Nyheter > Svensk-norskt samarbete för fjällrävens ...

Svensk-norskt samarbete för fjällrävens bevarande

– Tack vare projektet Felles Fjellrev II kan vi börja jobba för att den hotade fjällräven ska sprida sig till nya områden i fjällen. Det är helt avgörande för artens överlevnad, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Västerbotten deltar från och med 2016 i det svensk-norska bevarandeprojektet Felles Fjellrev II.


Foto: Tor Larsson

Stötta spridning till fler områden
För att fjällräven ska överleva på sikt behöver populationen sprida sig över ett större geografiskt område och inte leva i isolerade grupper. I Västerbotten finns två kärnområden för fjällräv, Ammarnäsfjällen och Borgafjäll.

– Vi har inventerat områden där fjällräv tidigare funnits och bland annat hittat gamla fjällrävslyor på Artfjället. Där har vi nu satt upp en foderautomat för att uppmuntra fjällrävar att flytta dit, berättar Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammen för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.


Den nya foderautomaten på Artfjället. Förhoppningsvis lockas fjällrävarna hit för att bosätta sig här. Foto: Göte Andersson

Fler foderautomater kommer att sättas upp på platser med potential att bli nya boplatser. På så sätt kan "bryggor" mellan olika områden skapas.

– Förhoppningen är att det ska leda till att fjällrävar från både Sverige och Norge sprids och blandas. Att metoden fungerar har vi sett genom att vi lyckats få fjällrävar att flytta in i tidigare övergivna lyor i utkanten av populära områden, bara genom att sätta upp foderautomater intill lyorna, säger Malin König.

Länsstyrelsen i Västerbotten kommer också att fortsätta med stödutfodring vid bebodda lyor och rödrävsjakt. Det är ett arbete som pågått under lång tid och som nu kan fortsätta tack vare pengar från Felles Fjellrev II.

Rödräven är fjällrävens värsta konkurrent och den bosätter sig allt längre upp i fjälltrakterna grund av klimatförändringarna. Rödräven är nästan dubbelt så stor och fysiskt överlägsen fjällräven. Förutom att de konkurrerar om födan så kan rödräven ta över fjällrävens lya.

Felles Fjellrev II är ett EU-finansierat Interreg-projekt som pågår mellan 2016 - 2019. 

Mer information om Felles Fjellrev.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!