Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

Det där är en fallasi, det finns inget hot mot mängden renar...?

En annan fallasi uppstår när två aktörer ritas upp emot varandra på ett väldigt svart-vitt sätt och som de enda två alternativen, som när STF ställs som antagonist mot rennäringen. STF har fått mycket skit (med rätta) för att inte agera hållbart. Men i det svart-vita narrativet får då rennäringen automatiskt och ogranskat rollen som de goda som representerar hållbarhet. Men DEN frågan är det ingen som tar i. Vem är det som har sagt att renskötseln alltid ska prioriteras framför en (hållbar) besöksnäring, att det ekonomiska värdet för en grupp ska värderas högre än det ekonomiska värdet för en annan grupp, och hur värderar vi värdet för hela samhället i att människor har tillgång till naturen, utvecklar en relation och en kärlek till naturen och därmed i det långa loppet vill värna om den? Jag saknar en kritisk diskussion om rennäringen, inte för att jag är kritisk till den utan för att den frågan inte ställs alls. (Risk för hets mot folkgrupp? Jag förstår verkligen inte. Hur kan hela frågan bara undvikas?)

Bra att STF tar hållbarhetsvägen nu i alla fall. Nästan så jag kan tänka mig ett medlemskap igen. Men tråkigt att Gåsen ges till en sameby. Hade man bara pausat verksamheten där ett tag för att se vad det leder till, så hade den kanske kunnat starta igen, men har man väl gett bort stugor så... Finaste stugan jag vet. Knappast där vallfärdandet till restaurangerna ägt rum.
Jag erkänner gärna att mitt argument delvis föll, men inte utifrån att det inte finns ett hot mot rennäringen. Jag svarade på andyyys meddelande där jag tolkade texten som att renar inte längre bör få finnas på fjället utifrån biologisk mångfald, mitt svar var utifrån det. Att mångfalden blir bättre i och med renskötsel är än så länge inte oemotssagt dock, enbart att antalet renar ökar iom minskning av STFS verksamhet.

Sedan att det inte finns hot mot antalet renar håller jag inte med om.
Från Härjedalspartiets partiprogram:
  • Rennäringslagen ska i grunden förändras. Den positiva särbehandlingen av samisk renskötsel på andra befolkningsgruppers bekostnad måste upphöra och den samiska rennäringens särrättigheter och privilegier ska avskaffas.
  • Den svenska rennäringen ska reformeras från storskalig till småskalig traditionell renskötsel som tar hänsyn till den känsliga fjällmiljön.
  • Överbetningen av för stora renhjordar i hela den svenska fjällkedjan måste upphöra. Stängslen som skär genom stora fjällområden måste monteras ned.
Sedan är hotet kanske inte stort från just det partiet. Men turistnäringen och gruvnäringen gynnar troligtvis inte renarna (för att inte tala om skogsbruket och vägarna som genomkorsar landskapen)

Sedan handlar det inte enbart om ekonomiska värden, utan också om ursprungsfolks rättigheter och kultur.

Nu menar jag inte att attackera dig på något sätt, att frågan belyses är ju viktigt som du säger.

För övrigt så är det sorgligt att diskutera slitage på naturen i fjällen samtidigt som en enbart behöver gå ut bland barrträden i en stor del av landet (särskilt i Härjedalen har jag märkt) för att upptäcka att det är helt dött på växt och djurliv pga vårt skogsbruk. Men fjällvärlden har väl det sista som är kvar att bevara gissar jag.
 
Senast ändrad:
Det handlar inte bara om tillgängligheten, att det är lätt att resa till Jämtlandsfjällen eller rennäringen.

Det som har hänt är att det har skett en utveckling som ingen har räknat med inkl STF. Det har tillkommit nya aktiviteter som innebär att man använder fjällen som en arena, en av dem är sk bergslöpning, att man springer mellan stugorna och utnyttjar bekvämligheten som ingår i stugorna. Eller fastpacking, man springer med extremt lätt packning. En annan populär aktivitet är Fjällräven Classic som använder Kebnekaise som en arena. Sedan har bergscyklar utvecklats så att man kan numera cykla i fjällen fast nu finns det tom el-bergscyklar. Nu finns det också Gröna Bandet, allt fler vandrar långa sträckor och jag gissar att rutten passerar bla Gåsen-stugorna. Sen finns det också en grupp folk som gärna vandrar bekvämt och lätt och äter måltider på fjällstationer.

Sociala medier har också bidragit till att locka mer folk än vanligt. Se bara på YouTube, otroligt många vandrar/springer/cyklar och sedan publicerar filmer på nätet för att tjäna pengar. Fjällen blir en ekonomisk avkastning för de som använder fjällen som del av materialen i sociala medier. Dessa "vackra" bilder gör att de lockar flera typer av folk. Ett annat problem som är inte bara nationellt utan även globalt, sk selfie-bilder som många är ute efter. Tex "tungan" i Norge, jag har kompisar som åkt dit och gått upp bara för att ta selfie-bilder. Ett annat exempel är sjön vid Vålådalen fjällstationen där två skrinnare filmade en tidigt islagd sjö och fick miljoner visningar och plötsligt ville "alla" dit och därmed slet sönder miljön runt sjön. Undrar om det inte var samma personer som simmade och dök även i sjön? En annan utveckling också är att det har tillkommit många guideböcker på olika språk om vandringar i fjällen.

Förr var det bara friluftsfolk och vandrare som gick i fjällen för att uppleva naturen. Idag är det själv upplevelsen som många är ute efter och gärna snabba turer som ska upplevas på få dagar. Det innebär att det blir många personer på kort tid och därmed slits på lederna samt påverkar rennäringen.

Denna utvecklingen kan man inte klandra STF för fast det är klart att restauranger i fjällen gör att antalet fler gäster kommer än normalt.

Är det fel att folk ger sig ut av olika anledningar?
Om några vill uppelva lugnet, några andra vill slippa mobiltäckning och en tredje grupp vill ut för att ta en selfie. nÅgra vill få omväxling mot ett arbete inomhus och det ifnns säkert gott om andra anledningar.
Jag tycker var och en ska få ha sin drivkraft att ge sig ut i naturen, så länge man visar rimlig hänsyn och håller sig till lagar och regler.
Sen är det svårt att avgöra vad som är rimligt besökstryck när turism och rennäring säger olika men den som söker enligthet borde kunna finna andra fjäl att besöka.

/Patrik
 
Även turistnäringen i Jämtland har ju krävt att få ta inträdesavgift för slitaget på stigarna om inte staten skickar många sköna kronor. Så jag förstår helt de som bojkottar Jämtland.
Huvudproblemet är väl att för många människor samlas på samma ställe. Det finns inte många ställen i fjällen som är lättåtkomliga med kollektivtrafik och där man kan göra turer på några dagar till en vecka och bo varje natt inomhus. Jag har inte gjort mer än en sådan tur tror jag, men när jag var grön fjällvandrare var det en trygghet att om allt rasar kan man bo inomhus och att det finns möjlighet att komplettera lite proviant etc. Det är helt fel strategi att ta bort stugplatser. Med Gåsenstugan försvinner flera andra alternativ till rundturer som kunde spridit ut vandrarna. Istället skulle man skapat fler möjligheter, med nya stugplatser och utökad kollektivtrafik tillsammans med en informationskampanj. Om det fanns fler nybörjarområden skulle det inte bli så trångt. Den enda liknande områden jag kan tänka mig är Grövelsjön och Fulufjället och de är inte direkt folktomma heller.
Tyvärr, med samebyarnas inställning till turismen i området är den enda långsiktiga lösningen att staten löser in samebyarna i området och gör om området till ett vildrensområde.
Jag kan förstå att man önskar korta säsongen och minska antalet gäster, men restaurangerna, det som känns som rent jävelskap att ta bort dem. Räcker det inte att STF måste skänka bort en byggnad som säkert kostat miljoner att bygga i väglöst land. Som STF-medlem ser jag att föreningen kommer att ha i princip samma kostnader men betydligt mindre intäkter.
Många på utsidan ser ner på de som går Jämttriangeln, men någonstans skall man börja. Utan områden som detta blir insteget till fjällvandring stort. Alla kan inte börja med två veckor i Sarek.
 
En vacker dag kommer priset det övriga samhället förväntas betala för att ”värna rennäringen” bli för stort. Men fram tills dess gasar samebyarna på. De har vind i seglen och kommer givetvis inte nöja sig med det här i längden. Till slut väljer de fel strid och då vänder den här utvecklingen. Men det kommer tyvärr dröja.
 
helt otroligt att folk associerar fjällvandring med stf.

jag har hållit mig borta från Jämtlandsfjällen pga stf:s verksamhet där och med de efterföljande barnfamiljerna, studenterna, cyklisterna m.m. Jag har sett triangeln som en enda stor äcklig anläggning jag inte tänkt sätta mina fötter på igen.

tror inte att detta är tillräckliga nedskärningar för att jag ska vilja upp, men är ändå ett steg i rätt riktning. nu måste de bara hitta ett sätt att komma åt Storulvån på också.
 
Även turistnäringen i Jämtland har ju krävt att få ta inträdesavgift för slitaget på stigarna om inte staten skickar många sköna kronor. Så jag förstår helt de som bojkottar Jämtland.

Många på utsidan ser ner på de som går Jämttriangeln, men någonstans skall man börja. Utan områden som detta blir insteget till fjällvandring stort. Alla kan inte börja med två veckor i Sarek.
Det är en gammal diskussion. Ett tag ville regionen införa förbud mot tältning utanför anvisade platser, och bara tillåta besök med guidade grupper i vissa områden. Den här turistchefen har inget att säga om det praktiska genomförandet, vilket gör uttaladet till en rätt tom provokation.
 
helt otroligt att folk associerar fjällvandring med stf.

jag har hållit mig borta från Jämtlandsfjällen pga stf:s verksamhet där och med de efterföljande barnfamiljerna, studenterna, cyklisterna m.m. Jag har sett triangeln som en enda stor äcklig anläggning jag inte tänkt sätta mina fötter på igen.

tror inte att detta är tillräckliga nedskärningar för att jag ska vilja upp, men är ändå ett steg i rätt riktning. nu måste de bara hitta ett sätt att komma åt Storulvån på också.
Stänga vägen?

I min hemstad Linköping finns ett mycket attraktivt område mellan parkeringsplatserna vid Fröberget (med bl a insektshotell) och Rosenkällasjön (med rikt fågelliv). Mellan dessa går en bomväg, vilket jag som cyklist uppskattar. Ett lite mer drastiskt ingrepp gäller en mysig gång- och cykelväg mellan kyrkbyarna Slaka och Skeda. Den har man sprängt bort för ett par decennier sedan..
 
Stänga vägen?

I min hemstad Linköping finns ett mycket attraktivt område mellan parkeringsplatserna vid Fröberget (med bl a insektshotell) och Rosenkällasjön (med rikt fågelliv). Mellan dessa går en bomväg, vilket jag som cyklist uppskattar. Ett lite mer drastiskt ingrepp gäller en mysig gång- och cykelväg mellan kyrkbyarna Slaka och Skeda. Den har man sprängt bort för ett par decennier sedan..
jag känner stugfolk där längs vägen upp från Handöl, som haft stugan sen 70-talet, och det är så stora förändringar att de inte känner igen sig längre. De byggs överallt och vägar breddas så biltrafiken kan öka mer osv. Jag har inte varit där själv sen 80-talet så har inte sett det med egna ögon, men man blir inte så sugen att åka dit pga tillväxtproblemet.
 
Även turistnäringen i Jämtland har ju krävt att få ta inträdesavgift för slitaget på stigarna om inte staten skickar många sköna kronor. Så jag förstår helt de som bojkottar Jämtland.
Huvudproblemet är väl att för många människor samlas på samma ställe. Det finns inte många ställen i fjällen som är lättåtkomliga med kollektivtrafik och där man kan göra turer på några dagar till en vecka och bo varje natt inomhus. Jag har inte gjort mer än en sådan tur tror jag, men när jag var grön fjällvandrare var det en trygghet att om allt rasar kan man bo inomhus och att det finns möjlighet att komplettera lite proviant etc. Det är helt fel strategi att ta bort stugplatser. Med Gåsenstugan försvinner flera andra alternativ till rundturer som kunde spridit ut vandrarna. Istället skulle man skapat fler möjligheter, med nya stugplatser och utökad kollektivtrafik tillsammans med en informationskampanj. Om det fanns fler nybörjarområden skulle det inte bli så trångt. Den enda liknande områden jag kan tänka mig är Grövelsjön och Fulufjället och de är inte direkt folktomma heller.
Tyvärr, med samebyarnas inställning till turismen i området är den enda långsiktiga lösningen att staten löser in samebyarna i området och gör om området till ett vildrensområde.
Jag kan förstå att man önskar korta säsongen och minska antalet gäster, men restaurangerna, det som känns som rent jävelskap att ta bort dem. Räcker det inte att STF måste skänka bort en byggnad som säkert kostat miljoner att bygga i väglöst land. Som STF-medlem ser jag att föreningen kommer att ha i princip samma kostnader men betydligt mindre intäkter.
Många på utsidan ser ner på de som går Jämttriangeln, men någonstans skall man börja. Utan områden som detta blir insteget till fjällvandring stort. Alla kan inte börja med två veckor i Sarek.
Mycket bra inlägg. Vår fjällvärld är så stor att det bör kunna finnas plats för alla som vill berika sina liv genom att vandra där. Från nybörjare och andra som vill ha mer infrastruktur och service, till de som vill ha det helt orört. Man väljer själv, om nu samhället kan erbjuda alternativen. Då blir som Vindskydd skriver Jämttriangeln med omnejd ett idealiskt område på alla sätt för den första kategorin. I ett större perspektiv känns det fel att nu försvåra och försämra för dessa. Vart ska de då ta vägen? Det tar ju inte samebyarna i Jämtland ansvar för, de tänker på sitt och man kanske inte kan begära annat. Men det är inte rimligt att det ska väga tyngst i alla lägen. Tycker frågan måste lyftas, den är större än både rennäring och STF.
 

Så blir höstutflykten en barnlek

En höstvandring på hemmaplan är en perfekt start när man vill ta med sig barnen ut de första gångerna. Här är våra tips för lyckade uteaktiviteter.