Var med och påverka STFs framtid

Hej alla.
Nu söker vi nya medlemsombud, ett perfekt sätt att engagera sig i utvecklandet av STF. Som medlemsombud är du med och påverkar organisationens framtid.

Vartannat år väljs 69 medlemsombud vars uppgift är att representera övriga 250 000 medlemmar. Medlemsombud är ett förtroendeuppdrag som pågår under ca 1,5 år och under den tiden har du möjlighet att påverka STFs strategiska inriktning genom att medverka i utvecklingsprocesser och i maj 2022 utgör du ombud på vår riksstämma och beslutar om framtiden, väljer ny styrelse, etc.

Under nästkommande mandatperiod (som börjar januari 2021) kommer stort fokus ligga på att utveckla vårt hållbarhetsarbete ännu mer och i ännu större utsträckning ta på oss ledartröjan kring hållbarhetsfrågor i turistiska frågor. STF kommer också att utveckla en ny vassare vision inför framtiden och corona-pandemin har påverkat och oss och gör så fortfarande. Det kommer att påverka oss som organisation och den verksamhet vi bedriver.

Den 9 september har vi ett digitalt infomöte om hur det funkar.
Läs mer och anmäl dig här: https://www.facebook.com/events/980546535740961/

Vet du redan hur det fungerar, nominera dig själv eller någon annan som du tycker är bra som medlemsombud här: https://www.svenskaturistforeningen.se/medlem/foreningsdemokrati/foresla-dig-till-medlemsombud/

Varmt välkomna!
 

Liknande trådar