Friluftsaktörerna missnöjda med regeringens budgetförslag

Både Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen skulle velat se mer pengar till friluftsliv och natur.

Av: Alicia Schumacher

Foto: Friluftsfrämjandet

Foto: Friluftsfrämjandet

Förra veckan presenterade regeringen budgetpropositionen för 2024. I förslaget är anslaget till det organiserade friluftslivet på samma nivå som för år 2023. Friluftsfrämjandet menar att regeringens budgetproposition i praktiken innebär att anslaget till det organiserade friluftslivet minskar på grund av den höga inflationen.

– Budgeten är en stor besvikelse. Regeringen missar möjligheten att stärka folkhälsan genom friluftsliv. En satsning som hade gett friluftsorganisationerna nya muskler att öka barns rörelse, bryta utanförskap och motverka psykisk ohälsa, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur minskade förra året, något som Svenska Turistföreningen var mycket kritiska till. Inför årets budgetproposition skrev föreningen ett öppet brev till miljöministern om att naturbudgeten behöver höjas igen. Brevet skrevs under av 64 711 personer.

Bilden är ett montage av Svenska Turistföreningen.

Bilden är ett montage av Svenska Turistföreningen.

I årets budgetförlag finns en höjning för att kunna köpa in mer värdefull naturmark men anslagen för att underhålla och sköta naturreservat och nationalparker höjs endast marginellt. Svenska Turistföreningen menar att vindskydd, leder och dass nu riskerar att behöva stängas då pengarna inte räcker till hos länsstyrelserna. 

– Det är ett mysterium hur länsstyrelserna ska kunna ta hand om ännu fler naturreservat med mindre pengar. Vi förstår helt enkelt inte hur regeringen tänkt. Inför 2023 halverades skötselbudgeten och nu justeras den upp med 7 procent samtidigt som man satsar på att köpa in mer värdefull natur att skydda, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Åtgärder för värdefull natur, Utgiftsområde 20, anslag 1:3 (miljarder kronor):
2022: 2,061
2023: 1,130
2024: 1,212
2025: 1,192
2026: 1,332

Källa: Svenska Turistföreningen

Logga in för att kommentera
Bli medlem
Glömt namn/lösen?
2023-09-28 10:08   rolfis
Inte bara regeringen titta bara på kommuner dom låter sina egna grillplatser och annat dom byggt och investerat i skog och mark förfalla!
 

Läs mer

Glaciärvandring, klättring och balansgång längs en smal kam. Att ta sig till Sveriges två högsta toppar är inget för den höjdrädda. 4 kommentarer
Föreningen Hej främling och STF arrangerade förra helgen en fjällvandring för att ge fler möjlighet att må bra och hitta nya vänner.
Fårö bjuder på vandring längs vackra sandstränder, häftiga raukar och en hel del tillbakablickar i historien. 3 kommentarer
Den 11-14 september träffas flera aktörer inom friluftslivet för att diskutera hur friluftslivet påverkar klimatet. 5 kommentarer
Den 9 september är det Vandringens dag och det finns flera guidade vandringar att anmäla sig till. 1 kommentar

Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.