SISTA DAGEN FÖR ATT FÖRESLÅ SIG SJÄLV SOM MEDLEMSOMBUD!

Hurra! Ni har fram till midnatt på er att föreslå er själva eller övertyga någon i er närhet att föreslå sig själv. Ni är många som har kloka åsikter om STF och dess framtid. Ta nu chansen och bli medlemsombud

Som medlemsombud representerar man STFs alla 250.000 (eller hur många vi just i denna stund) medlemmar, dels på riksstämman 2022 och dels i utvecklingsprocesser fram till dess. Medlemsombuden är dem som sätter riktningen för framtidens STF.

Så ta en selfie och föreslå dig via denna länk:
https://www.svenskaturistforeningen.se/medlem/foreningsdemokrati/foresla-dig-till-medlemsombud/
 
Medlemsombuden är dem som sätter riktningen för framtidens STF......Fake news !
Nej, det skulle jag inte vilja hålla med om. De som är medlemsombud i dagsläget, har de flesta var mycket aktiva i olika utvecklingsprocesser, kommit med värdefull kunskap och var de som tog besluten på vår riksstämma i maj. Här kan du läsa alla beslut som togs av medlemsombuden. https://www.svenskaturistforeningen.se/app/uploads/2020/06/protokoll-riksstamman-2020.pdf
 

Liknande trådar

Logga in

Tips!