Nyheter > Många beslut om naturreservat 2018

Många beslut om naturreservat 2018


Storslagen utsikt i Blaikens naturreservat i Västerbottens län, ett av de nya naturreservaten 2018. I det här vackra landskapet kan du vandra i dagar och kanske fiska vid någon av de många småsjöarna. På vintern är det lätt att ta sig in i området via någon av skoterlederna. Naturreservatet är vidsträckt, lika stort som 30 000 fotbollsplaner. Foto: Kristina Banstorp.

Naturvårdsverket har sammanställt statistik över nya beslut om naturreservat i Sverige under 2018. Statistiken visar att antalet beslut om naturreservat är på en fortsatt hög nivå. Under 2018 togs totalt 258 beslut jämfört med 294 under 2017 och 283 2016.  

Vid årsskiftet fanns totalt 5 086 beslutade naturreservat i Sverige varav 4 658 är statliga naturreservat, övriga är kommunala.

– Tack vare höga anslag 2018 skyddades mycket värdefull natur som nya naturreservat under året. Det bidrar till en mångfald av arter och livsmiljöer och till att vi alla har möjlighet att uppleva värdefull natur – nu och i framtiden, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Över 78 000 nya hektar land skyddas - Västerbotten toppar statistiken

Sammanställningen visar att den skyddade landarealen ökade med drygt 78 000 hektar under 2018. Detta är nästan lika mycket som 2017 och en dubblering jämfört med 2016. De största arealerna tillkom i Västerbottens län där den nya beslutade landarealen naturreservat uppgår till drygt 55 000 hektar fördelat på 23 områden.

– Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs. Både kommunala och statliga naturreservat är viktiga för att Sverige ska uppnå sina internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen, säger Maano Aunapuu.

Statistiken handlar om att bilda nya naturreservat, utöka befintliga reservat eller uppdatera föreskrifter och berör både statliga och kommunala beslut. Vid årsskiftet fanns totalt 5 086 beslutade naturreservat i Sverige varav 4 658 är statliga naturreservat, övriga är kommunala. Länsstyrelsen fattar beslut om statliga naturreservat. Naturvårdsverkets roll är att vägleda länsstyrelserna och att finansiera ersättningar till markägare i samband med att naturreservat bildas. Merparten av Sveriges naturreservat har bildats av länsstyrelser men under de senaste åren har även många kommuner börjat skydda mark, främst i tätortsnära lägen.

Mer information:

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in