Sveriges högsta orösade fjäll - förslag?

Jag vill gärna få ta del av observationer och kandidater (som om nån skulle tipsa om någon frivilligt ;) ) till Sveriges högsta orösade toppar (att de är obestigna kan man ju inte bevisa, bara motsatsen).
Så här kommer ett par kandidater som folk kan svara på om de vet om att de är rösade, höjdangivelse eller bara få ett förslag på ett möjligtvis orösat fjäll.


OBS! Bara för att topparna saknar höjdangivelse på kartabetyder inte att de är per automatik orösade.
T ex finns det med stor sannolikhet inte en topp längre, med eller utan höjdangivelse, i Sarek som är obestigen. Jag tar alltså inget ansvar. vad gäller riktigheten i mina uppgifter eller resultat, ekonomisk förlust, sveda och verk, besvikelse etc. därav ;)

  • Nåitetjåkkå - punkt minst 1480möh öster om Riksröse 251C, här är kartan väldigt oklar, är det så att riksröset har hamnat fel och att punkt 1480 är högsta punkten på fjället? Någon som vet mer därom?
  • Skuoketjåkkå minst 1480 möh, ingen höjdangivelse på kartan. Fjället ligger söder om Nåitetjåkkå och öster om norska Björntoppen.
  • Åjetjåkkå minst 1360 möh , om denna topp är högre än Jålle/ Stuora Jålle 1367m söder därom är den ny 91:plats på Sveriges 100 största primärfaktorer, ingen höjdangivelse. Öster om Vaisaluokta

Om ni inte hittar det på kartan så finns det här
 
Jag har tyvärr ingen information om de toppar du frågar efter.

Däremot vill jag kommentera angående din trevliga hemsida. Jag gillar verkligen ditt projekt med indelning av fjällen i områden och listan med fjälltoppar (och deras primärfaktorer) inom varje område. Det är alltid givande att få struktur på geografin.

Följer din uppdelning i områden någon (mer eller mindre) officiell uppdelning? I sådana fall är det första gången jag ser den. Om inte, vill jag verkligen uppmuntra dig att fortsätta med ditt värv.

Men jag undrar om du inte ska försöka dig på lite mindre klumpiga namn på områdena i södra Lappland. Jag skulle spontant vilja dela in södra Lappland i Arjeplogsfjällen, Vindelfjällen och Marsfjällen.

Översatt till din uppdelning skulle det då bli:

Västra Pitefjällen - Norra Arjeplogsfjällen
Mellan Silvervägen och Vindelälven - Södra Arjeplogsfjällen
Mellan Vindelälven och Umeälven - Vindelfjällen
Mellan Umeälven och Ångermanälven - Marsfjällen


Jag noterar också att du konsekvent använder den äldre ortografin. Hur har du resonerat där?
 
Jag har tyvärr ingen information om de toppar du frågar efter.

Däremot vill jag kommentera angående din trevliga hemsida. Jag gillar verkligen ditt projekt med indelning av fjällen i områden och listan med fjälltoppar (och deras primärfaktorer) inom varje område. Det är alltid givande att få struktur på geografin.

Följer din uppdelning i områden någon (mer eller mindre) officiell uppdelning? I sådana fall är det första gången jag ser den. Om inte, vill jag verkligen uppmuntra dig att fortsätta med ditt värv.

Men jag undrar om du inte ska försöka dig på lite mindre klumpiga namn på områdena i södra Lappland. Jag skulle spontant vilja dela in södra Lappland i Arjeplogsfjällen, Vindelfjällen och Marsfjällen.

Översatt till din uppdelning skulle det då bli:

Västra Pitefjällen - Norra Arjeplogsfjällen
Mellan Silvervägen och Vindelälven - Södra Arjeplogsfjällen
Mellan Vindelälven och Umeälven - Vindelfjällen
Mellan Umeälven och Ångermanälven - Marsfjällen
Jag ska försöka ändra det enligt dina förslag, det är inte helt enkelt att dela upp fjällen i logiska områden, var börjar och slutar dem? Så jag försöker börja med enkla områden, till exempel Kebnekaise, och utifrån dessa skapa nya områden som hänger ihop.

En gräns tycker jag bör vara antingen Riksgräns, vattendrag eller dalbotten eller nationalparksgräns, t ex är gränsen mellan Jämtland och Härjedalen helt åt skogen om man vill ha ett sammanhängande område i t ex Lunndörrsfjällen.

Jag noterar också att du konsekvent använder den äldre ortografin. Hur har du resonerat där?
Varje topp kommer ha både sitt "gamla" och nya samiska namn om sådana finnes, att jag använder den gamla stavningen främst är bekvämlighetsskäl i t ex Google maps, det tar en förskräcklig tid att skriva in alla namn.

Och att jag inte har alla nya fjällkartor ännu.. ;)

Det kommer förhoppningsvis gå att söka på det nya samiska namnet ifråga och hamna rätt, och jag ska försöka lägga in nystavningen på varje beskrivning i googlemaps.
 
Jag har en fråga

På din hemsida definierar du "primärfaktor" enligt följande:

"En primärfaktor är ett bekvämt och kvantitativt sätt att bestämma en topps relativa höjd över sin omgivning. I korthet är det det vertikala avståndet till den sadelpunkt som måste passeras för att från toppen nå en högre topp."

Vad menas med "en högre topp"? En som är högre än den aktuella toppen? För Kebnekaises del borde väl den närmaste högre toppen bli Snöhetta i Sydnorge. Hur hittar man den sadelpunkten?
 
På din hemsida definierar du "primärfaktor" enligt följande:

"En primärfaktor är ett bekvämt och kvantitativt sätt att bestämma en topps relativa höjd över sin omgivning. I korthet är det det vertikala avståndet till den sadelpunkt som måste passeras för att från toppen nå en högre topp."

Vad menas med "en högre topp"? En som är högre än den aktuella toppen? För Kebnekaises del borde väl den närmaste högre toppen bli Snöhetta i Sydnorge. Hur hittar man den sadelpunkten?
(Egentligen finns det en primärfaktor-tråd i detta forum)

Det är ju så att det finns en vattendelare längs Skanderna, dvs en linje där vatten spillt på ena sidan rinner ut i Atlanten eller i antingen Östersjön, Skagerack, Kattegat. Då är det "bara" att hitta vattendelaren och följa den söderut mot Snöhetta. I norra Sverige går riksgränsen ungefär men inte alltid längs vattendelaren.

Lägsta passet jag hittat hittills hittat är 360-380 mellan Tunnsjöen och Kvarnbergsvattnet i Ströms Vattudal, i norsk fastighetskarta på Norgesglasset (nätkarta) verkar passet ligga 355-360m, säg 365 för att en väg går alldeles vid passpunkten och för att kompensera för ev avsmältning.
Låt Kebnekaises höjd vara 2111m

Alltså är Kebnekaises primärfaktor större än 2111m-365m = 1746m
(Reviderade nyss höjdsiffran och passhöjden)
 
Jag ska försöka ändra det enligt dina förslag, det är inte helt enkelt att dela upp fjällen i logiska områden, var börjar och slutar dem? Så jag försöker börja med enkla områden, till exempel Kebnekaise, och utifrån dessa skapa nya områden som hänger ihop.

En gräns tycker jag bör vara antingen Riksgräns, vattendrag eller dalbotten eller nationalparksgräns, t ex är gränsen mellan Jämtland och Härjedalen helt åt skogen om man vill ha ett sammanhängande område i t ex Lunndörrsfjällen.
Jag gillar din indelning, tycker den känns logisk. Om du dessutom ger områdena i Södra Lappland lite bekvämare namn bidrar du med en kulturgärning.

Kollade lite i Grundstens "Vandra Kungsleden III" och där benämner han området från Lilla Lule Älv till Laisdalen för Arjeplogsfjällen. Från och med Laisdalen börjar alltså Vindelfjällen enligt Grundsten. Men givet att du inte vill dela in din karta i mindre områden så tycker jag att du ska fortsätta med din uppdelning och använda mina namnförslag.
 
(Egentligen finns det en primärfaktor-tråd i detta forum)

Det är ju så att det finns en vattendelare längs Skanderna, dvs en linje där vatten spillt på ena sidan rinner ut i Atlanten eller i antingen Östersjön, Skagerack, Kattegat. Då är det "bara" att hitta vattendelaren och följa den söderut mot Snöhetta. I norra Sverige går riksgränsen ungefär men inte alltid längs vattendelaren.

Lägsta passet jag hittat hittills hittat är 360-380 mellan Tunnsjöen och Kvarnbergsvattnet i Ströms Vattudal, i norsk fastighetskarta på Norgesglasset (nätkarta) verkar passet ligga 355-360m, säg 365 för att en väg går alldeles vid passpunkten och för att kompensera för ev avsmältning.
Låt Kebnekaises höjd vara 2111m

Alltså är Kebnekaises primärfaktor större än 2111m-365m = 1746m
(Reviderade nyss höjdsiffran och passhöjden)
Tack, jag hittade tråden om primärfaktor, och läste även om det på Wikipedia ("topographic prominence"). Lite inkonsekvent tycker jag att det är när man inte alltid tar det närmaste högre berget som "föräldraberg" (se världstopplistan på http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_peaks_by_prominence). Enligt det synsättet kanske man skulle använt Galdhöpiggen som förälder till Kebnekaise? I fallet Keb spelar det ju ingen roll för primärfaktorn, men det kanske kan göra det i andra fall?

På din sida hittade jag en lista över de 100 toppar i Sverige som har högst primärfaktor. Har du även lagt upp uträkningen för varje topp (alltså vilken som är närmaste högre topp, var passpunkten finns och hur hög den är)? Jag hittade inte det, men det hade varit intressant.

Man kan dock fundera över följande formulering på din sida: "En primärfaktor är ett bekvämt och kvantitativt sätt att bestämma en topps relativa höjd över sin omgivning." Är det långt till nästa topp kan det ifrågsaättas. Ströms Vattudal har jag svårt att räkna till Kebnekaises omgivningar.

Peter
 
Skrivbords och fötöljlösningar

brukar av någon anledning få det svårt ute terränglådan.
Vad vi ser är oftast vad vi uppfattar, att greppa om mer än det närmast skymda blir svårare. Min uppfattning så här långt in i tråden är att du gjort det riktigt svårt.....men jag kan ju ha helt fel
 
(Egentligen finns det en primärfaktor-tråd i detta forum)

Det är ju så att det finns en vattendelare längs Skanderna, dvs en linje där vatten spillt på ena sidan rinner ut i Atlanten eller i antingen Östersjön, Skagerack, Kattegat. Då är det "bara" att hitta vattendelaren och följa den söderut mot Snöhetta. I norra Sverige går riksgränsen ungefär men inte alltid längs vattendelaren.

Lägsta passet jag hittat hittills hittat är 360-380 mellan Tunnsjöen och Kvarnbergsvattnet i Ströms Vattudal, i norsk fastighetskarta på Norgesglasset (nätkarta) verkar passet ligga 355-360m, säg 365 för att en väg går alldeles vid passpunkten och för att kompensera för ev avsmältning.
Låt Kebnekaises höjd vara 2111m

Alltså är Kebnekaises primärfaktor större än 2111m-365m = 1746m
(Reviderade nyss höjdsiffran och passhöjden)
En gång i tiden förstod jag allt detta :)

Jag tycker ett problem i din beskrivning verkar vara att du måste vara säker på att inte missa någon lägre punkt/höjdkurva på vägen mellan t ex Keb och Snöhetta?

Kan man gå i konstant nedförsbacke från Kebs sydtopp till passet du uppskattat till 365 m ö h, och sedan konstans uppförsbacke upp till Snöhettas topp?
 
Tack, jag hittade tråden om primärfaktor, och läste även om det på Wikipedia ("topographic prominence"). Lite inkonsekvent tycker jag att det är när man inte alltid tar det närmaste högre berget som "föräldraberg" (se världstopplistan på http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_peaks_by_prominence). Enligt det synsättet kanske man skulle använt Galdhöpiggen som förälder till Kebnekaise? I fallet Keb spelar det ju ingen roll för primärfaktorn, men det kanske kan göra det i andra fall?

På din sida hittade jag en lista över de 100 toppar i Sverige som har högst primärfaktor. Har du även lagt upp uträkningen för varje topp (alltså vilken som är närmaste högre topp, var passpunkten finns och hur hög den är)? Jag hittade inte det, men det hade varit intressant.

Man kan dock fundera över följande formulering på din sida: "En primärfaktor är ett bekvämt och kvantitativt sätt att bestämma en topps relativa höjd över sin omgivning." Är det långt till nästa topp kan det ifrågsaättas. Ströms Vattudal har jag svårt att räkna till Kebnekaises omgivningar.

Peter
Jo, man får ju räkna vad det är för omgivning, i detta fall är Kebnekaise högst av alla fjäll norr om Ströms Vattudal iaf.

Uträkningar kan jag lägga till, har allt i OpenOffice "excel", tänkte det inte var så många som var intresserade.

Men om man tittar på kartan, google maps alltså, över fjällen, ser man att det är utan ett enda undantag intressanta fjäll.
 
brukar av någon anledning få det svårt ute terränglådan.
Vad vi ser är oftast vad vi uppfattar, att greppa om mer än det närmast skymda blir svårare. Min uppfattning så här långt in i tråden är att du gjort det riktigt svårt.....men jag kan ju ha helt fel
För min egen del är ju uträkningen mindre intressant än resultatet, och resultatet är att man förhoppningsvis upptäcker nya fjällområden och fjäll. Men visst kan man se det som skrivbordsexercis om man vill.

Ut och bestig Norra fjällfjället nu ;)
 
En gång i tiden förstod jag allt detta :)

Jag tycker ett problem i din beskrivning verkar vara att du måste vara säker på att inte missa någon lägre punkt/höjdkurva på vägen mellan t ex Keb och Snöhetta?

Kan man gå i konstant nedförsbacke från Kebs sydtopp till passet du uppskattat till 365 m ö h, och sedan konstans uppförsbacke upp till Snöhettas topp?
Ja det är ett problem, med digitaliserade kartor kan man låta datorn räkna ut "prominens-celler". Men det är just för att Kebnekaise är högst som man måste gå så långt och över så många hundratals presumtiva passpunkter.

Ja man kan göra det, men inte i en rak linje. ;)
En tankelek -> gå från Kebnekaise sydtopp till höjdkurva 365. Följ höjdkurva 365 söderut -> du kommer fram till passpunkten vid Ströms Vattudal. Höjdkurvan 365 omsluter därmed Kebnekaise. Höjdkurva 360 omsluter Kebnekaise och Snöhetta :)
 

Liknande trådar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook