Nyheter > 114 fjällrävsföryngringar i Skandinavien

114 fjällrävsföryngringar i Skandinavien

Under 2018 inventerades fjällräv i Sverige och Norge enligt samma metod, för att få jämförbara data mellan länderna. Inventeringen består av både vinter- och sommarkontroller av lyor. Under vinterkontrollerna dokumenteras aktivitet vid kända boplatser som sedan besöks igen under sommaren för att registrera eventuell föryngring. Resultatet från årets inventering är nu sammanställd och visar att det finns minst 304 vuxna fjällrävar i Skandinavien varav minst 112 i Sverige och 192 i Norge.

– För första gången har vi nu en gemensam siffra på hur stor hela den skandinaviska fjällrävsstammen är, vilket är ett viktigt steg i linje med Åtgärdsprogrammet för att återskapa en stabil och livskraftig fjällrävstam med gynnsam bevarandestatus säger Mirja Lindberget, handläggare på Naturvårdsverket.

Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att koordinera och kvalitetssäkra arbetet nationellt. Länsstyrelserna ansvarar för att arbetet blir genomfört i fält.

– För att kunna tala om en ökning eller minskning av antalet fjällrävar måste man jämföra med ett tidigare år med likartad smågnagarförekomst eftersom det är basen i fjällrävens föda. Vid en sådan jämförelse har antalet fjällrävar ökat i Sverige med 10 procent vilket är mycket positivt för arten, säger Johan Wallén, koordinator för fjällrävsinventeringen på Naturhistoriska riksmuseet.

Resultatet från inventeringen sammanställs i en gemensam rapport från Norsk institutt for naturforskning (NINA) och svenska Naturhistoriska riksmuseet (NRM), på uppdrag av Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket. Inventeringen av fjällräv sker parallellt med den övervakning som bedrivs via Stockholms universitet och inom Interreg-projekten Felles Fjellrev II och Felles Fjellrev Nord.

Om fjällräv

Fjällräven fridlystes 1928 i Sverige men trots det har antalet djur minskat till följd av bland annat brist på föda och ökad konkurrens från rödrävar. På 1970-talet uppskattades antalet vuxna djur i den svenska fjällkedjan till cirka 90 individer. Tack vare åtgärder för att rädda fjällräven i form av stödfodring och rödrävsjakt har den svenska fjällrävsstammen sakta börjat återhämta sig.

Fakta om fjällräven.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2019-01-18 15:06   Dania
Att fjällrävsstammen växer låter underbart samt att det finns ett med norge gemensamt tillväxt program. själv har jag inte sett någon fjällräv sedan mitten av 80-talet, så ser fram emot framtida möjligheter att få göra denna nyfikna räv bekantskap där uppe.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!

Aktuellt: Produktnytt