Nyheter > Många insatser banar väg för mer friluftsliv

Många insatser banar väg för mer friluftsliv

Allt starkare samverkan och engagemang för friluftslivet, men fler utmaningar kvarstår. Det visar en uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken som redovisas till regeringen idag.

Det övergripande målet för regeringens friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. Utöver det övergripande målet har regeringen formulerat tio mål för friluftslivet. Flera myndigheter har uppföljningsansvar. Naturvårdsverket har samordningsansvar och har sammanställt uppföljningen.

Tre av målen bedöms ha positiv utvecklingsriktning de närmaste åren, det gäller: Tillgänglig natur för alla, Starkt engagemang och samverkan och Skyddade områden som resurs för friluftslivet. Övriga mål har neutral eller oklar utvecklingsinriktning, och ett mål har negativ utveckling.

– Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer genomför viktiga insatser för friluftslivet. Det är en av de främsta anledningarna till att det går framåt för tre av målen, säger Lisa Eriksson, chef för utvärderingsenheten på Naturvårdsverket.

Uppföljningen visar att länsstyrelsernas samordnande roll har utvecklats positivt; länsstyrelserna har drivit på i arbetet och väglett kommunerna i högre grad än tidigare.

Flera kommuner arbetar med friluftsliv på strategisk nivå och gör insatser såsom skydd av natur, tillgänglighet och aktiviteter för olika grupper. 

Annat som bidrar positivt till målen är de statliga anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur och andra bidrag såsom lokala naturvårdssatsningar (LONA) och medel som fördelas till ideella friluftsorganisationer. 

Trots många viktiga insatser på lokal, regional och nationell nivå så är det fortfarande långt kvar till en en positiv bedömning av utvecklingsinriktningen för friluftslivsmålen i sin helhet. Ofta handlar det om brist på kunskapsunderlag.

I rapporten redovisar Naturvårdsverket slutsatser och utmaningar för det fortsatta friluftslivsarbetet.

Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019.

Uppföljningen i korthet på Naturvårdsverkets webb.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!