Nyheter > Ökning av antalet vargar i Sverige

Ökning av antalet vargar i Sverige

Enligt den senaste inventeringen av vargar är stammen större jämfört med i fjol. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2019/20 beräknas till cirka 450 vargar, varav cirka 365 i Sverige.

–Inventeringen visar att vargstammen nu ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Värmlands län har även i år flest vargrevir men det är framförallt i Dalarna och Gävleborgs län som ökningen har skett i form av fler revir med familjegrupper jämfört med vintern innan. Dessutom har den första vargföryngringen i Östergötlands län i modern tid konstaterats.

–Antalet vargar påverkar hur vargstammen kan förvaltas. Naturvårdsverket kan nu börja jobba med att se om det är möjligt att överlåta rätten för beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket. 

Fakta om varginventering

Vår bedömning av vargstammens storlek i Skandinavien baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar.

Inventering av varg pågår från 1 oktober till 31 mars. Vid inventeringar registrerar man familjegrupper och vargpar som hävdar revir. Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö samt DNA-analyser från urin och spillning. Det totala antalet vargindivider såväl i revir som ensamma vandringsvargar beräknas därefter med hjälp av en omräkningsfaktor.

Denna säsong har det förutom den ordinarie varginventeringen också bedrivits en extra spillningsinventering för DNA-analys där jägare och övrig allmänhet bidragit med värdefulla insatser. Totalt under den ordinarie inventeringen och extra inventeringen har det samlats in över 4 000 prov. De flesta är redan analyserade.

Resultaten av DNA-analyserna kan följas på rovbase.se samt SLU, Viltskadecenter/Inventering av varg

Fakta om varg.

Logga in