Vindkraftverk potentiellt stora spridare av mikroplaster.

Vindkraftverk är inte bara ett fördärv för Miljön lokalt och en mördare av naturområden, de är även potentiella spridare av mikroplast, eventuellt av stora format då de tre vingarna på ett verk enligt uppgift kan väga upp till 60ton.

Då vi i nuläget har ca 4300st vindkraftverk i Sverige och fler på väg så riskerar miljöpåverkan att kunna bli rejäl, ändå är det bland annat ICA-Kassar av stärkelse vi väljer att fortsatt straffbeskatta i mikroplastens namn samtidigt som vi subventionerar vindkraften via skattepengar.

Fantastiskt....är det inte så säg. :)
https://rvno.se/vindkraftverk-potentiellt-stora-spridare-av-mikroplaster/
 
Senast ändrad:
Då vi i nuläget har ca 4300st vindkraftverk i Sverige och fler på väg så riskerar miljöpåverkan att kunna bli rejäl, ändå är det bland annat ICA-Kassar av stärkelse vi väljer att fortsatt straffbeskatta i mikroplastens namn samtidigt som vi subventionerar vindkraften via skattepengar.
Fantastiskt....är det inte så säg.
Enligt mina uppgifter upphörde statliga subventioner redan 2010 eftersom vindkraften redan då var så lönsam att den bar sina egna kostnader. Men du kanske har andra uppgifter som du kan upplysa mig om?
 
Det är tyvärr inget objektivt fakta (eller ens fakta) i länkarna och källorna, bara tyckanden och antaganden från privatpersoner/ ideell antivindkraftsförening. Så det är ett ganska menlöst populistiskt inlägg. Personligen skulle jag helst slippa slippa såna på ett friluftsforum.
 
Frågor med bäring på natur och friluftsliv bör inte tystas i ett forum som detta bara för att motstridiga uppfattningar finns.
Just den här dynamiken är forumets styrka. Hurvida det är falska påståenden som Tjalle kommer med tror jag säkert han bemöter dig kring Arvid.
Förövrigt anser jag vindkraftindustrin är ett hot mot miljö och natur, en modern rovdrift som allt för länge gått under radarn genom just det, tystnad…
 
Precis som nämnts saknar den länkade texten helt fakta (med bäring mot vindkraft).

Jag tror att motståndare mot vindkraft har mer att vinna på att föra fram faktabaserade argument än dessa rent spekulativa påhitt.
 
Det är tyvärr inget objektivt fakta (eller ens fakta) i länkarna och källorna, bara tyckanden och antaganden från privatpersoner/ ideell antivindkraftsförening. Så det är ett ganska menlöst populistiskt inlägg. Personligen skulle jag helst slippa slippa såna på ett friluftsforum.
Inte bara tyckanden utan dessutom med lögnpropaganda om statliga bidrag till vindkraften. Den här typen av "miljövänner" använder dessutom ofta den äkta miljörörelsens retorik för sina egna reaktionära syften - det här fallet problematiken kring spridning av mikroplast. Jag har svårt att tro att trådskaparen har haft något större engagemang kring de verkliga storspridarna av mikroplast; konstgräs på idrottsplaner och bildäck. Trots att det i de fallen faktiskt förekommer en hel del offentliga subventioner och bidrag.
 
Frågor med bäring på natur och friluftsliv bör inte tystas i ett forum som detta bara för att motstridiga uppfattningar finns.
Just den här dynamiken är forumets styrka. Hurvida det är falska påståenden som Tjalle kommer med tror jag säkert han bemöter dig kring Arvid.
Förövrigt anser jag vindkraftindustrin är ett hot mot miljö och natur, en modern rovdrift som allt för länge gått under radarn genom just det, tystnad…
Brukar han bemöta kritik angående tvivelaktiga påståenden i länkade artiklar eller vadå? :p

Anser du att man ska gå med på vilken nivå av faktaunderlag som helst för en diskussion, bara för att frågan är viktig för friluftslivet? Är det kanske till och med så att ju viktigare fråga, desto mindre noga att underlaget för diskussionerna är vettigt och att TS bemöter frågor om det?
 
Brukar han bemöta kritik angående tvivelaktiga påståenden i länkade artiklar eller vadå? :p

Anser du att man ska gå med på vilken nivå av faktaunderlag som helst för en diskussion, bara för att frågan är viktig för friluftslivet? Är det kanske till och med så att ju viktigare fråga, desto mindre noga att underlaget för diskussionerna är vettigt och att TS bemöter frågor om det?
Självklart ska vederbörande vara svaret skyldig men jag tror mig se en annan tendens här på forumet rent generellt och det är att gillar man inte frågeställningen så ropar man på tystnad. Det tror inte jag på utan tvärtom, sedan ska nu påståenden backas upp av argument men tror man inte på dessa så kanske man helt enkelt inte vill se eller ta till sig motsidans argument. Det här är alltså rent generellt.

Nå nu har ju vår vän Tjalle här något att bemöta och jag för min del hävdar fortfarande att vindkraftlobbyn är och har varit så stark så de styrt debatten hitills.
I byarna här i norr formeras motståndet men det märks inte i rikspressen. Tror också att det här forumets ivrare mestadels är boende där frågan är en ”icke fråga” utan snarare idélogiskt betingad av tron på att det här är den ”rätta vägen”.
Fortsättning lär följa…👍🏻😊
 
I byarna här i norr formeras motståndet men det märks inte i rikspressen.
Måste snart sagt varje tråd urarta till en tråd med norrlandsgnäll? Det är väl klart att man är negativt inställd till att få vindkraftverk in på knuten? Likväl som att man inte vill ha motorvägar, järnvägar, grustäkt, soptipp, kemindustri eller liknande intill huset. Det har väl inget med norr att göra? Det finns inget län där det är så glest mellan vindkraftverken som i Norrbotten.
Om alla fick bestämma vad som skulle byggas i närheten av deras bostad så fick vi stänga ned Sverige totalt. På det sättet kan vi inte planera eller bygga för framtiden.
 
Måste snart sagt varje tråd urarta till en tråd med norrlandsgnäll? Det är väl klart att man är negativt inställd till att få vindkraftverk in på knuten? Likväl som att man inte vill ha motorvägar, järnvägar, grustäkt, soptipp, kemindustri eller liknande intill huset. Det har väl inget med norr att göra? Det finns inget län där det är så glest mellan vindkraftverken som i Norrbotten.
Om alla fick bestämma vad som skulle byggas i närheten av deras bostad så fick vi stänga ned Sverige totalt. På det sättet kan vi inte planera eller bygga för framtiden.
Tja, så reduceras frågan till ”norrlandsgnäll”. Kanske du har rätt, ett gnäll men jag tror det handlar om en berättigad kritik mot den motsättning som växer fram mellan stad och land. Där landsbygden blir allt mer eftersatt trots parollen att hela Sverige ska leva.

Här i norr välkomnas stora industrisatsningar av de flesta men det finns en hel del frågor som skapar diskrepans mellan infrastruktursatsningar i våra landsändar.
Exempelvis E14 mellan Sundsvall, Östersund och Storlien so ska reduceras till en 80 väg trots dess stora bredd på flera ställen och hade 110 för bara några år sedan. Istället för att Trafikverket bygger mitträcken blir det billigare att sänka farten och pendlarna har för det mesta många mil att köra.
Av de skatter till infrastruktur som kommer från de 10% av befolkningen i länen går ca 3% tillbaka resten går till andra län. När det talas om enormt dyra satsningar på höghastighetståg brottas andra med att inte ens ha ett dubbelspår vilket gör tågtrafiken problematiskt.

Det finns många fler exempel som kanske är mindre kända för medborgare som bor på andra håll i landet. Precis som motsatsen. Jag känner till att kommunikationer i och runt Stockholm är inte är helt lätt för många trots utbyggd kollektivtrafik, att reducera den kritiken till gnäll synes vara att förringa människors tankar och synpunkter.
Precis som i denna fråga.

Visst vi har ca 60% av landets territorium och är bara ca 10% av landets befolkning här i det som kallas för Norrland, nog skulle vi kunna exploatera rejält här precis som älvarna fick offras men frågan är om hur stora naturvärden som ska offras på mammons altare innan vi är nöjd både i norr eller i söder.

Jag är förvånad att så många på ett forum som detta som borde ha många natur och miljövänner istället ser vindkraftindustrins etableringar så oproblematiska. Gäller både norr, öst, väst och syd.
 
Om inte den förhatliga vattenkraften byggts ut i Norrland hade de flesta av de nu boende i de bygderna inte funnits alls eller möjligtvis också funnits i "sörlandet".
Fåtalet i "obygden" hade inte haft många vägar alls, eller räls för den delen, utan vattenkraftindustrin och gruvindustrin.
Jag hade inte heller funnits om inte järnhanteringen exploaterat sydvästra bergslagen på 1600-talet.
"Nollåttor" hade inte behövt klaga över skyhöga bostadspriser om inte företagen etablerat sig där.
Företagen i sagda område hade inte behövt snyfta över att de har svårt att rekrytera arbetskraft för att de tilltänkta inte har råd att köpa boende om de istället hade förlagt sin verksamhet annorstädes.
 
Tja, så reduceras frågan till ”norrlandsgnäll”. Kanske du har rätt, ett gnäll men jag tror det handlar om en berättigad kritik mot den motsättning som växer fram mellan stad och land. Där landsbygden blir allt mer eftersatt trots parollen att hela Sverige ska leva.

Här i norr välkomnas stora industrisatsningar av de flesta men det finns en hel del frågor som skapar diskrepans mellan infrastruktursatsningar i våra landsändar.
Exempelvis E14 mellan Sundsvall, Östersund och Storlien so ska reduceras till en 80 väg trots dess stora bredd på flera ställen och hade 110 för bara några år sedan. Istället för att Trafikverket bygger mitträcken blir det billigare att sänka farten och pendlarna har för det mesta många mil att köra.
Av de skatter till infrastruktur som kommer från de 10% av befolkningen i länen går ca 3% tillbaka resten går till andra län. När det talas om enormt dyra satsningar på höghastighetståg brottas andra med att inte ens ha ett dubbelspår vilket gör tågtrafiken problematiskt.

Det finns många fler exempel som kanske är mindre kända för medborgare som bor på andra håll i landet. Precis som motsatsen. Jag känner till att kommunikationer i och runt Stockholm är inte är helt lätt för många trots utbyggd kollektivtrafik, att reducera den kritiken till gnäll synes vara att förringa människors tankar och synpunkter.
Precis som i denna fråga.

Visst vi har ca 60% av landets territorium och är bara ca 10% av landets befolkning här i det som kallas för Norrland, nog skulle vi kunna exploatera rejält här precis som älvarna fick offras men frågan är om hur stora naturvärden som ska offras på mammons altare innan vi är nöjd både i norr eller i söder.

Jag är förvånad att så många på ett forum som detta som borde ha många natur och miljövänner istället ser vindkraftindustrins etableringar så oproblematiska. Gäller både norr, öst, väst och syd.
Det blir helt omöjligt att diskutera en sakfråga när du plötsligt glider in på hundra frågor och verkligen drar igång norrlandsgnället. Jag vet inte hur du ser på konsumtionssamhället, men min utgångspunkt är att konsumtionen och därmed energiförbrukningen måste minskas rejält, kanske halveras eller mer. Alla som har en hjärna kan ta reda på att vi nu förbrukar flera gånger mer resurser än vad som är hållbart på sikt, alltså måste förbrukningen minskas. Den energiproduktion som vi sedan ska ha måste vara hållbar och förnybar, alltså går kärnkraft, kol, olja och gas bort. Energiproduktionen måste ske någonstans i Sverige och vi kanske kan vara överens om att det är olämpligt att placera tex vindkraftverk mitt inne i städer, alltså återstår landsbygden. Natur- och kulturhänsyn ska tas, men var man än bygger dem så kommer någon att komma i kläm. Trist för dem, kanske vi behöver vara mer generösa med ersättning för dem som drabbas, men någon slags förnybar energi måste vi ha och sprida metoderna så mycket som möjligt. Vattenkraften får väl ses som fullt utbyggd redan, så då återstår sol, vin och biobränslen. Eller tänker du att vi ska köpa all el från andra länder?
För övrigt vet jag inte varför du får det att låta som att du är nån slags representant för glesbygd och jag för staden. Jag har nästan två kilometer till min brevlåda och om inom en cirkel med en kilometers radie från mitt hus bor det tre fastboende och en fritidsboende. Hur ser det ut hos dig?
 

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!

Aktuellt: Natt i Naturen