Nyheter > Naturupplevelsen har blivit en inkomstfråga

Naturupplevelsen har blivit en inkomstfråga

Foto: Linda Svensson

Under Coronaåret 2020 spenderade människor mer tid i naturen än året innan enligt friluftsföretaget Lundhags som låtit Sifo intervjua 1002 personer. 34 procent uppgav att de spenderade mer tid i naturen under 2020 jämfört med 2019. Av kvinnorna uppgav 41 procent att de spenderade mer tid i naturen, medan 27 procent av männen uppgav samma sak. Det finns dock grupper som halkat efter. 29 procent av alla unga vuxna och mer än en tredjedel (36%) av de med lägre inkomst har kommit ut mindre i naturen 2020, jämfört med 2019.

Undersökningen visar att naturupplevelsen är en inkomstfråga. Det är framförallt höginkomsttagare och högutbildade som kommit ut mer i naturen under pandemin. Bland de som har en hushållsinkomst över 700 000 om året är det 46 procent som kommit ut mer i naturen under 2020 jämfört med 2019. Motsvarande siffra för de hushåll som tjänar under 250 000 per år är 27 procent. Nästan var femte person (18%) med en hushållsinkomst under 250 000 kr kom aldrig eller mindre än varannan månad ut i naturen, medan endast var tjugonde (5%) med en hushållsinkomst över 750 000 kr svarade likadant.

- Det är glädjande att allt fler väljer att spendera mer tid i naturen som är en viktig källa för välmående och återhämtning. Det är dock lite oroande att ungdomar och unga vuxna samt de med lägre inkomst och utbildning kommer ut minst i naturen. Vi kommer att göra vad vi kan för att sänka trösklarna för människor så att fler grupper kan komma ut i naturen, säger Caroline Karlström, marknadschef på Lundhags.

Det finns en längtan till naturen. 45 procent uppger att de vill spendera mer tid i naturen, men ont om tid, brist på ork och sammanhang samt sällskap hindrar många från att komma ut.

Det finns också regionala skillnader över hur mycket tid man spenderar i naturen. 75 procent av de som bor i norra Sverige uppger att de tillbringar minst en gång eller flera gånger i naturen varje vecka. Motsvarande siffra för Malmöområdet är 50 procent.

- Vi ser det som en överlevnadsfråga för oss människor att vi bygger och skapar positiva relationer till naturen. Det får oss att må bättre och samtidigt värdesätta och ta hand om naturen, vilket kommer att bidra till en långsiktig och hållbar framtid för oss och kommande generationer, säger Caroline Karlström, marknadschef på Lundhags.

Det finns dock hinder för att komma ut i naturen.

Bland de yngsta (18-29 år) svarar 20 procent att deras naturupplevelser hindras av att de saknar sällskap eller ett sammanhang (förening, aktivitet eller liknande). Samma grupp svarar också att de både saknar kunskap om var de kan åka och om vad de kan göra i naturen.

Inspiration till att komma ut i naturen kommer främst från familj och vänner samt från sociala medier och sökningar på webben.

Lundhags har utfört undersökningen för att se hur man kan sänka trösklarna för att komma ut i naturen. Bolaget kommer under 2021 och framåt att genomföra ett antal aktiviteter för att få ut fler människor i naturen; bland annat en underhållande och inspirerande YouTube-serie som ska locka ut nybörjare i naturen samt en digital vandringsskola/vandringsguide för allmänheten.

- Vi ser det som en överlevnadsfråga för oss människor att vi bygger och skapar positiva relationer till naturen. Det får oss att må bättre och samtidigt värdesätta och ta hand om naturen, vilket kommer att bidra till en långsiktig och hållbar framtid för oss och kommande generationer, säger Caroline Karlström, marknadschef på Lundhags.

Tips för att komma ut i naturen

Naturen finns överallt – du behöver inte resa iväg.

Du behöver ingen speciell utrustning för några timmar i naturen, mer än ett par bekväma skor/kängor.

Ta med familj eller en vän.

Naturen behöver tas om hand – plocka gärna skräp; plika (plocka skräp+hiking).

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo den 2-9 februari 2021. 1002 personer svarade online, de är representativa för befolkningen och valdes slumpmässigt ur Sifopanelen.