Friluftslivet påverkas i nya budgeten: "Kännbar minskning"

Den nya budgeten ger konsekvenser för både landets naturreservat och naturum, bland annat i form av minskade öppettider.

Av: Alicia Schumacher

Foto: Åsa Dahlgren

Naturum Kosterhavet är ett av alla naturum som påverkas. Foto: Åsa Dahlgren 

Förra veckan fördelade Naturvårdsverket anslaget åtgärder för värdefull natur till länsstyrelserna. 

− Vi ger mer pengar för våtmarker och mot invasiva främmande arter i linje med regeringens satsningar. Vi har dock tvingats prioritera bort annat. Resurserna till skötsel av skyddad värdefull natur är nu lägre än på många år och kommer att ge negativa effekter på biologisk mångfald och besökares naturupplevelser runt om i landet, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen.

Bland annat påverkas skötseln av naturreservat och flera av landets naturum tvingas dra ner på personal och öppettider. 

– Det är en kännbar minskning av anslaget för naturum och det känns trist när vi märker ett ökat behov och intresse av kunskap om natur och miljö, säger Anders Tysklind, nationalparkschef i Kosterhavet.

– Vi får en budgetminskning på ungefär 35 procent under år 2024. En minskning som naturligtvis kommer att få konsekvenser för vår verksamhet, säger Sofie Stålhand, platschef på Länsstyrelsens kontor vid Hornborgasjön.

Det är dock inte bara neddragningar i den nya budgeten. Anslaget för skydd av värdefull natur har ökat under 2024 med 500 miljoner kronor. Det innebär att arbetet med frivilligt skydd kan utvecklas och att det finns mer medel för markägare som vill skydda värdefulla miljöer.

– Den här ökningen är viktig för att kunna bilda naturreservat för biologisk mångfald och för friluftslivet. Eftersom tidigare satsningar tar slut 2024 så minskar sedan anslaget igen till 2025 om inte någon ytterligare satsning kommer, säger Claes Svedlindh.

Områden som får minskade medel under 2024:

  • Verksamheten inom naturum 
  • Insatser för byggnader och anläggningar i naturreservat 
  • Insatser för hotade arter
  • Restaurering av ängs- och betesmarker
  • Länsstyrelsernas insatser vid förekomst av rovdjur
  • Bidrag till kommunala naturvårdsprojekt (LONA)

Läs mer om fördelningen av anslagen på Naturvårdsverket.


Även förra året minskade anslaget till skötsel av värdefull natur och det påverkade både vandringsleder och naturreservat.

Logga in för att kommentera
Bli medlem
Glömt namn/lösen?
2024-02-02 23:39   Stövarn
Det finns för och nackdelar med alla regeringar, men på natur och miljöområdet finns tyvärr bara nackdelar med denna regering! Pengar till naturrreservat minskades. I mitt omårde stoppades de nya naturreservaten. pengar till kalkning har försvunnit. Vatten kommer att återförsuras. Man stoppade den miljöprövning av vattenkraft som följer EU:s vattendirektiv.
Jag personligen har fått det bra däremot,då man sänkt drivmedelspriser osv. jaja blir nog bra...
 
2024-02-04 07:05   lausvik
Statssekreterare som svartbygger bryggor i strid med strandskyddet och begår artskyddsbrott säger mig allt jag behöver veta (och de är väl bara toppen av isberget).
 

Läs mer

Nu har Majjen kommit till vägs ände - Stenkällegården - Bergslagsledens sydliga slut. I dessa trakter har ju Bergslagsleden stark konkurrens av ... 6 kommentarer
Länsstyrelsernas minskade anslag för skötsel av skyddad natur kommer påverka naturreservat och vandringsleder negativt. 6 kommentarer
Denna text beskriver färdväg och sevärdheter längs Bergslagsledens 16:e etapp: Gråmon-Tivedstorp. Texten erbjuder också ett flertal alternativa ... 2 kommentarer
Denna text beskriver färdväg och sevärdheter längs Bergslagsledens 15:e etapp: Ramundeboda - Gråmon. Texten erbjuder också några korta utflykter samt ... 5 kommentarer
Denna text beskriver färdväg och sevärdheter längs Bergslagsledens 14:e etapp: Lugnsbo - Ramundeboda kloster. Texten erbjuder också några alternativa ... 2 kommentarer

Bra saker för din krislåda

Prepping handlar om kunskap och utrustning för att klara en krissituation. Har du allt som behövs när något oväntat skulle hända?