar, rastskydd, spänger och ledmarkeringar samt att säkra en kritisk passage på Västra leden på Kebnekaise. Samtidigt utvecklas och implementeras en ny utformning för vägvisningsskyltar, nya skyltar ska vara på plats nästa år.

Satsningen på upprustade fjälleder är ett stort och nödvändigt steg framåt för säkerhetsarbetet och för alla besökares upplevelser, inte minst med tanke på ökat antal besökare och att nya grupper upptäcker fjällen. I dag får de traditionella fjällvandrarna sällskap av ett växande antal löpare och cyklister, säger Per-Olov Wikberg.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in