Nyheter > Skogshjältarna ger lärare nyckeln till skogen

Skogshjältarna ger lärare nyckeln till skogen


Foto: Daniel Ohlsson

Friluftsfrämjandet tar nu större mark i skolan. Forskning visar att utomhusvistelse under skoltid har positiva effekter på bland annat inlärningsförmåga, skolprestationer och hälsa. Därför lanseras nu utbildningen Skogshjältarna – som ger pedagoger verktyg att ta ut undervisningen och mer hållbart och långsiktigt möta läroplansmålen.

Barns brist på rörelse har de senaste åren blivit väl identifierat som en stor hälsoutmaning. Detta är ett stort problem som också skolan brottas med idag.

  • 9 timmar: Så länge sitter svenska barn stilla. Varje dag! Svenska barn rör sig minst i hela Norden.
  • 22 %: Så få flickor rör sig enligt rekommendationen om minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag.
  • 15 minuter: Inte ens på idrotten rör sig eleverna mer än cirka en kvart per lektion.

Att hålla lektioner utomhus ger ett fördjupat lärande genom att barnen lär med hela kroppen och håller sig i rörelse. Med naturen som klassrum stimuleras elevernas alla sinnen, vilket ger bestående kunskap. Särskilt har forskningen sett att barn som vistas mycket utomhus blir mer koncentrerade och mindre rastlösa – naturen är ett jämlikt klassrum som ger alla barn bättre förutsättningar för lärande.

Tillsammans med Rädda Barnen har Friluftsfrämjandet utvecklat en ämnesöverskridande utbildning som är kopplad till läroplan och Barnkonventionen. Med goda resultat från 10 pilot-skolor tar nu Friluftsfrämjandet nästa steg och lanserar Skogshjältarna i större skala. Nu med fokus på årskurs F-3.

Efterfrågan från skolan att kunna använda naturen i undervisningen är stor, men pedagogerna saknar idag lättillgängliga verktyg som hjälper dem i en schematekniskt svår vardag.

– Vi ville skapa verktyg som inte lägger något extra ansvar på lärarna, utan snarare underlättar det arbete de redan gör idag, genom att inte ta mer tid eller kraft från lärarna. Just därför finns Skogshjältarna som ett verktyg för att ta med undervisningen ut i lärarnas egen närmiljö, redo att användas redan efter första dagen, säger Lisa Larsson, Ansvarig för Friluftsfrämjandet i förskola och skola.

Skogshjältarna finansieras av Svenskt Friluftsliv och Naturkompaniets Naturbonus.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2018-10-25 18:27   Eric Bagger
Ett bra initiativ - att lära för livet.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!