Nyheter > Västra Götaland har fått två nya ...

Västra Götaland har fått två nya naturreservat

Utsikten från Höge klint i Lena borgs naturreservat. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Lena borg - nytt naturreservat på historisk mark i Kungslena

Ruinerna efter stenpalatset Lena borg ligger strax söder om Kungslena kyrka i Tidaholms kommun. Borgruinen vilar i ett vackert landskap på Varvsbergets norra del, inbäddad i betesmarker och ädellövskogar. Nu blir Lena borg och dess omgivningar ett naturreservat.

Lena borg finns omnämnt redan på 1200-talet, under stridigheterna mellan Sverker Karlsson och Erik Knutsson. Alltså mitt i den tumultartade tid som med fog kan kallas för nationen Sveriges födslovåndor. En brytningstid mellan landskapsmakt och centralmakt.

Borgruinerna är givetvis en rejäl klick grädde på moset när vi nu bildar naturreservat Lena borg. Ett reservat som kommer att öka tillgängligheten i området. Både till Lena borg och den närbelägna utsiktsplatsen Höge klint.

Lena Gille, som är namnet på byföreningen i Kungslena, har lagt ner ett enormt arbete på att ställa iordning vandringsleder, utsiktspunkter och rastplatser i området.

- Naturen är en stor tillgång för oss som bor i Kungslena. Därför känns det väldigt bra att ett naturreservat bildas vid Lena borg, säger Bosse Wallström, som är en av markägarna.

Skogen i reservatet är kuperad och varierad, med bitvis gott om död ved. Här finns ekskogar, askskogar, lövsumpskogar, gammelgranar och fina bäckraviner. Naturreservatet är också ett hem för ovanliga mossor som långfliksmossa och skogshakmossa. Deras närvaro skvallrar om en natur med kvaliteter över genomsnittet.

- Lena borg är verkligen är värt ett besök. Jag rekommenderar särskilt en fika på utsiktsplatsen Höge klint. Jag lovar att kaffet smakar bättre till en fantastisk vy över Skaraborgs kulturbygder, säger Örjan Nilsson på Länsstyrelsen, som har arbetat med att bilda naturreservatet.

Iglasjön, Lerstugesjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Lerstugesjön - nytt naturreservat som ger flodpärlmusslan en chans

Ett nytt naturreservat har sett dagens ljus i skogarna på gränsen mellan Hjo och Tibro kommuner. Lerstugesjön, som är reservatets namn, har en ganska ovanlig uppgift. Nämligen att förbättra vattenkvaliteten i bäckarna nedströms. Det tackar flodpärlmusslorna och öringarna i Fröstorpabäcken särskilt för.

Naturreservatet Lerstugesjön ser kanske inte mycket ut för världen. Mest myrmarker, diken och produktionsskog. Men låt inte ytan lura dig. Förändringens vindar blåser över markerna.

I naturreservatet har en omfattande hydrologisk restaurering påbörjats. Vi lägger igen gamla diken och ersätter granskogen med livgivande lövsumpskogar. Två väsentliga åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i området. Det är faktiskt reservatets huvuduppgift – att leverera rent vatten till bäckarna längre ner i systemet.

Det har varit si och så med den saken en längre tid. Alla diken, all dränering, har länge frigjort organiska ämnen ur jordarna. Ämnen som följt med vattnet från Lerstugesjön, för att till slut landa i den ganska närbelägna Fröstorpabäcken. Där har all humus och järnockra slammat igen grus- och sandbottnarna, till farlig förtret för bäckens flodpärlmusslor och öringar.

Tro nu inte att Lerstugesjön saknar värde i sig. Så är absolut inte fallet. Det finns en hel del fin sumpskog i naturreservatet. Och mer ska det bli. Sumpskogar är faktiskt en bristvara i vårt moderna skogslandskap. Reservatets bäckar och källor bär också på skönheter. Inte minst i form av bäckbräsma, gullpudra och andra rara växter.

- Det känns väldigt bra att alla berörda markägare är så positiva till att området restaureras i detta speciella naturreservat. Och jag är oerhört glad för att flodpärlmusslorna och öringarna i Fröstorpabäcken får en ny chans. Vi har mycket att tacka Lerstugesjön för, säger Örjan Nilsson på Länsstyrelsen.