Artiklar > Mysticismen på Kåsebergaåsen!

Mysticismen på Kåsebergaåsen!

Av: Anders Hermansson

Mysticismen på Kåsebergaåsen!

Varför flyger en ko i luftballong och vem offrar sina vigselringar på Ale stenar. Dessa och andra (icke officiellt godkända) kunskaper om Ystadstrakten, fås när du följer med Skånes vandring Community.

Kåseberga

 Från Kåseberga beger vi oss upp på klinten med dess hänförande utsikt över Östersjön. Den gamla nedlagda radarstationen fångar vårt intresse. Dock visar nyligen uppsatta skyltar och ett elektriskt stängsel att hemlig militär verksamhet försiggår innanför.

Framemot vårkanten har snön mist sin gnistrande vita skimmer och antagit färger från jorden. På sina ställen ser det ut som aska från vulkanutbrott.

Skåneleden fortsätter längs med den yttersta kanten av klinten, ofta inte bredare än ett fotspår. Det blir en förrädisk vandring. Det meterdjupa snötäcket döljer effektivt blankisen och risken att falla ned i det iskalla havet är överhängande.

Vårt största problem är ideliga taggtrådshinder, som om det vore landstigningen av Normandie. Taggtråden måste bort. Det är inte OK att försvåra för vandrare på den vackraste delen av Skåneleden

Vem mördade Dag Hammarskjöld?

Efter att ha pulsat genom snö och fastnat på taggtråden (ja, vi skickar en saftig räkning till Länsstyrelsen) når vi målet för vandringen, Dag Hammarskjölds gård, Backåkra.

Backåkra, meditationsplats

 Dag Hammarsköljd var mest känd som FN:s generalsekreterare och ivrig förespråkare av dialog, när kalla kriget rasade som värst. Dock fick Hammarskjölds fredssträvanden ett abrupt slut när hans flygplan kraschade under ett medlingsuppdrag i samband med Kongokrisen 1961. Dag Hammarskjölds död blev en världsnyhet och samtidigt en stor motgång för det nyligen bildade FN. Den officiella utredningen slog fast att flygplanskraschen var en olyckshändelse.

Samtidigt har det hela tiden funnits misstanke om att planet sköts ned medvetet i syfte att hindra fredsprocessen. Den tidigare ärkebiskopen K G Hammar ansåg att starka ekonomiska intressen låg bakom nedskjutningen och krävde en ny utredning. 

När grävande journalister började rota i fallet hittades hemligstämplade uppgifter om att flygplanet sköts ned medvetet.  Dokument visade att Hammarskjölds plan sköts ned av ett stridsflygplan som navigerades av en legosoldat. Legosoldaten kunde kopplas till ekonomiska intressen i Belgien.

 

Mystiken tätnar!

Det sägs att Dag Hammarskjöld förutsåg sin egen död.

Strax innan han bordade det ödesdigra flygplanet postade han ett manus till en vän.

Manuset var Dag Hammarskjölds diktsamling, Vägmärken.  

Vägmärken blev mycket uppmärksammad och visade en estetisk sida av den tidigare generalsekreteraren. Prosan var modernistisk och präglades av religiös mysticism med döden som återkommande tema. Hammarskjölds intresse för religion lade grunden till den stenlagda Meditationsring som finns strax utanför Backåkra.

Dag Hammarskjöld var även en inbiten friluftsmänniska och satt i styrelsen för både Svenska Turistföreningen och Svenska Fjällklubben.

Inför svåra beslut i FN brukade Dag Hammarskjöld ladda upp med utmanande vandringar och sova i tält, berättar myten. 

Moder jord hämnas i Löderup

Ett av huvuduppdragen för FN är att värna miljön och klimatet. FN varnar för konsekvenserna av global uppvärmning och vill att medlemsstaterna ansluter sig till Parisavtalet/IPCC.

Löderup

Global uppvärmning innebär höjda havsnivåer och erosion av kustnära bebyggelse.

Stränderna i Löderup är levande bevis på klimatförändringarna. Erosionen har ökat de senaste decennierna och äter sig in mot klinten. Husen närmast havet har redan börjat kantra och skyddas enbart av en stenmur mot de rasande vattenmassorna.

Kostriden

Kåseberga

Högt upp på Kåsebergaåsen står en staty, en relief av tjuren Ferdinand. Det är en av grönsaksodlaren/konstnären Thorsten Larssons många ko-tavlor som pryder landskapet. Trots att Thorsten nominerades till Ystad kommuns kulturpris ogillades tilltaget av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen krävde att Thorsten Larsson skulle ta bort kotavlorna eftersom de står i ett naturreservat. Thorsten vägrade, men fick till slut se sig besegrad och tavlorna finns nu att beskåda längs med Östra kustvägen. Dock blir det nog svårare att få bort tjuren Ferdinand som är fäst i ett stort betongfundament uppe på kullen.

Kåseberga

Alla har fel om Ale Stenar

Långt innan fake news blev ett vedertaget begrepp försökte amatörarkeologen Bob G Lind sprida en egen sanning om Ale stenar. Bob gick till storms mot den statliga uppfattningen att Ale stenar var en kristen begravningsplats. Enligt Bob Lind var Ale stenar en kalender från järnåldern. När Bob förbjöds att sätta upp egna informationstavlor vid Alestenar erbjöd han istället alternativa guideturer på platsen. Till slut vann gruppen kring Bob Lind striden mot Riksantikvarieämbetet och de tilläts sätta upp en egen skylt med sin alternativa förklaring till (mysteriet) Ale stenar.

Ale Stenar

Historieprofessorn Dick Harrisson ger en mer krass förklaring till Ale stenar. Enligt Harrisson har människan förändrat stenarnas placering på grund av jordbruk. Problemet aktualiserades när platsen skulle restaureras till en turistattraktion. Vid restaurationen flyttades stenarna till att bilda en elips. I vissa fall fraktades även nya stenar dit för att fylla ut luckorna. Under andra världskriget byggdes en luftbevakningsanläggning bland stenarna. En bonde berättar hur hans farfar flyttade på stenarna när de var i vägen för vårsådden. No big deal.

Men hur var det nu med de förlorade vigselringarna. Ett par som skull vigas vid Ale Stenar blev jagade av några ilskna kor. När paret sprang iväg tappade de vigselringarna som enligt myten hamnade i magen på korna.  

Oavsett förklaringsmodell är Ale stenar en av landets största turistattraktioner med närmare en miljon besökare per år.

Bland besökarna märktes några influencer som gjorde narr av skeppssättningen med att ta Daga. Förhoppningsvis känner de inte till myten om Offerstenen och dess hemsökelser.

Ett stort tack till arrangören Helle, Kerstin för myter samt Nils för bilder.

Länktips

Antropocen, människans epok.

Den vackraste filmen, om människans illgärningar mot planeten.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2021-03-02 22:11   fowwe
Detta var mycket intressant och även trevligt att läsa. Inte om Hammarskjöld dock, jo förvisso intressant men en stor tragedi och antagligen resultatet av en kriminell handling. Det där om själva stenarnas placering kände jag inte till men att förklaringen visar sig vara väldigt praktisk och prosaisk förvånar mig inte. Myter och mysterier har en tendens att uppstå när det okända berör fantasin. ;-)
Att havet äter strand är ett stort problem i Skåne och det kommer tyvärr bli mer. Förhoppningsvis kan vi hejda det men det behövs effektiva åtgärder. Man talar om att extremvattennivån år 2100 kan bli 1 meter högre än den extremvattennivå vi (ibland) har nu (ca 1,6 meter vilket jag har upplevt ett par gånger).
 
Svar 2021-03-28 19:51   Anders Hermansson
Tack för intressant kommentar. Hammarskjöld är en mångfacetterad person och stor dos religiositet. Del av Kungsleden vid Kebnekaise fått namnet, "Dag Hammarskjöld leden"
se artikel:
https://www.utsidan.se/cldoc/folkbildningsvandring-2.htm.
Det finns både foton och äldre bilder över Ale Stenar.
Ökade havsnivåer märks ju redan.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar