Grönt stål ska ge 10 000 jobb till Norrbotten samtidigt kräver ståltillverkarna grön energi i form av vindkraft och solcellsenergi.

Frågan är då var ska alla dessa vindkraft och solcellsanläggningar placeras? Det kommer att krävas oerhört stora ytor land- & havsareal för att producera så mycket el som behövs till ståltillverkarna.

Källa: Svt.se/Nyheter
 
Även om vindkraften skulle placeras i Norrbottens län så kan man i vart fall- för första gången - se att vindkraften skapar arbetstillfällen på den plats där den produceras. Tidigare har produktionen av el skett i landets norra delar och konsumtionen har skett huvudsakligen i landets södra delar.
 
Hur hanterar man en elektrosmältugn - när solen går i moln och det är högtryck?
Ring inte oss - vi producerar för fullt redan...
 
Även om vindkraften skulle placeras i Norrbottens län så kan man i vart fall- för första gången - se att vindkraften skapar arbetstillfällen på den plats där den produceras. Tidigare har produktionen av el skett i landets norra delar och konsumtionen har skett huvudsakligen i landets södra delar.
Ja visst är det så! Det sämsta med alla vindkraftsaggregat som växer upp är att fler och fler pärlor försvinner där dom växer upp.
Å andra sidan så blir det mer jobb i industrin och gruvorna och i flera näringar runt omkring istället.
 
Norrbotten har väl el så det räcker?
Vindkraftverken borde placeras söderöver där elbristen finns.
 
Oaktat om man är för eller mot vindkraft. Har någon funderat på vilka enorma gigantiskt stora ingrepp i naturen visavi medias bevakning?
Har exempelvis de ekonomiska turerna, där en energiminister skålat med intressenterna innan det blivit ett demokratiskt godkännande och en jävsituation uppstått då ministerns son var inblandad i det privata bolaget visavi medias bevakning?
Har den fd ministern som nu ingår i styrelsen för vindkraftindustribolaget (långt ord) varit intressant nog för media.

Och avslutningsvis för att få bäring på Utsidans hjärtefrågor, har miljö och naturfrågor i samband med den internationella vindkraftindustrins erövringar i Sverige något intresse av att bevakas kritiskt och seriöst av landets journalister, eller styr den personliga åskådningen hur man selektivt sovrar i vad som ska bevakas.

I vart fall är medias rätt stora tystnad värd att notera.
 
Norrbotten har väl el så det räcker?
Vindkraftverken borde placeras söderöver där elbristen finns.
Nej Norrbotten kommer inte att ha tillräckligt med el om de tre stora projekten drar igång. Dessutom vill batterifabriken i Skellefteå också ha en hel del elkraft.
 
Naturen är på god väg att få agera offerlamm på otäcka klimatspökets altare.
Nja, tänker mer att det handlar om hur Du ser på naturen och klimatet. Det måste vara skönt att se världen i svart-vitt. De andra har fel och är dumma. Mitt perspektiv är det enda förnuftiga, osv. Så enkelt och bekvämt det måste vara.

Förövrigt anser jag att den här tråden borde stängas/slås ihop med valfri annan tråd på samma/liknande ämne.
 
Nja, tänker mer att det handlar om hur Du ser på naturen och klimatet. Det måste vara skönt att se världen i svart-vitt. De andra har fel och är dumma. Mitt perspektiv är det enda förnuftiga, osv. Så enkelt och bekvämt det måste vara.

Förövrigt anser jag att den här tråden borde stängas/slås ihop med valfri annan tråd på samma/liknande ämne.
Förövrigt anser jag att frågor som har bäring på värnande av natur inte ska förpassas till ”källaren”.
Det är kanske du själv som ser frågan ur ett svart/vitt perspektiv. Personligen är jag inte mot vindkraft som sådan men ser frågan som betydligt mer komplext än svart/vitt ur ett miljöperspektiv. Du kanske aldrig har konfronterats av dessa enorma ingrepp i naturen själv? Personligen ser jag stora risker sett ur friluftslivets perspektiv.

Förövrigt finns det fåglar i naturen, 35.000 av dem sägs dödas årligen av snurrorna. En fråga som borde beröra de som säger sig värna naturen.

 
Senast ändrad:
Förövrigt anser jag att frågor som har bäring på värnande av natur inte ska förpassas till ”källaren”.
Det är kanske du själv som ser frågan ur ett svart/vitt perspektiv. Personligen är jag inte mot vindkraft som sådan men ser frågan som betydligt mer komplext än svart/vitt ur ett miljöperspektiv. Du kanske aldrig har konfronterats av dessa enorma ingrepp i naturen själv? Personligen ser jag stora risker sett ur friluftslivets perspektiv.

Förövrigt finns det fåglar i naturen, 35.000 av dem sägs dödas årligen av snurrorna. En fråga som borde beröra de som säger sig värna naturen.


Jag har i tidigare ämnestråd (som du startade!) svarat på frågan om min relation till vindkraft. Det faktum att du ställer frågan här igen pekar rätt mycket på att du inte är särskilt intresserad av vad andra har att säga. I alla fall inte när det kommer till åsikter som inte stämmer överens med dina egna. Vad jag kan störa mig på är att det i dina uttalanden verkar som om att det finns en oöverbryggbar motsättning mellan att ställa sig neutral/positiv till vindkraft samtidigt som man har ett miljö- och naturintresse. Men det är ju en dikotomi som du själv har skapat. Vi får väl utgå från att processen kring uppförande av vindkraft görs på ett korrekt och respektfullt sätt. Att lagar följs och att de inte uppförs i skyddsvärda eller på annat sätt olämpliga områden. Annars finns alltid rätten att överklaga. Något som verkar göras i relativt hög utsträckning.

Ok, fint att du värnar om fågelliv (Det är ingen som försöker mörka att det finns en problematik kring vindkraft och fåglar). Men hur gör vi då med alla tamkatter? 35 000 är ingenting när det kommer till katters jakt av småfågel. Eller bilar/fordon som kör ihjäl smådjur och fågel? Och hur gör vi med alla älgar som skjuts i det här landet varje år..? Jag värnar om dem och tycker att jakt bara är ännu ett exempel på hur människan egentligen inte alls är särskilt lämpad att förvalta djur och natur annat än ur egenintresse. Kanske är det så du ser på vindkraft!? Eller kanske jagar du och är av egenintresse en vurmare av jakt!? Och hur gör vi med markägande, skogsodling och skövling som drivs av kortsiktigt vinsttänkande!? Det påverkar natur- och djurliv något oerhört. Ja, du förstår, listan kan göras lång. Vindkraft är följaktligen bara en av många frågor att haka upp sig på och diskutera.
 

Liknande trådar