Nyheter > Sök bidrag för att få fler att prova ...

Sök bidrag för att få fler att prova friluftsliv

Nästa år hålls Friluftslivets år i hela Sverige. Tolv månader betyder tolv härliga aktiviteter som ska få fler att upptäcka glädjen med att vara ute i naturen. Bland de tolv aktiviteterna finns äta ute, sova ute, friluftsliv i skyddad natur och Sveriges bästa friluftsdag.

Målgruppen för Friluftslivets år är skolelever, ovana besökare i naturen, beslutsfattare och föräldrar. Friluftslivets år genomförs av flera organisationer och aktörer, med Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv som övergripande organisatör.

Genomför en eller flera aktiviteter
Organisationer som vill anordna aktiviteter under Friluftslivets år 2021 kan nu söka bidrag hos Svenskt Friluftsliv. Sökande kan ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Ansökningstiden är kort, redan den 10 november ska er ansökan ha kommit in till Svenskt Friluftsliv.

Ansökningarna hanteras av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté. Till grund för projektet finns en projektplan.

Syftet med projektet är att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, öka medvetenheten om friluftslivets värde samt öka samarbetet mellan olika aktörer.

Vem kan söka bidrag?

  • Ideella organisationer som varit verksamma i minst tre år, är självständiga och demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • Stiftelser
  • Kommuner och kommunsammanslutningar

Läs mer och sök medel här!

Fakta Luften är fri Friluftslivets år 2021:
Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv. Detta uppnås genom att arrangera Friluftslivets år 2021. Arbetet förbereds under 2020 och drar igång med aktiviteter i januari 2021. Varje månad har olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar