Kallkällor, brunnar och kranar längs Bergslagsleden med omnejd

Törs man dricka det vatten man stöter på längs Bergslagsleden?
Majjen har letat upp alla kallkällor, brunnar och kranar han hört talas om som finns längs leden samt i dess närhet och druckit ur de flesta. Här följer vägbeskrivning och hans högst privata betygssättning av dem.

Av: Håkan Friberg

För några månader sedan satt jag med vänstra foten i gips efter en hälseneskada. För att inte dö av uttråkning letade jag efter något intressant som gick att göra sittandes. Vid samma tid var det någon som tänkte springa hela Bergslagsleden som frågade (troligen i fb-gruppen Bergslagsledens vänner) efter den exakta placeringen av de platser där man kunde fylla på vatten längs leden.

Aha! En passande uppgift för mig!

Nu är det ju så att jag gärna brer ut mig textmässigt. Alltså kommer denna text att handla om ALLA vattenkällor jag känner till: kranar, brunnar och kallkällor. Och jag håller min inte strikt till Bergslagsleden. Vattenställen som ligger längs alternativa vägval finns med samt också några historiska, som inte längre producerar något vatten.

Jag recenserar dock inte sjöar och bäckar hur trevliga de än ser ut. Då skulle texten bli allt för omfattande. Däremot kan jag berätta att jag provdruckit en hel del sjövatten om jag inte sett någon bebyggelse i närheten, och jag har aldrig drabbats av några magproblem.

 

Givetvis är det olika kvalitet på vattnet. Min mage har klarat av att provdricka nästan samtliga källor, men det garanterar ju inte att detta gäller för alla vandrare. Några få vattenhål har dock sett för oaptitliga ut. Detta redovisar jag förstås, men jag låter dem ändå finnas med i texten av rent historiskt intresse.

 

Jag använder mig av tre olika teckensnitt:

Fet stil: Vattnet finns längs Bergslagsleden.

Vanlig stil: Vattnet finns i närheten av leden.

Kursiv stil: Vattnet finns längs alternativa vägval eller vid någon längre avstickare.

 

 

 

ETAPP 1: KLOTEN - GILLERSKLACK

1 Kloten: Vandrarhemmet Wilderness Lodge erbjuder påfyllning av vatten. Öppettider kl 9-19.

2 Gillersklack: När man kommer fram till klacken och ser stugbyn så passerar man en vallabod. På staketet vid vallaboden finns en vattenkran markerad med skylt.

Vattenkranen som tidigare satt på gaveln till (den stängda) friluftsanläggningen är bortplockad. 

 

ETAPP 2: GILLERSKLACK - STJÄRNFORS

2 Gillersklack: Se ovan

3 Renvattenskällan: Det finns många orsaker att vandra vägen norrut från Finngruvan. Renvattenskällan är INTE en av dem. Men… resterna av den ligger intill (söder om) Kopparbergs avrättningsplats. Den är svårfunnen trots att den finns precis öster om vägen, cirka 40 meter söder om träpilen som pekar mot GALGBACKEN. Den ser inte så aptitlig ut. Inget jag vill dricka utan rening.

4 Djäkens badplats: Här har man sommartid tillgång till en toalett med kranvatten.

5 Stjärnfors trefaldighetskälla: Ett par hundra meter norr om Stjernforsstugan (fd caféet) går en väg in mot Löa. Om man följer den passerar man en bäck efter cirka 300 meter. Tjugo meter öster om bäck-vägkorsningen leder en stig norrut. Efter cirka 100 meter längs stigen kommer man fram till en trefaldighetskälla (vid bäcken) där man hittar friskt och gott vatten.

 

ETAPP 3: STJÄRNFORS - NYBERGET

5 Stjärnfors trefaldighetskälla:  Se ovan.

6 Ungdomens källa: Sedan man lämnat Stora Myggsjön bakom sig klättrar leden brant uppåt och kommer ut på en skogsväg. Efter bara 100 meter är det dags att lämna vägen igen och precis här hittar man Ungdomens källa som även den erbjuder friskt och gott vatten.

7 Kindla torpruin: Om man gör entré i Kindla från väster (vilket man bör göra) och sedan väljer stigen som går söderut, så passerar man resterna av torpet samt vattenkällan inom 500 meter.

8 Kindla, Kindlamossen: 400 meter längre söderut viker en stig av mot Kindlanossen. Efter 200 meter passerar stigen torpruinen och källan.

9 Nyberget: Pil till kranvatten finns i vägskälet söder om bron. Den pekar norrut. Norr om bron håller man höger. Efter 50 meter sitter kranen till höger på en stolpe precis utanför Kolgården.

 

ETAPP 4: NYBERGET - USKAVI

9 Nyberget:   Se ovan.

10 Uskavi gård: Vatten finns vid första hörnet av huvudbyggnaden Bergsmannen. Man kan också få påfyllning i receptionen. 

 

ETAPP 5: USKAVI - HAMMARBY

10 Uskavi gård: Se ovan.

11 Stora Gålsjöns kallkälla: Halvannan (1 ½) kilometer söder om vindskyddet vid Stora Gålsjön passerar leden en kallkälla strax söder om stigen. Den har funnits med på äldre kartor över leden men inte numera. Har du tillgång till de äldre kartorna så kan det vara bra att veta att placeringen av kallkällan är felaktig. Källan finns cirka 50 meter nordväst om kartans placering, 10 meter söder om stigen. Anledningen till att den är borttagen kan bero på att den ligger lite för lågt i kanten av en våtmark för att kännas helt fräsch. Källan har cementring och plåtlock. Jag har inte smakat på detta vatten.

12 Hammarby bygdegård: Sedan leden passerat Järleån slingrar den sig upp till den asfalterade vägen. Efter ett par hundra meter viker leden av in i skogen, men om man fortsätter ytterligare ett par hundra meter kommer man på höger sida fram till Hammarby bygdegård, där det finns utomhuskran på högra kortsidan, under trappan till övervåningen. Instruktioner från Bygdegården: Dra inte åt för hårt när du stänger av vattnet. Dra tills det börjar ta emot och vänta en stund för att se att vattnet slutat rinna.

 

ETAPP 6: HAMMARBY – PERSHYTTAN

12 Hammarby bygdegård: Se ovan.

13 Kungshedens kallkälla: 3-400 meter sedan man lämnat asfalterad väg passerar leden en kallkälla, vars klara vatten ständigt sipprar fram ur berggrunden. Vattnet smakar bra.

14 Digerberget: Kran sitter på klubbstugan intill Damernas omklädningsrum. Nyckeln till kranen har försvunnit. I stället finns här en liten skiftnyckel som går bra att använda.

15 Pershyttan: Toalett finns bland annat vid den långa informationsbyggnaden intill järnvägscaféet. 

 

ETAPP 7: PERSHYTTAN -  MOGETORP

15 Pershyttan: Se ovan.

16 Ramshyttan: Leden går på vägen genom byn. En skylt pekar in mot byns brunn till höger (om man kommer från Pershyttan). Om man följer pilen har man kranen under träd på vänster sida. Där finns en kran som sticker fram rakt ur en kulle. Utmärkt vatten.

17 Järleborgskällorna: I närheten av Mogetorp, men på andra sidan riksvägen, finns två helt fantastiska källor: Järleborgskällorna och Karlsdamm. 

Det finns en cykel- och gångväg under riksvägen. Innehållsrikast blir turen om man går förbi obelisken och genom den grind i viltstängslet som finns strax bakom. Där börjar en gulmarkerad stig som på ett lekfullt och spännande sätt letar sig igenom ett virrvarr av klippgrottor och stora stenar. Efter ett tag får man göra ett val - Övre eller Nedre stigen. Välj den nedre och låt er så småningom ledas ut på en grusväg som ni följer ner mot Järleån.

Strax innan man är framme vid gården Järleborg - där vägen gör en skarp vänstersväng - ska man leta sig mer mot ån. Snart ser man de fantastiska Järleborgskällorna - tre ymnigt flödande källor. Den sydligaste källan är en trefaldighetskälla, den mellersta är järnhaltig och den nordligaste används som vattentäkt för Järle samhälle. Platsen är mycket naturskön.

18 Karlsdamm: 500 m nedströms Järleborgskällorna finns en övernattningsplats med vindskydd – Karlsdamm. Den fina viken precis intill vindskyddet är i själva verket en rikt flödande källa. Man kan se hur det flödar på sandbottnen. Det är bara ett problem: Det är nästan omöjligt att ta sig hit.

Av de 500 metrarna är 450 den snårigaste lövskog man över huvud taget kan tänka sig och när man har vindskyddet inom synhåll spärras vägen av ett vattendrag och vidsträckta våtmarker. Har man vadarskor så är det bara att kliva över. I annat fall får man promenera drygt 3 km varav det mesta på asfalt. 

19 Mogetorps värdshus: Kran finns på gaveln till den byggnad som inte är värdshus. 

 

ETAPP 8: MOGETORP – BLANKHULT

19 Mogetorps värdshus: Se ovan

20 Vinterhagen: Vid vindskyddet pekar en pil (200 meter) mot kallkällan som innehåller friskt och gott vatten.

21 Skrikarboda: Om man följer Bergslagsleden söderut på etapp 8 så stöter man så småningom på Rundslinga Blankhult. Vid sjön Nya Dammen lämnar man Bergslagsleden och följer i stället rundslingan mot nordväst till Skrikarboda. Här finns bland annat en fantastisk brunn.

22 Kalltjärn: Nu är det dags att lämna de färgmarkerade lederna och leta upp andra stigar. Precis söder om stugan i Skrikarboda leder en stig åt sydväst. Här finns en pil som pekar mot Kalltjärn. Efter en knapp km på denna stig kommer man till ett tydligt stigkors. Här tar man vänster och efter cirka 300 meter är man framme vid Kalltjärn och den brunn som finns där.

23 Blankhult gård: Utekranen är flyttad från Blankhult skola till Blankhults gård som ligger cirka 300 meter söderut längs leden. Kranen sitter på västra sidan av huset.

 

ETAPP 9: BLANKHULT - ÅNNABODA

23 Blankhult gård: Se ovan

24 Tomasboda: Här finns två källor – en bra och en dålig. Den som ligger närmast stugan är mycket bra.

25 Tomasboda: Den andra ser inte trevlig ut.

26 Grävlingkällan: I min text om Etapp 9 föreslår jag en alternativ väg från Blankhult till Tomasboda. Den går bland annat förbi Ullavi klint. Där kan man göra en skyltad avstickare till Grävlingakällan. Detta är dock inget jag rekommenderar. Inte fräsch.

27 Lövnäset: Sedan leden lämnat Trolldalen klättrar den brant uppför Lövnäsberget. 600 meter senare viker en stig av söderut. Den går ner till gården Lövnäset (250 m) där det finns en brunn att hämta vatten i. Gården ägs av Örebro kommun och ingår i ett system av uthyrningsstugor i detta område dit även Gårdsjötorp hör.

28 Gårdsjötorp: När leden börjar ta sig ner för Lövnäsberget passerar den ett stigskäl där en pil pekar norrut mot Gårdsjötorp. Det är en avstickare på ungefär 500 meter. Byggnaden närmast Storstugan kallas Ladan. Den innehåller tre olika avdelningar. Längst till vänster finns vedbod och överraskande nog – bakom trädörrar till vänster – stor kyl och frys. Här inne finns också extra förråd av madrasser. I nästa avdelning finns två badrum med vattenklosett och duschhörna. Den tredje avdelningen är någon sorts förråd med diverse bråte. Vore vi uppe i fjällvärlden skulle jag kalla det ett säkerhetsrum för det står alltid olåst.

29 Adlers källa: När leden passerar grusvägen som går upp till Gårdsjön, kan man göra en avstickare 700 meter ner längs vägen fram till Adlers källa. Den finns i diket omedelbart öster om vägen och är försedd med plåtlock. Vattnet smakar utmärkt, men som vid stark nederbörd eller kraftig snösmältning kan fyllas på med dikesvatten.

Denna källa har fått sitt namn efter inspektor Torsten Adlers, 1892-1966. Han var råvaruinköpare till Örebro Pappersbruk. Adlers hade ett torp (fritidshus) i Blackstahyttan - "Höka-Pers stuga" - där han vistades ofta. Eftersom han var en hängiven friluftsmänniska och jägare, befann han sig ofta - både genom arbetet och på fritiden - i Kilsbergen.  Torsten Adlers var en initiativtagare till Blackstahytteloppet på skidor. Det var en ganska känd skidtävling på 1930- och 1940-talen och med stort startfält. Det är samme Torsten Adler som bodde i Adlerska villan vid Svartån i Örebro. När vägen byggdes om blev källan gömd och höll på att glömmas bort men Kilsbergens hembygdsförening har lyckats återskapa den.

30 Ånnaboda, övre: Här finns vattenkran mellan de båda husen uppe mitt emot receptionen.

31 Ånnaboda, nedre: Här finns vattenkran mellan husen nere vid parkeringen. Man kan också fylla på vatten inne i receptionen.

 

ETAPP 10 ÅNNABODA - SUTTARBODA

30 Ånnaboda, övre: Se ovan.

31 Ånnaboda, nedre: Se ovan.

32 Suttarboda: Här finns en kran på den stora ladans gavel.

 

ETAPP 11 SUTTARBODA – LEKHYTTAN

32 Suttarboda: Se ovan.

33 Skomakarkällan i Garphyttans nationalpark: En mycket välsmakande källa som är värd den lilla omvägen. När man kommer fram till rastplatsen vid Svensbodaberget svänger man till vänster ner för sluttningen. Precis nedanför backen kommer man ut på Torpstigen. Här svänger man vänster och är snart framme vid torpruinen efter Skomakartorpet som lades ner 1898. Här finns en mycket välsmakande kallkälla som är ständigt flödande. I närheten finns en rastplats med eldstad.

34 Lekhyttan: Lekhyttans Café och Kiosk erbjuder vatten när de har öppet (minst 9-17). 

 

ETAPP 12:  LEKHYTTAN – SIXTORP

34 Lekhyttan: Se ovan.

35 Nybergskällan: 700 meter sedan vi lämnat Båsbergens naturreservat passerar leden Nybergskällan, som har sin historia. Den finns ungefär där leden svänger söderut. Ibland är den svårfunnen bakom snåriga växter.

36 Stenbäckens friluftsgård: Utekran finns vid Stenbäckens friluftsgård på baksidan av huvudbyggnaden. 

37 Sixtorps kallkälla: Bara 150 meter innan man är framme i Sixtorp pekar en pil åt höger med texten Naturstig. Efter 200 meter på denna stig hittar man källan till höger. Gott vatten! 

38 Sixtorps friluftsgård: Utekran finns vid en av de mindre stugorna ganska nära vindskydden. 

 

ETAPP 13 SIXTORP – SVARTÅ IP

38 Sixtorps friluftsgård: Se ovan.

39 Björnbrickan: Denna fina kallkälla passerar man när man gör den lilla avstickaren till Limstensgruvorna. När Bergslagsleden svänger västerut i Tryggeboda fortsätter man rakt fram längs landsvägen ytterligare knappt en kilometer. Sväng snett bakåt vänster (SV) och vandra knappt 150 meter. Källan flödar till höger och erbjuder kallt och gott vatten.

40 Sågsjökällan: Denna fantastiska källa ligger längs en rejäl avstickare från Etapp 13. Om man väljer att gå runt Sågsjön när man besöker Jätteberget så ska man – innan man viker tillbaka österut igen – gå ut på vägen, förbi dammen och leta upp den stig som viker av västerut. Stigen leder fram till Sågsjökällan med gott vatten.

41 Ekelunds brunn: Cirka 2 km söderut längs leden från vindskyddet går leden rakt över en grusväg och ändrar riktning från sydlig till sydvästlig. Här kan man göra en kort avstickare 300 meter åt sydost,ner till torpruinen Ekelund. Här finns en brunn med flödande vatten. Den är svår att hitta, men finns 40-50 meter sydväst om torpets spisröse, på andra sidan vägen.

42 Brunnskällan: Cirka 600 meter innan man är framme vid Villa Lugnsbo passerar leden ett vägskäl. Nere i diket på södra sidan av vägen finns en kallkälla – Brunnskällan. Detta vatten dricker jag inte utan rening.

43 Villa Lugnsbo:  (Tappkran på baksidan av själva villan. Västra sidan av huset.) Denna kran är inte längre en officiell del av Bergslagsleden och kan inte användas utan samtal med ägaren. Det känns inte heller nödvändigt eftersom man har tillgång till kranvatten vid Svartå IP.

44 Svartå IP

ETAPP 14 SVARTÅ IP - RAMUNDEBODA

44 Svartå IP Se ovan

45 Guldsmedstorps kallkälla: Om man gör ett besök vid Kärrgruvan så följer man bara grusvägen åt nordost ca 700 meter. Strax innan man är framme vid byn har riksantikvarieämbetet satt upp en liten gul skylt med ordet ”Källa”. På Fornsök kan man läsa:

"Källa, cirka 1 m i diameter och 1.5-2 m djup. Uppbygd av kallmurade, 0.2-0.4m stora, delvis skarpkantade gråstenar. Över källan är i sen tid lagt ett ca 2x2 m stort trätak med lock.”

Det där taket syns inte längre om det inte har rasat ner och täcker hela källan. Trävirket är numera mycket murket och jag ville inte försöka lyfta eftersom det då med största sannolikhet hade trasats sönder. Jag såg dock vattenytan blänka där nere.

46 Bäckelid: Fantastisk kallkälla strax söder om vindskyddet.

47 Grönsjöns kallkälla: Utmärkt vatten. Ligger längs den alternativa sträckningen mellan Bäckelid och Vargavidderna. Ungefär mitt emellan de båda torpen Grönsjötorpet och Grönsjöbäcken. Skyltat från vägen.

48 Munkkällan: (Ramundeboda) Sönderkört hygge runt om med mycket sly. Ser inte aptitligt ut. Hit hittar man med hjälp av Fornsök.

49 Ramundeboda: Tappkran finns på utsidan av den röda byggnaden, i anslutning till etappmålsskyltarna. Garanterat påkopplat 1/5 – 31/8. Övrig tid oftast avstängt. (Öppet 10 september 2022.) 

 

ETAPP 15 RAMUNDEBODA - GRÅMON

49 Ramundeboda: Se ovan.

50 Långsmon kallkälla: Cirka sex kilometer söder om Ramundeboda går leden nära byn Långsmon. I vägskälet nära byn finns en pil som pekar österut med det lockande ordet KALLKÄLLA inkarvat. Några tiotal meter bort lockar mycket friskt vatten.

51 Majsahål hälsokälla. Uttorkad. Ungefär 500 meter sedan man klivit över Grässjöbäcken passerar leden en grusväg. När jag rekade denna sträcka lockades jag ner söderut längs denna väg. Fornsök lovade nämligen att cirka 300 meter ner längs vägen skulle finnas en hälsokälla med namnet Majsahål strax väster om vägen. Majsa var en gumma som hittade den här källan och som gick hit och hämtade sitt vatten. Den ligger cirka 10 meter väster om vägen. Jag letade mycket noga igenom området och hittade två tänkbara gropar, men båda dessa var snustorra.

52 Sjömon: Här – ett par kilometer innan Gråmon – erbjuder en villaägare vatten samt en soffa för vandraren att vila på.

53 Gråmon: Intill vindskyddet finns en kallkälla av fin kvalitet.

 

ETAPP 16 GRÅMON - TIVEDSTORP

53 Gråmon: Se ovan.

54 Bosjön flödande källa i strandkanten: Har inte med säkerhet lyckats hitta denna källa,

55 Munkakällan / Karl Stubbes källa: Om man utgår från den punkt där Munkastigen och Bergslagsleden går skilda vägar så ska man bara följa Munkastigen en kilometer. Här finns en skylt som pekar ut källan.

56 Ekemon kallkälla: Om man vandrar Rundslinga Tiveden men lämnar den för att vandra ner till Fagertärn så hittar man denna källa efter bara 150 meter. Man ska spana åt höger. En otydlig stig leder här in till en mycket fin kallkälla.

57 Stora Ykullen: Kallkälla norr om byn. Sedan vi passerat Bosjöns vindskydd med ca 1 km så mynnar leden ut på en annan stig. Vi kommer nerifrån upp till ett T-kors. Leden tar till höger, men även till vänster går en tydlig stig. Följ denna något hundratal meter till en skyltad kallkälla. Utmärkt vatten. 

58 Tivedstorp: Öppet mitten av april – mitten av augusti. Här finns flera kranar att välja på. Det är skyltat.

 

ETAPP 17 TIVEDSTORP - STENKÄLLEGÅRDEN

58 Tivedstorp: Se ovan.

59 Stenkälla: Denna kända källa i Tivedens hjärta betraktar jag som odrickbar.

60 Stenkällegården: Kranvatten. Utanför service hus eller i receptionen. Bakom servicehuset på bild finns flera kranar. Se bara upp. De flesta kranarna innehåller vatten från sjön.

 

 

Logga in för att kommentera
Bli medlem
Glömt namn/lösen?
2023-07-18 16:59   BrittMarie
Annorlunda vinkel på en ledbeskrivning men väl så viktig!
Kranen i Ramshyttan minns jag väl från i fjol försommar, sitter ju lite lustigt till, hittade inte direkt för en skylt hade ramlat ner... Så jag gjorde ett litet "förbättringsarbete", satte upp skylten med ett buntband och vips ökade synligheten! Och vattnet var kallt och gott!
 
Svar 2023-07-19 07:56   Håkan Friberg
Ja Ramsyttans kran har en udda placering.
 
2023-07-18 19:00   Anders_sthlm
Vad är en vandring utan att kunna släcka törsten.

Jag har inget minne av alla dessa källor när jag gick leden 1989. Jag tror inte ens det stod något i den lilla bristfälliga bok som då fanns att tillgå. Jag minns något uttorkat vid Svartå herrgård. Vaga minnen och regn. Man fick tigga vatten vid hus.
Det finns ju något som heter: Källakademin. Dom har gett ut en bok: ”Källor i Sverige”. Läsvärd.
SGU har ju en kartvisare för just källor. Men, som varje som använder den, så visar den ju inte rätt, om ens inte dom som finns, eller dom som borde finnas.
Håkan, jag kan bara fortsätta ösa beröm inför det du skriver. Din ambition är enastående hög. Jag vill visa min uppskattning att du delger oss läsare detta.
Ett stort tack!
 
Svar 2023-07-19 08:10   Håkan Friberg
Tack Anders - både för beröm och för litteraturtips. Skrivandet om Bergslagsleden har liksom ökat efter hand och skulle säkert kunna svälla med ytterligare kapitel, men nu finns det annat som lockar. Jag tänkte ett tag höra ett liknande jobb om Munkastigen, men de första två etapperna känns så tråkiga att jag förmodligen avstår.
Jag har skrivit en del om Nittälven, men där har jag funderingar på en mer heltäckande text. Och sedan finns ju fantastiska Fasaskogen kvar. Där finns en sådan uppsjö med historier att jag har svårt att greppa det. Men jag kommer att göra ett försök.
 
2023-07-19 20:53   OBD
Du är ju helt fantastisk! Att du i all din kunskap om "vattenhål" blandar in litet kulturhistoria, gör ju att man får behållning av att läsa även om man inte tänker vandra leden. Första bilden till "47 Munkkällan: (Ramundeboda)" fick mig att le. Din position är något underlig för att vara vid en källa. :-)
Med tanke på vad som fick dig att skriva den här redogörelsen, kan man med visst fog använda det gamla underliga talesättet : "Ingenting ont som inte har något gott med sig".
Tack ska du ha! Hoppas du är bra i foten.
 
Svar 2023-07-22 20:22   Håkan Friberg
Tack Bertil. Foten är i det närmaste bra. Nu påbörjas matplaneringen av årets fjällvandring!
 
2023-07-23 13:17   salgo601
Stort tack hur gör vi denna info åtkomlig?

Jag la in länk på Wikidata https://www.wikidata.org/wiki/Q820225

Vi tittar även på att samla ihop alla Sveriges leder men även alla världens https://github.com/dpriskorn/svenska-vandringsleder
 
Svar 2023-07-25 14:53   Håkan Friberg
Jag lägger ut alla mina texter om Bergslagen (långt många fler än de om Bergslagsleden) i fb-gruppen "Bergslagsledens vänner".
Sedan finns förstås mer än 60 artiklar på min sida på Utsidan.
utsidan.se/majjen
 
2023-09-14 20:02   Kristoffer Öhrn
Vilken intressant artikel. Tack för att du delar!
 

Läs mer

Efter långa diskussioner kring ämnet avgifter och allemansrätt kommer här en sammanfattning av tråden och även en omröstning. Vad tycker du i frågan?

Att bygga broar

Common Values United jobbar för att öppna upp den svenska naturen för "barn från tredje kulturen". 7 kommentarer
Tävla om ett exemplar av ”Barnens fjällbok – En handbok för unga fjällvandrare”.
Glaciärvandring, klättring och balansgång längs en smal kam. Att ta sig till Sveriges två högsta toppar är inget för den höjdrädda. 4 kommentarer
Föreningen Hej främling och STF arrangerade förra helgen en fjällvandring för att ge fler möjlighet att må bra och hitta nya vänner.

Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.