Nyheter > Ambitiösa miljömål från Gore Fabrics

Ambitiösa miljömål från Gore Fabrics

Chiara Campione, Greenpeace och Bernhard Kiehl,  Gore Fabrics Sustainability Leader

Nu presenterar W.L. Gore & Associates (Gore) ambitiösa miljömässiga och kemikaliska förvaltningsmål för 2020 som en del i sitt långsiktiga hållbarhetsprogram. Målen kompletterar de befintliga kemikaliehanteringsprogram som bygger på oberoende tredjepartsstandarder som bluesign® och OEKO-TEX®.

Målet är att få bort PFC från sina konsumentprodukter. Det är en viktig milstolpe i Gores långsiktiga resa mot att kontinuerligt minska miljöpåverkan av sina produkters hela livslängd. Genom ett kraftfullt innovationsprogram, jobbar man mot elimineringen från sina hållbara vattenavstötande (DWR)-behandlingar och membranproduktion i ett tvåstegsinitiativ att:

  • Till 2020 kommer de att ta bort miljömässigt problematisk PFC från cirka 85 % av leveranserna av konsumentprodukter. Detta inkluderar jackor, skor, handskar och tillbehör.
  • Mellan 2021 och 2023 kommer de att ta bort PFC från den återstående delen av levererade konsumentprodukter samtidigt som de kommer fortsätta att leverera produkter som uppnår de prestandaspecifikationer som krävs för slutanvändningen.

För att nå målen kommer ett kraftigt innovationsprogram att införas som kommer att inkludera samarbete med leverantörer för att eliminera den PFC som finns i de hjälpmedel som Gore Fabrics leverantörer använder för att tillverka PTFE.

Flera tekniska lösningar drivs parallellt, bland annat utvecklingen av fluorerade och icke-fluorerade lösningar. Målet är att den första DWR-behandlade produkten fri från PFC ska finnas tillgänglig i handeln till höst/vinter-säsongen 2018.

Företaget har också inlett en dialog med Greenpeace gällande användningen av PFC i outdoorplaggbranschen. Som ett första värdefullt resultat efter omfattande och ingående diskussioner, nådde Gore och Greenpeace ömsesidig förståelse för de tydliga egenskaperna hos material som innehåller PFC.

Baserat på en bred vetenskaplig konsensus, och stöttat av Greenpeace, anses Gores membranmaterial PTFE, som är tillverkat utan miljömässigt problematisk PFC, säker och miljövänlig. Denna polymer är reaktionströg, olöslig i vatten och bryts inte ned till en miljömässigt problematisk PFC.

Chiara Campione, Detox Outdoor Corporate Lead vid Greenpeace Italien kommenterar: ”Greenpeace välkomnar detta initiativ som en riktig ”game changer” för outdoorbranschen. Med tanke på Gore Fabrics inflytelserika roll i värdekedjan, kommer innovationer som Gore driver leda till signifikant breddat utbud av material fritt från farlig PFC för outdoorprodukter, inklusive de med PTFE-membran med mindre miljöbelastning.”

För att aktivt bidra till ökad insyn i kemikaliehanteringsrapporteringen inom outdoorbranschen kommer de inte bara att avslöja sina framsteg, utan också sina utvärderingsmetoder och resultat mot mer hållbar kemi och kemiska processer, till exempel i sin årliga ”Ansvarsuppdatering” och via sin webbplats.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in