Staloloukta - Saltoloukta

Hej, jag planerar en Sarek-vandring i sommar på ca 1 vecka och funderar på att gå från Staloloukta diagonalt upp till Saltoloukta och undrar om någon har erfarenhet av och kommentarer till valet av sträcka? Tacksam för tips. Ola
 
Du kommer att få en fin tur! Ca 10 mil får jag det till, och då bör ju en vecka räcka. Vägvalet kan varieras en hel del. Närmaste vägen bör väl bli norr om Álájávrre, roddbåt över utloppet av Álggajávrre, genom Álggavágge till Skárjá, vidare väster om Bierikjávrre till Gukkesbron och slutligen mot östra änden av Bietsávrre och ner till Salto.

Du kommer att behöva vada några gånger. Guopherjåhkå vadas enkelt 300 m uppströms sammanflödet med Áhkájåhkå. Tjåggnårisjåhkå går du över på snöbrygga om du är ute tidigt på säsongen, annars nere på svämkäglan. Även Máhtujågåsj kan vid högre vatten vara enklast att ta nere på svämkäglan. Slutligen har du Ávstusjjåhkås mynning i Bietsávrre som jag tror man kan behöva båtskjuts till. Man kan se anslag om ett telefonnummer, kanske vid Gukkesbron? Mottagning med Telia när man kommer öster om Sluggá. Detta sista har jag aldrig nyttjat själv, kanske någon annan kan bekräfta eller rätta mig?

Roddbåtarna vid Álggájávrre är möjligen en svag länk som du bör försöka få bekräftad i förväg.

Lycka till med turen önskar Pelle
 
Om ni inte vill chansa på att vada Ávstusjåhkå nere vid Bietsjávrre som Swift beskriver kan ni runda genom att hålla höjd på sydsidan av Bietsjávrre varefter vi rundade upp mellan Sjäksjo och Måskotjåhkkå, därefter vada Avtsusjjåhkå vid renvaktarsutgan där vi ansluter till Kungsleden. Vadet av Avtsusjjåhkå vid renvaktarsugan är enkelt.
 
Autsosjokk kan vadas nere vid Pietsaure.Det är men djupt men hastighet på vattnet är låg. Bättre är att gå ca 3 km på slättmarken söder om jokken till i höjd med "kårson". Där finns rester av en gammal kåta. Där är det lätt att vada Därifrån finns stig ner till Salto. Slättmarken är förresten intressant, det är en "sandur. mera vanligt på Island
 

Liknande trådar


Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.