• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Proveldat - enligt tidigare löfte...

Så, nu har jag lite jämförelsesiffror för uppkok av en halvliter krantempererat (~16C) vatten
i mitt Trangia 25 utrustat med tre olika brännare (Trangia GB74, min permanent Trangia-
konverterade Optimus Vega samt min permanent Trangiakonverterade Optimus Polaris)
och tio olika bränslen (vad gäller Polarisbrännaren).

Ni får ta siffrorna för vad de är, tiderna är genomsnittet av tre försök per version. Det var
faktiskt svårt att vara fullständigt identiskt neutral och opartiskt helt lika i varenda upprepad
hantering... Basförutsättningarna var exakt desamma för alla försöken;
Vindskyddet var ett Trangia 25 ULHA, kokkärlet var en T25 DuoSSAL ytterkittel, inget lock
(för att kunna hänga ner tempmätproben), förvärmning med Kemetyls Tenol. (Utom för Vega
och GB74 --- som inte går att förvärma med vätska...) Provat på diskbänken, så i praktiken
"sommartid och vindstilla" …

Uppkok från 16C till 98C --- voidhalten blir för stor för att meningsfullt gå högre än 98C --- av
500ml kranvatten. Lukten på avgaserna bedömdes på en skala 1 till 5 när det brann för fullt
och med kitteln stående på plats. Pådraget var egentligen alldeles för högt för effektivaste
värmeöverföring men i alla fallen så vred jag upp så mycket som omständigheterna tillät, i
några fall gick det inte att köra ens i närheten av maxläget eftersom det blev flamsläpp från
tystbrännarhatten eller pulserande flamma eller gula lågor då...

Som ni kan se så är skillnaderna små, enstaka sekunder oftast, mellan de olika bränsle-
typerna när de trycktes igenom Polarisen. Min personliga mening är att uppkokstiden här
bevisas vara likartad för alla de vettiga bränsleslagen --- så det bör vara personsäkerheten
som helt och hållet avgör valet av bränsle. Möjligen får gasolens bekvämhet också vägas in...

Personsäkrast är de fotogenaktiga bränslena (EcoPar, Jet-A1, MK1 samt Lysfotogen), och
speciellt så vid de låga omgivningstemperaturer där bensinbränslen når brännbar blandning
inne i bränslebehållarna. (Precis som spritbränsle gör redan vid rumstemperaturer!) Bensin-
gasen har även en annan otrevlig egenskap i vindstilla kyla; att ansamlas i 'bubblor' i markens
lågpunkter - som antänds när gnista eller flamma kommer i närheten... Campinggasol är vettigt
säker så länge den befinner sig i behållaren, och behållaren håller sig under 30-35C...

Jag fortsätter att hålla mig till gasol (=billig butan) och fotogen... Bensin känns onödigt riskfyllt.
/Odd

Konverterad Polaris -test --- Tid sekunder --- Lukt 1-5
Flytande campinggasol -------- 132 ---------- 1 (förvärmd med Tenol)
Gasformig campinggasol ------ 134 ---------- 1 (förvärmd med Tenol)
4-takt Alkylatbensin ------------- 132 ---------- 2 (förvärmd med Tenol)
Primus Power fuel --------------- 133 ---------- 2 (förvärmd med Tenol)
EcoPar syntetdiesel ------------- 138 ---------- 2 (krävde dubbel förvärmning med Tenol)
Jet-A1 flygfotogen --------------- 145 ---------- 4 (förvärmd med Tenol)
MK1 handels-Diesel ------------- 147 ---------- 3 (förvärmd med Tenol)
Lysfotogen ------------------------- 151 ---------- 3 (förvärmd med Tenol)
Lacknafta --------------------------- 181 ---------- 3 (förvärmd med Tenol, sotade kastrullen illa!)
HVO100 syntetdiesel ------------- ? ----------- 5+ (inte ens dubbel förvärmning räckte till!)

GB74 -test ----------- Tid sekunder ---- Lukt 1-5
Gasformig campinggasol ----- 142 ---------- 1

Konverterad Vega -test --- Tid sekunder --- Lukt 1-5
Flytande campinggasol ------- 149 ---------- 1
Gasformig campinggasol ----- 143 ---------- 1
 
Har du några siffror för motsvarande uppvärmning i samma kök med Trangias spritbrännare med Tenol respektive T-röd?
 
Visst har jag det Ulf - för Tenol... Tänkte inte att någon endaste människa kunde vara intresserad av spritbränslealternativen... Jag fixar en flaska Rödsprit på vägen hem från jobbet så får ni siffrorna ikväll.

Thure, samtliga gasolprov inleddes med en ny behållare - de följande två i serien kördes sedan med
samma redan anslutna behållare, och tiden togs för ett snittvärde. Jag har en rejäl trave knappt på-
började Biltema camping-gasolbehållare liggandes nu...

(Parentetiskt så körde jag sedan ett fjärde prov i varje serie för jag var nyfiken själv: jag ställde gas-
behållaren i min frukostskål med ~30-gradigt vatten och kunde konstatera att tryckökningen då gjorde
att genomsnittligt så förbättrades alla versionerna med ca 20-25 sekunder upp till 98C...)
/Odd
 
Senast ändrad:
(Parentetiskt så körde jag sedan ett fjärde prov i varje serie för jag var nyfiken själv: jag ställde gas-
behållaren i min frukostskål med ~30-gradigt vatten och kunde konstatera att tryckökningen då gjorde
att genomsnittligt så förbättrades alla versionerna med ca 20-25 sekunder upp till 98C...)
Jag har alltid tyckt att gasen funkar bättre när man håller om tuben med händerna när det är kyligt, fint att få lite siffror på att det inte är marginellt.
 
OK Ulf, för er spritbrännare:

Trangias spritbrännare -test --- Tid sekunder --- Lukt 1-5
T-Tenol --------------------------------------- 532 ---------- 2
T-Tenol --------------------------------------- 313 ---------- 2 ('snabbstartad' med 14ml Tenol i vintertillsatsen)

T-Röd ----------------------------------------- 397 ---------- 2 (sotade kastrullen)
T-Röd ----------------------------------------- 306 ---------- 2 ('snabbstartad' med 14ml Tenol i vintertillsatsen, sotade kastrullen)

Tenol uppges innehålla > 75% etanol samt 5-10% metanol (och några enstaka procent med annat jox)
T-Röd uppges innehålla >75% etanol samt 5-20% propanol (och några enstaka procent med annat jox)
 
Tack!

Visst, jag tillhör de som ibland fortfarande använder spritbrännare och T-röd. Har sällan bråttom på fjället och kastrullerna är förstås på utsidan till stor del svarta av fastbränd sot.
 

Liknande trådar

Logga in

Aktuellt: SM i MTB Enduro