vattenrening

Har under de senaste dagarna läst genom merparten av trådarna av denna del av forumet.
Bland annat läste jag en tråd där olämpligheten med att använda "vitmossetorvfilter" för vattenrening.

Jag är nyfiken på hur det ligger till, är det olämpligt?
Finns det bättre alternativ, om man ser till "improviserade" lösningar dvs något man kan tillverka själv eller är det bara kokning som gäller (om man bortser från exempelvis vatterningstabletter osv).

Förstod jag rätt att kokning av vattnet efter användandet av "torvfiltret" avhjälpte bristerna hos "torvfiltret" eller är det att föredra att bara koka
 
Klortabletter

Hej!
Det smidigaste sättet är att använda klortabletter om man är osäker på vattenkvaliteten. De finns att köpa på apoteket under namnet "puritabs".
1 tablett räcker för 1 liter om det är ganska rent från början, 2 tabletter per 1 liter om det är mycket smutsigt men bottensatsen ska hällas ut.
Tror 40 tabletter kostar ca 55 kr.
 
Joones; sa:
Har under de senaste dagarna läst genom merparten av trådarna av denna del av forumet.
Bland annat läste jag en tråd där olämpligheten med att använda "vitmossetorvfilter" för vattenrening.

Jag är nyfiken på hur det ligger till, är det olämpligt?
Finns det bättre alternativ, om man ser till "improviserade" lösningar dvs något man kan tillverka själv eller är det bara kokning som gäller (om man bortser från exempelvis vatterningstabletter osv).

Förstod jag rätt att kokning av vattnet efter användandet av "torvfiltret" avhjälpte bristerna hos "torvfiltret" eller är det att föredra att bara koka
Det har varit många turer kring "torvfiltrets" vara eller icke vara de senaste åren och speciellt det senaste.

Så sent som v24 i år hade Försvaret ännu inte fattat beslut om det skall avrådas från att använda filtret.

Efter att ha konsulterat troligen alla skrifter där torvfiltret omnäns, så står det ingenstans att vattnet inte skall kokas efter filtrering.

Däremot vet jag att det felaktigt har lärts ut, bl a på min grundkurs i överlevnad, att man kan dricka vattnet direkt efter filtrering.

Viktigt att minnas är att filtrets primära funktion är att binda kemiska föroreningar och radioaktiva isotoper, inte att rena vattnet från bakterier eller virus.

En god princip är att bara koka vattnet om man känner sig säker på att det är fritt från kemikalier, men om man misstänker kemisk förorening så bör man filtrera genom någon form av filter med torv/kol alt. endast kol.

Koktiden som "gäller" är 2 minuter.
Det räcker med att vattnet kokar, men för att vara säker på att hela vattenmängden uppnått kokpunkt och för att man inte ska missta sjudning för kokning, så "gäller" 2 minuter.
Som någon sagt: "Big bubbles - no troubles".

Ett alternativ till filtrering är en form av destillation, där man sammlar upp vattenånga i en duk och vrider ur detta i ett annat kärl. Detta är även tillämpbart på saltvatten.
Viktigt är att hantera tygstycket försiktigt då detta är j*kligt varmt!


/Ulf
 
Är det alltså själva vitmossan som är problemet med filtret? Skulle alternativet med lingonblad som någon nämnde vara att föredra?

Förhoppningsvis kommer det inlägg här i forumet när "utredningen" är klar
[Ändrat av Joones 2003-07-23 kl 11:23]
 
Kan man summera såhär?

Mot bakterier måste du koka vattnet. Improviserade filter hjälper inte. (tillräckligt finporiga filter fungerar förstås liksom reningstabletter, men det förutsätter att du har tillgång till dessa)
Mot oorganiska föroreningar måste du filtrera.

Vill du vara helt säker måste du både filtrera och koka. Å andra sidan *måste* du ha vatten.

Ett halvbra filter är bättre än inget alls, och i en skarp situation hamnar du lätt i ett läge där det är bättre att dricka tveksamt vatten än att inte dricka alls.

Eller?
 
Joones; sa:
Är det alltså själva vitmossan som är problemet med filtret? Skulle alternativet med lingonblad som någon nämnde vara att föredra?

Förhoppningsvis kommer det inlägg här i forumet när "utredningen" är klar
[Ändrat av Joones 2003-07-23 kl 11:23]
Hej Joones!

Problemet är att varken vitmossa, torv eller lingonblad har tillräckligt bra verkan på oönskade mikroorganismer, inte heller deras samlade totala verkan är tillräcklig.

Jag tror inte man kommer ifrån att koka vattnet om ingen annan metod finns att tillgå.

/Ulf
 
Re: Kan man summera såhär?

GustavOh; sa:
Mot bakterier måste du koka vattnet. Improviserade filter hjälper inte. (tillräckligt finporiga filter fungerar förstås liksom reningstabletter, men det förutsätter att du har tillgång till dessa)
Mot oorganiska föroreningar måste du filtrera.

Vill du vara helt säker måste du både filtrera och koka. Å andra sidan *måste* du ha vatten.

Ett halvbra filter är bättre än inget alls, och i en skarp situation hamnar du lätt i ett läge där det är bättre att dricka tveksamt vatten än att inte dricka alls.

Eller?
I princip ja.

Problemet med "det halvbra filtret" är att enligt en undersökning som det tidigare blivit hänvisat till här på utsidan, så försämrades vattenkvaliteten i c:a 50% av fallen.

Och om man sedan mer lätt hamnar i en situation där man måste dricka orenat vatten eller inte kan kvitta - men om, så måste man omprioritera sin verksamhet så att man säkerställer tillgången på rent vatten.
Enligt min uppfattning i alla fall - därmed inte sagt att andra inte kan ha en avvikande.


/Ulf
 
Re: Re: Kan man summera såhär?

Ulf M; sa:
Problemet med "det halvbra filtret" är att enligt en undersökning som det tidigare blivit hänvisat till här på utsidan, så försämrades vattenkvaliteten i c:a 50% av fallen.
Oj, den missade jag. Jo då kommer ju saken i ett annat läge.
Är det organisak föroreningar i själva filtret som ställer till det eller? (I klartext: låg det döda djur i vitmossan?)

Sedan är det väl så att organiska onyttigheter är det vanligaste problemet, så länge man inte är nedströms från industrier eller gruvor.
 
Re: Re: Re: Kan man summera såhär?

GustavOh; sa:
Ulf M; sa:
Problemet med "det halvbra filtret" är att enligt en undersökning som det tidigare blivit hänvisat till här på utsidan, så försämrades vattenkvaliteten i c:a 50% av fallen.
Är det organisak föroreningar i själva filtret som ställer till det eller? (I klartext: låg det döda djur i vitmossan?)
Jag har bara läst en sammanfattning på undersökningen, så alla detaljer har jag tyvär inte, men det kan onekligen tolkas så då vattnet blir sämre... :)

Tror dock inte det fanns "döingar" i mossan/torven.

/Ulf
 
Är ett halvbra filter och kokning att föredra framför enbart kokning.

vattenreningstabletter förenklar väl det hela ganska så markant så de är väl att föredra.

När man lässer genom inläggen och funderar lite runt ämnet "överlevnad" så förstår man ju ganska snabbt att det ska väldigt mycket till för att hamna i en "överlevnadssituation", samtidigt som man egentligen ständigt befinner sig i en sådan då livet egentligen går ut på att överleva.

vatten är väl trotts allt så pass viktigt att risken för att man kan tvingas rena vatten för att dricka, även om man inte planerat det, utan att man egentligen befinner sig i vad man skulle kalla för "överlevnadssituation" ändå skulle kunna uppstå.
 
Joones; sa:
Är ett halvbra filter och kokning att föredra framför enbart kokning.
Ur bakteriologisk synpunkt är det kokning som renar vattnet; torvfiltret tar kemikalier och gör det tillfredställande.

Joones; sa:
vattenreningstabletter förenklar väl det hela ganska så markant så de är väl att föredra.
Reningspreparat med klordioxid är att föredra, dock så är det enklare att "ha några Puritabs i fickan".

I alla andra situationer då man har sin utrustning så föredrar jag ett kommersiellt kombifilter.


/Ulf
 
Joones; sa:
Har under de senaste dagarna läst genom merparten av trådarna av denna del av forumet.
Bland annat läste jag en tråd där olämpligheten med att använda "vitmossetorvfilter" för vattenrening.

Jag är nyfiken på hur det ligger till, är det olämpligt?
Finns det bättre alternativ, om man ser till "improviserade" lösningar dvs något man kan tillverka själv eller är det bara kokning som gäller (om man bortser från exempelvis vatterningstabletter osv).

Förstod jag rätt att kokning av vattnet efter användandet av "torvfiltret" avhjälpte bristerna hos "torvfiltret" eller är det att föredra att bara koka
Torvfiltret huvudsyfte är framförallt att absorbera tungmetaller, kemiska ämnen och vissa radioaktiva ämnen. Detta har forskning vid FOA visat. Sedan var ifrån det blivit kännt att det enbart genom filtrering skulle göra vattnet rent från bakterier kan man spekulera. Som redan nämts står det att vattnet skall kokas efter filtrering föra att bli fritt från diverse patogener. Om ett torvfilter skall användas är det dock av stor vikt att torven är av rätt sort. Helt olämpligt är torv från näringsrika torvmossar. Det man skall eftersträva är låghumifierad torv från näringsfattiga torvmossar.

Finns det tungmetaller eller kemikalier i vattnet, som torvfiltret kan absorbera, är det all ide att använda det förutsatt att man kokar vattnet efteråt. Annars ser jag, i dagsläget, ingen mening med att använda det om man ändå kan koka vattnet.

/mattias
 

Liknande trådar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!

Visste du att som Plus-medlem på Utsidan kan du dölja (nästan) alla annonser? Läs mer om Plus