Nyheter > Statsanslagen till friluftsorganisationerna ...

Statsanslagen till friluftsorganisationerna klar

Fördelningen av statens medel till Friluftsorganisationerna är nu klar. 23 friluftsorganisationer delar år 2021 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 27,4 miljoner kronor till organisationsbidrag och 20,4 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt).

Under året har Sverige drabbats av pandemin som så många andra länder och naturen och friluftslivet har haft en särskild viktig funktion under året som varit och också under kommande år. Friluftsorganisationernas arbete att ta ut barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper ut i naturen är viktigt för folkhälsan!

- Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 72 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 68 MSEK, varav 31 MSEK i organisationsbidrag (17 ansökningar) och 37 MSEK i verksamhetsbidrag (55 ansökningar). Översökningsgraden var nästan 50 procent.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten. Sammanfattning av fördelning av medel, nedan.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.  Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2021 års anslagsmedel fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Protokollet i sin helhet finns att tillgå på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

Organisationsbidrag per organisation,kr: 

Cykelfrämjandet -  450 000                                                                                                                
Friluftsfrämjandet -  9 850 000                                                                                                         
Riksförbundet Hälsofrämjandet  - 225 000                                                                                       
Sportfiskarna - 5 370 000                                                                                                                   
Svenska Båtunionen -  625 000                                                                                                            
Svenska Fjällklubben - 120 000                                                                                                         
Svenska Folksportförbundet - 110 000                                                                                          
Svenska Frisksportförbundet  - 130 000                                                                                           
Svenska Islandshästförbundet - 130 000                                                                                        
Svenska Jägareförbundet  - 850 000                                                                                                
Svenska Kennelklubben  -  825 000                                                                                                    
Svenska Kryssarklubben -  590 000                                                                                                   
Svenska Livräddningssällskapet -  1 890 000                                                                                  
Svenska Turistföreningen -  2 540 000                                                                                          
Svenskt Friluftsliv - 3 700 000                                                                                                            
Summa organisationsbidrag:    27 405 000                                                                    

 

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr      

Cykelfrämjandet   - 1 250 000                                                                                                                   
Friluftsfrämjandet  -  950 000                                                                                                            
Korpen Svenska motionsidrottsförbundet  - 947 000                                                                    
Riksförbundet Sveriges 4H -  1 075 000                                                                                                                   
Scouterna  -    2 159 000                                                                                                                            
Sportfiskarna  -  4 700 000                                                                                                                     
Svenska Brukshundsklubben - 1 150 000                                                                                         
Svenska Frisksportförbundet - 49 000                                                                                             
Svenska Kanotförbundet - 1 060 000                                                                                               
Svenska Klätterförbundet  - 1 200 000                                                                                             
Svenska Kryssarklubben  -  770 000                                                                                                    
Svenska Livräddningssällskapet  - 3 195 000                                                                                   
Svenska Naturskyddsföreningen  - 975 000                                                                                      
Svenska Orienteringsförbundet  -  900 000                                                                                               
Summa verksamhetsbidrag: 20 380 000                                                                        

Svenskt Friluftsliv företräder, samlar och stöttar de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter. Svenskt Friluftsliv företräder en av Sveriges största folkrörelser med 26 ideella friluftsorganisationer som tillsammans har ca 1,6 miljoner medlemskap, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala och regionala föreningar.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in