Nyheter > Sherpas bygger led av sten på Kebnekaise

Sherpas bygger led av sten på Kebnekaise

Det är det norska företaget Stigbyggarna Geir Vetti som har upphandlats för att förbättra Västra leden över en mycket besvärlig och farlig passage upp till Kebnekaises topp. Företaget tar hjälp av experter från Nepal, som är främst i världen när det gäller att göra stenlagda vandringsleder.

Årligen passerar ca 10 000 människor längs den så kallade Västra leden på sin väg upp och ner från Sveriges högsta topp. Flera olyckor har skett i den branta och steniga passage som nu ska åtgärdas.

– Det här är ett svårt och utmanande område att vandra i, där det rör sig många och ibland oerfarna fjällturister, säger Kjell Sundvall, som är chef för fältenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län och den som leder arbetet med att förbättra passagen. 

Arbetet började i slutet av juli och pågår tills snön gör det omöjligt att fortsätta. Säsongen är kort i den högalpina miljön.

- Vi arbetar så långt vi kan i år, säger Kjell Sundvall. Sedan får vi se om det blir en fortsättning nästa år.

I en första etapp kommer en terrassering att göras av leden från Kitteldalen upp mot Tuolpaguorni. Etapp två blir att iordningställa svåra passager från Kitteldalen ner mot Kebnekaises fjällstation.

– Vi hoppas att fjällvandrarna i området har överseende med att där arbete pågår kan det bitvis bli en del mindre begränsningar i framkomlighet. Målet är att öka säkerheten men också att förbättra framkomligheten och göra vandringen mot Kebnekaises topp angenämare, förklarar Kjell Sundvall.

Ytterligare ett led i att förbättra säkerheten för Kebnekaise bestigare är den folder på svenska och engelska som har tagits fram för Västra leden, där säkerheten betonas.

Länsstyrelsen driver just nu även ett stort projekt där man ser över och skyltar upp hela det statliga ledsystemet i Norrbottensfjällen. Det är 2 000 kilometer sommarled och 1 000 kilometer vinterled som ska få nya skyltar och nya kryssmarkeringar ska monteras upp längs vinterlederna. Även vindskydd rustas upp som ett led i säkerhetsarbetet. Ett annat större projekt syftar till att rusta upp och förbättra tillgängligheten till Abisko nationalpark. Flera naturreservat rustas också.

– Nationalparkerna är våra kronjuveler. Där ska vi ha hög kvalitet i anläggningar och tillgänglighet. Men många av våra naturreservat är också mycket välbesökta av både länsinvånare och turister. Det tätortsnära fjället Dundret i Gällivare kommun, är ett av dem, berättar Kjell Sundvall.

Mer information om Västra leden.

Ladda ner folder om Västra leden som pdf.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2016-08-23 09:14   gundj
Varför inte bygga en lift till toppen?
 
Svar 2016-08-23 10:32   KLAGER
Om du är rörelsehindrad, så kan du säkert får hjälp upp.
 
Svar 2016-08-23 19:04   aleng
Det är nog en klart billigare lösning med helikoptern som flyger till toppen för den som så vill.
 
2016-08-23 13:08   erephus
Det nämns aldrig fördelar med bra leder som,

T.ex. att den största delen av friluftsmänniskor väljer att gå där istället. Vilken minskar slitaget på växtligheten runtomkring. Och minskar störandet av djurlivet. Trots allt så är de flesta där p.g.a. rent nöje utan något annat syfte.

Även de som samvetslöst lämnar skräp så syns skräpet av någon annan det så att det finns möjlighet att det faktiskt tas hand om utan att det blir att ligga i tid och evighet. (Senast jag gick utanför en markerad led så hittade jag en ölburk från 80- alt. 90-talet.) Det bästa är ju i fall alla är samvetsgrann nog att ta med skräpet hem givetvis.
 
2016-08-24 07:40   fafner
Jag tycker det är bra att de ökar säkerheten. Just upp från kitteldalen så är det ju risk för att en oerfaren drar ner en sten, och får du en sten i huvet så hjälper det inte hur erfaren du är.

Var i Muddus i helgen och det är fantastiskt välskött och lättillgänglig nationalpark. Spänger på våtmarker, olika leder lätt och mer spektakulär, fina rastplatser osv. Jag tycker det är viktigt att vi både har nationalparker som är lättillgängliga och att vi har sådana som är helt orörda typ Vadvetjåkka.

Sedan finns det ju massor av alternativa vägar upp på Keb, när jag gick Nygrens led i feb så var det ju inte trängsel direkt;-)
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in