Nyheter > Mer slow TV - gäddvandring i Östersjön

Mer slow TV - gäddvandring i Östersjön

Idag 20 april startar WWF Sverige för första gången en unik livesändning i Östersjöns vatten. Livesändningen, en “slow TV” under havsytan, kommer att visa hur fisken vandrar i Stockholms skärgård – allmänheten uppmanas att hjälpa till och rapportera vad de ser.

– Det är jätteroligt att kunna visa i realtid hur det ser ut under havsytan i Stockholms skärgård, när gäddor och abborrar vandrar upp till lekområdet för att lägga rom. Vi vet att sådana här fiskvandringsvägar är väldigt värdefulla för att hjälpa hela Östersjön att må bra på sikt, säger Yvonne Blombäck, programsamordnare Kust och Skärgård, WWF. 

Direktsändningen som sker under ytan är en del i projektet “Återskapa Östersjöns livskraft”. Ett projekt där WWF tillsammans med lokala samarbetspartners, med finansiering från Svenska Postkodlotteriet, ska återskapa fria vandringsvägar för rovfiskar, som gädda och abborre, och ta krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv.  

 – Vi som deltar i det här projektet har i olika former arbetat med den här typen av restaureringar under flera års tid och vi ser hur naturen ofta svarar snabbt på bra åtgärder. Vi är övertygade om att ökad kunskap samtidigt stärker viljan att bidra till att vända den negativa trenden för Östersjön, säger Malin Kjellin, projektledare på Sportfiskarna. 

Gädda och abborre har minskat i Östersjön, bland annat för att våtmarker och små vattendrag torrlagts genom utdikning, samtidigt som övergödning och ett långvarigt överfiske till havs förändrat det känsliga innanhavets ekosystem. 

– Genom att filma lekvandringen vill vi visa ett exempel på hur bra det kan bli för fisken när en åtgärd är genomförd samt öka kunskapen om Östersjöns viktiga fiskarter. Nu hoppas vi att många vill bidra med rapporteringen av vilka fiskar de ser, vilket kommer att ge ett stort mervärde till projektet, säger Yvonne Blombäck. 

Det är första gången någonsin som WWF i Sverige gör en livestreaming under havsytan. Kameran är på plats från den 20 april till den 3 maj. Allmänheten kan följa sändningen i realtid och rapportera vad de ser via projektets hemsida.  

– Slow TV är ett populärt format som engagerar många. Det blir som den stora älgvandringen, fast under ytan, säger Johan Eriksson, projektledare What Took You So Long (WTYSL), som utför livestreamingen på uppdrag av WWF. 

WWF ber allmänheten samt skolklasser att rapportera vilka fiskar de ser 

WWF vill ha hjälp att inventera och rapportera från alla som är intresserade; Om du ser en gädda, abborre eller andra fiskarter simma förbi, kan du hjälpa till genom att fylla i ett webbformulär. Det är även ett roligt sätt att engagera barn. Lärare kan förslagsvis involvera sina elever genom att avsätta en lektion för att prata om Östersjön, gäddor och varför fisken vandrar.  

Fakta: Färre fiskvandringsvägar  

Gädda och abborre är två av Östersjöns viktigaste rovfiskar. De lever och förökar sig i grunda vikar, men tyvärr har de minskat i antal på grund av att våtmarker och små vattendrag torrlagts genom utdikning. Även övergödning och landhöjning har bidragit till att länken mellan vatten på land och havet har avsnörts då vassen tagit över och skapat vandringshinder. Andra skäl till att fiskarna får svårt att vandra kan vara anlagda mindre vattenkraftverk eller annan infrastruktur som människan byggt för industribehov.    

Mer information om projektet.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar