• Ny regel: forumen är till för diskussion, frågor och annan typ av interaktion mellan medlemmar - inte för att ha som ett privat "åsiktsflöde".
    Den som startar en tråd måste själv skriva ett tydligt första inlägg som lägger grund för trådens diskussion, frågeställning eller dylikt - och skall sedan även själv deltaga i tråden man startat. Alla våra regler finns här

Vem har företräde när man kommer på Västerbron?

Vem är det som har företräde av bilarna som kommer från vänster eller cyklisterna från höger? Korsningen finns i slutet på Västerbron där man måste korsa en bilfil vid Västerbroplan. Någon menar att man bara har företräde om man leder cykeln medan jag tror att det är högerregeln som gäller. det är en korsning där det ofta uppstår tjafs och cyklisterna syns väldigt dåligt./Stefan
 

Bilagor

Obevakad cykelöverfart

Som vanligt har man som amatörjurist inte koll på aktualitet&relevans på citat ur lagar &förordningar, men det här är ett utdrag ( från www.vv.se/filer/51570/27okt_cykel_4262.pdf )som sammanfattar vad man hittar på nätet.
Alltså ingen har "företrädesrätt", men båda har /olika grad av/ "väjningsplikt".

Detta ser ut som en obevakad cykelöverfart.

"...
Cykelpassage ”En plats på en gatusträcka där cyklister korsar gatan antingen därför att de finner det naturligt eller därför att de styrs mot platsen med fysiska medel (räcken etc.). Cykelpassage kräver inte någon särskild utformning.”
Cykelöverfart ”En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering. En cykelöverfart är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av polisman och i annat fall obevakad.

...

3 kap. 61§ ”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.
En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.
En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.”

...

6 kap. 6§ ”Cyklande eller förare av moped klass II som skall färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara....​

..."

D v s skrivningen passar rätt bra med den ´överlevnadsstrategi´ man ändå bör leva efter som cyklist i Stockholm. Speciellt när det gäller cykelöverfarter i nerförsbackar efter raksträckor. Gilla läget!
 
Det var svårt att se på bilden, men är det zebra på hela bredden måste väl cyklisten gå av och leda? Tror inte jag skulle våga annat. (Jag åkte många gånger förbi här när jag bodde i Sthlm, men då fortsatte jag ju nedåt mot Rålambshovsparken). Borde det inte vara ljusreglerat här?

Vid bevakad överfart har svängande bilist från vänster väjningsplikt, fast båda har grönt. Det är ju inte att lita på, och i vissa korsningar är det riktigt förrädiskt om cykelbanan är på en trottoar och följer trottoarkanten fram till överfarten. Denna är i regel i kurvan, inte efter,
varför uppsikten snett bakåt är svår att upprätthålla.

I denna situation är cyklisten INTE rättslös; när jag blev påkörd den 12/2 kl. 9.58 förra året fritogs jag genast från misstanke om brott. Bilisten fick 60 dagsböter à 50 kronor (vållande till kroppsskada) + 500 kronor till Brottsofferfonden. Jag fick frakturer i armbågen, handleden och bäckenet, en avsliten tumsena och en traumatisk försvagning av sätesmuskeln. Jag har en sträckningsdefekt i armen på 30 grader och tumsenan konstaterades först lång efteråt - ingen idé att operera nu.

Bortsett från denna händelse skulle jag säga att bilisterna i Linköping i allmänhet är mycket hänsynsfulla, ibland till överdrift.
 
Senast ändrad:
"...

3 kap. 61§ ”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.
En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.
En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.”

..."

D v s skrivningen passar rätt bra med den ´överlevnadsstrategi´ man ändå bör leva efter som cyklist i Stockholm. Speciellt när det gäller cykelöverfarter i nerförsbackar efter raksträckor. Gilla läget!
Det som tycks förvirra många bilister är att de inte bara kan sprutta ut ur en rondell bara för att centrifugalkraften tar slut, utan faktiskt måste tänka på korsande fotgängare och cyklister. Det här är ett otroligt irriterande moment för mig som cyklist. Det hjälper inte att skriva "3 kap. 61§" på sin gravsten :)
 
Tack för svar så här långt.

cyklisten företräde.

Nu så är det delat ansvar men det innebär i praktiken att cyklisten är rättslös. Högerregeln är satt ur spel. http://www.vv.se/filer/785/cykelnihanden.pdf

Bilisterna har hög fart nedför Västerbron här. Det är ett mycket läskigt ställe att passera som cyklist.

Thure
Cykelleden delas upp i 2, med vit heldragen linje,ca 50 meter före denna överfart, där den ena går rakt fram och den andra svänger vänster och går över bredvid övergångsstället. Den heldragna linjen fortsätter på andra sidan. Bilisterna har en "varnig för cyklister" skylt en bit upp på Västerbron.

Jag är alltså inte helt med på att högerregeln skulle vara satt ur spel.

(Att bilar väger mer och att det kan vara svårt för cyklister är jag däremot med på.)
 

Bilagor

Senast ändrad:
Det var svårt att se på bilden, men är det zebra på hela bredden måste väl cyklisten gå av och leda? Tror inte jag skulle våga annat. (Jag åkte många gånger förbi här när jag bodde i Sthlm, men då fortsatte jag ju nedåt mot Rålambshovsparken). Borde det inte vara ljusreglerat här?

I denna situation är cyklisten INTE rättslös; när jag blev påkörd den 12/2 kl. 9.58 förra året fritogs jag genast från misstanke om brott. Bilisten fick 60 dagsböter à 50 kronor (vållande till kroppsskada) + 500 kronor till Brottsofferfonden. Jag fick frakturer i armbågen, handleden och bäckenet, en avsliten tumsena och en traumatisk försvagning av sätesmuskeln. Jag har en sträckningsdefekt i armen på 30 grader och tumsenan konstaterades först lång efteråt - ingen idé att operera nu.

Som ett PS kunde jag tillägga att det inte handlade om särskilt höga farter
- dock väger en bil med förare
kanske 13 ggr så mycket som en cykel med förare; vidare så gjorde bilisten i detta fall ingen ansats att stanna. I tron att det var en förmildrande omständighet (!!) hävdade hon i rätten att hon aldrig sett mig.

Och det var inte mycket som skilde från en betydligt allvarligare olycka.

På sätt och vis är det lättare med cyklister - gentemot dem går jag efter regeln att alla utom jag är idioter.
 
Senast ändrad:
Där, och på andra liknande ställen i krokarna har jag också haft anledning att fundera på "vad som egentligen gäller".

Det jag har kommit fram till är att vettigt cyklistbeteende där är att stanna. Sen är det antingen fritt fram för att det inte kommer en bil eller fritt fram för att en bil stannar (vilket de alltså inte "måste" och därför förtjänar ett tack när de gör det. ).
 
Där, och på andra liknande ställen i krokarna har jag också haft anledning att fundera på "vad som egentligen gäller".

Det jag har kommit fram till är att vettigt cyklistbeteende där är att stanna. Sen är det antingen fritt fram för att det inte kommer en bil eller fritt fram för att en bil stannar (vilket de alltså inte "måste" och därför förtjänar ett tack när de gör det. ).
Varför skulle inte högerregeln gälla? Så att bilarna måste stanna. Bilisterna har varningsskylt för korsande cykelbana.

Absolut vettigt att stanna
 
Jag är alltså inte helt med på att högerregeln skulle vara satt ur spel.
QUOTE]

Håller med att detta är svårt att förstå från det man läser på vägverkets hemsida. Överhuvudtaget är det knepigt att hitta vilka regler som gäller från när och vad som är upphävt i tidigare vägtrafikkungörelse etc.

Men om man lägger ansvaret både på cyklist och bilist vid en cykelledsöverfart så borde det innebära att en tvingande och entydig företrädesregel som högerregeln är satt ur spel.

Syftet torde vara att minska olyckor men det känns som om man vill få bort cyklister från trafikmiljön. Personligen tycker jag att cyklister och gående borde prioriteras mycket tydligare.

Thure
 
Farlig.

Kanske ska tillägga att just den här korsningen inte syns speciellt bra för bilisterna då den ligger i skugga och varningskylten sitter i en liten skog av andra skyltar. När jag kör bil finns det ingenting som på ett naturligt sett gör att man känner att det kan komma cyklar. Utan dom dyker upp från ingenstans. Lite längre ner finns ett övergångsställe som är ännu värre. Där känns det som det kommer folk ur en mur. Men oavsett det känns det ändå som att högerregeln gäller även när jag kör bil och nästan inte sett cyklisterna som vill över.
 

Liknande trådar