Fjällräddningen överklagar beslutet att stänga Gåsen

Fjällstugan Gåsen stängdes vid årsskiftet vilket har gjort att det nu är längre distanser mellan stugorna i Jämtlandsfjällen. Svenska Fjällräddares Riksorganisation är oroliga för fjällsäkerheten i området och har överklagat beslutet till regeringen.

Av: Alicia Schumacher

Foto: Gösta Fries och Alicia Schumacher

Foto: Gösta Fries och Alicia Schumacher

Svenska Fjällräddares Riksorganisation, SVEFRO, överklagar det nya arrendeavtalet mellan Länsstyrelsen Jämtlands län och Svenska Turistföreningen. I det nya arrendeavtalet som blev klart i december beslutades bland annat att Gåsen fjällstuga stängs. SVEFRO menar att stängningen av stugan äventyrar fjällsäkerheten i det populära området.

– Det är som att man beslutar sig för att ta bort tio livbåtar på en finlandsfärja. Om färjan sjunker så kommer inte livbåtarna räcka till alla. Vi har överklagat till regeringen för att vi är oroliga för fjällsäkerheten. Vi är oroliga för att Länsstyrelsen inte har gjort en riskanalys och konsekvensbeskrivning av det här, säger Rickard Svedjesten, ordförande för Svenska Fjällräddares Riksorganisation.

Länsstyrelsen beslutade i samband med det nya arrendeavtalet att hålla ett mindre säkerhetsrum öppet vid Gåsen denna vinter, något som SVEFRO inte anser är tillräckligt.

– Det ska finnas ett nödrum men vi vet inte hur många platser det rymmer och om det kommer att finnas värme där. Det kommer även att tas bort från kartan, säger Rickard Svedjesten och fortsätter:

– Det kommer fortsatt vara många människor på sträckan och nu tar man bort en genomtänkt stuga som låg med ett avstånd på en och en halv mil till nästa stuga. Nu blir sträckan i stället tre och en halv till fyra mil mellan stugorna i ett tufft och utsatt område.

Tycker ni på fjällräddningen att det behövs en öppen fjällstuga med stugvärdar på plats för att säkerheten ska tryggas i området?
– En stugvärd är alltid bra. De informerar, har koll så att fjällfarare kommer fram till nästa stuga och håller sig uppdaterade på väder och vind. De kan också första hjälpen och vet rutinen hur man larmar polisen.

Foto: Gösta Fries

Rickard Svedjesten, ordförande för Svenska Fjällräddares Riksorganisation. Foto: Gösta Fries

Svenska Fjällräddares Riksorganisation hoppas att deras överklagan leder till att det görs en ordentlig riskanalys och att experter på fjällsäkerhet får uttala sig i frågan.

– Vi hoppas att Länsstyrelsen gör en riktig riskanalys så att man med det underlaget kan rädda liv i framtiden. Vi hoppas också att det Svenska Fjällsäkerhetsrådet med 21 fjällorganisationer med dess expertis får uttala sig gällande fjällsäkerheten och framför allt nu när man gör fjällsäkerheten sämre, säger Rickard Svedjesten och fortsätter:

– Vi lägger i den här överklagan ingen aspekt på STF eller rennäringen utan bara på att fjällsäkerheten försämras. Kan vi med vår överklagan få Länsstyrelsen att göra rätt och att det räddar liv i framtiden så är vi nöjda.


Ämnet diskuteras i följande tråd:

Framtiden för Gåsen fjällstuga

Läs mer

Efter långa diskussioner kring ämnet avgifter och allemansrätt kommer här en sammanfattning av tråden och även en omröstning. Vad tycker du i frågan?
Törs man dricka det vatten man stöter på längs Bergslagsleden? Majjen har letat upp alla kallkällor, brunnar och kranar han hört talas om som finns ... 5 kommentarer
Nu har Majjen kommit till vägs ände - Stenkällegården - Bergslagsledens sydliga slut. I dessa trakter har ju Bergslagsleden stark konkurrens av ... 6 kommentarer
Länsstyrelsernas minskade anslag för skötsel av skyddad natur kommer påverka naturreservat och vandringsleder negativt. 6 kommentarer
Denna text beskriver färdväg och sevärdheter längs Bergslagsledens 16:e etapp: Gråmon-Tivedstorp. Texten erbjuder också ett flertal alternativa ... 2 kommentarer

Sova ute en natt i månaden

Anna och Anna har hittat det bästa ”lifehacket” någonsin – och upptäckt många naturreservat i sömnen.