Nyheter > Flest rapporterade lavintillbud i februari ...

Flest rapporterade lavintillbud i februari och mars

Nu inleds sportlovssäsongen. Många lockas att söka orörd snö bortom skidsystem och snöskoterleder. Statistik från Naturvårdsverkets lavinprognostjänst visar att flest rapporterade lavintillbud sker i februari och mars. Mars är också den månad då flest dödsfall i lavinolyckor i Sverige har inträffat sedan år 2000.

– Det är sannolikt fortfarande ett stort mörkertal för lavintillbuden. Det är viktigt att den som är med i en lavin också rapporterar detta. Det kan annars leda till en omfattande räddningsoperation då det inte går att avgöra på avstånd om det finns människor i en lavin. Vi vill bidra till en kultur där det är självklart att rapportera ett lavintillbud, säger Petter Palmgren lavinexpert på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets lavinprognostjänst har samlat statistik över rapporterade lavintillbud sedan 2016. Informationen från lavintillbuden fyller en omedelbar funktion i lavinprognosverksamheten då de ger viktig information om lavinfaran i ett visst område. Ett lavintillbud definieras som en lavin som startats av en människa och som kan skada en människa.

De flesta lavintillbud rapporteras i februari och mars. Sammanlagt rapporterades 281 lavintillbud mellan 2016 och 2021 varav 69 i februari, 106 i mars och 61 i april.  Under de övriga vintermånaderna (november, december, januari och maj) rapporterades under samma period 45 lavintillbud.

– Lavinfaran är inte generellt sett större under denna tid på året, men det är fler människor som rör sig på lavinfarliga platser. Perioden från och med sportloven till påsken är högsäsong för toppturande på skidor och skoteråkning i fjällen, säger Petter Palmgren.

Statistiken visar att nära hälften av de rapporterade tillbuden inträffar vid måttlig, eller lägre, lavinfara.

– En tvåa på den femgradiga lavinskalan kan uppfattas som relativt ofarligt men statistiken visar att många laviner inträffar även på denna nivå. Det visar hur viktigt det är att tänka igenom sina vägval och bedöma snötäcket och terrängen noggrant, säger Petter Palmgren.

Sedan 2001 har 13 människor omkommit i laviner i Sverige. Aktiviteterna har skiftat från skidor och klättring, till snöskoter och vandring. Fem av dödsfallen har inträffat under mars vilket gör månaden till den mest olycksdrabbade. Näst flest dödsolyckor har inträffat i april, fyra stycken.

Naturvårdsverkets lavinprognostjänst har ställt samman ett antal råd till den som planerar för en tur i lavinterräng:

Gå en lavinutbildning – grunden för ett säkert beteende är god kunskap. En lavinutbildning ger kunskap om lavinterräng, hur säkra turer kan planeras och hur effektiv kamraträddning genomförs.

Ha alltid med säkerhetsutrustning – i packningen bör alltid lavinutrustning finnas, förstärkningsplagg, extra energi, och navigationshjälpmedel och första-hjälpen-kit.

Läs lavin- och väderprognos – lavinprognosen ger information om lavinfaran i ett visst fjällområde. Tillsammans med väderprognosen är den ett viktigt beslutsunderlag för säkrare fjällvistelser.

Planera tillsammans med åkkamrater – diskutera hur brant det är säkert att åka en viss dag, om det finns väderstreck och höjd i terrängen med större lavinfara.

Läs mer:
Mer information om aktuell lavinprognos

Mer information om SVELAV lavinutbildning