Lantmäterikartor börjar släppas

Hur skall det finansieras hade du tänkt dig? Genom skattepengar?
Ja det antar jag. Precis som många andra myndigheter.

I såna fall skulle skattepengar användas till att konkurrera med kommersiella aktörer och det är inte tillåtet.
Då kanske du anser att det är att konkurrera med kommersiella aktörer att de som idag erbjuder en karta via webplatsen? Du tycker det är olämpligt att en myndighet tillgodoser medborgarna med information som de enligt lag är satta att tillgodose medborgarna med och som medborgarna betalat?

Det vore mer logiskt om du rasade över att bibliotek existerar. De konkurrerar ju med bokhandeln.. Här ägs dock datan av myndigheten.
 
Mycket av vad Lantmäteriet har för sig nuförtiden kan nog härledas ur diverse utredningar som beställts av regeringen, t.ex:

Styra och Ställa - förslag till effektivare statsförvaltning

http://www.regeringen.se/contentass...l-en-effektivare-statsforvaltning-sou-2008118

Ett resultat som berör Lantmäteriet blev följande kommittédirektiv:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument...rektiv/Forutsattningar-for-att-ombild_GXB186/
(sök efter nyckelordet "konkurrens")

Christina Rogestams slutrapport:

http://www.regeringen.se/contentass...ildning-av-lantmateriers-verksamhet-sou-20103

Något kanske klarnar...
Intressanta länkar, tack för det. Här ges en bra bakgrund till de fördelar som en statlig myndighet skulle få om de konkurrerade med privata företag på en marknadsekonomisk arena - och varför man från statsförvaltningen därför inte vill att så ska ske.

Då är min fråga - på vilket sätt konkurrerar Lantmäteriets tryckta kartor inte med t.ex. Calazo eller Utekartan? Och på vilket sätt konkurrerar Lantmäteriets e-karttjänster inte med kommersiella karttjänster som eniro.se, hitta.se m.fl.?

En parallell är ju SMHI och Sjöfartsverket. Båda dessa är statliga myndigheter som torde lyda under samma begränsningar som LM. Men statsförvaltningen har uppenbarligen inte sett några hinder för att SMHI och Sjöfartsverket får utveckla mobilappar. Jag har svårt att se att LM skulle lyda under ett annat regelverk än dessa myndigheter.

Mats
 
Då är min fråga - på vilket sätt konkurrerar Lantmäteriets tryckta kartor inte med t.ex. Calazo eller Utekartan? Och på vilket sätt konkurrerar Lantmäteriets e-karttjänster inte med kommersiella karttjänster som eniro.se, hitta.se m.fl.?
Norstedts avtal med Lantmäteriet säger att de allmänna kartorna skall finnas tillgängliga överallt där de ingår i bladindelningen för respektive kartserie, vilket än så länge är en av Lantmäteriets uppgifter (om än via ombud).

Calazo och Utekartan kan välja de utsnitt ur de allmänna kartorna de önskar, utan att fördenskull behöva erbjuda kompletta kartserier. De kan så att säga plocka russinen ur kakan på ett sätt som Norstedts inte har möjlighet till.

Lantmäteriets karttjänster är utformade för att på ett enkelt sätt visa den grundläggande kartografin, med tillägg för att söka efter ortnamn. Sen finns en enkel printfunktion också, men den är medvetet hållen enkel för att inte riskera konkurrens med produkter i större format.

Hitta, Eniro, m.fl. har i regel egen information som de använder i sina tjänster, t.ex. adressinformation/sökning (adresserna kommer iofs från Lantmäteriet), samt redovisning av tomter inom begränsade områden, ruttfunktioner, mm. Dessutom kryddar de sina sidor med andra erbjudanden och (smyg)reklam.

Min personliga åsikt är att Lantmäteriets kartor har en mer smakfull kartografi än vad både Hitta och Eniro erbjuder, så bara av den anledningen tycker jag att det finns ett värde i att någon aktör tillåts visa vad som går att åstadkomma. ;-)
 
Du tycker det är olämpligt att en myndighet tillgodoser medborgarna med information som de enligt lag är satta att tillgodose medborgarna med och som medborgarna betalat?
Nu är du ute och cyklar. Medborgarna har betalat för framtagningen av grunddatat, och det grunddatat gör ju LM tillgängligt för medborgarna.

Med medborgarna har inte betalat för "förädlingen" av grunddatat till kartor.
Det vore mer logiskt om du rasade över att bibliotek existerar. De konkurrerar ju med bokhandeln.. Här ägs dock datan av myndigheten.
Jag rasar inte över nånting, det verkar vara du som rasar mest här. Jag försöker förklara hur situationen ser ut.

Bibliotek säljer inte böcker, de lånar ut böcker. Alltså erbjuder de inte samma sak som bokhandeln.
 
Hej alla kartälskare :)

nu har jag skapat lite stilar för att efterlikna den tryckta kartan (lite löst), framförallt så finns det möjlighet att styra fonter i TX-lagret med hjälp av regler. Dessa är enbart baserade på fontstorlek och de använder Gill Sans MT i min nuvarande version (ska ändras till Swiss). MY-lagret är i princip samma som Evian's stil då jag utgick från denna.

Stilarna är publicerade på GitHub och finns där att ladda ner.

https://github.com/chaoz/QGIS-LM-Terrain-Styles
Tack! Nu blev det mycket snyggar hos mig.

Tips som jag har från vägen fram:
1. Namna om alla stilar (*.qml-filer) så att det motsvara lagernamnet. dvs för Halland bytte jag namn så att "al.qml" blev "al_13.qml" (eftersom det är många filer så använde jag pyrenamer i Linux för att konvertera om namnen)
2. Lägg *.qml-filerna i samma katalog som *.shp-filerna
3. Ladda hem tillhörande svg-filer och packa upp (behöver inte vara tillsammans med kartfilerna) och ange sedan sökvägen till *.svg i QGIS optionsmeny.
4. NU kan man ladda in alla *.shp i QGIS. Annars kommer svg-symbolerna som assosieras med respektive lager inte hittas...
5. Flytta om lagren så att kartan blir snygg, enklast att lägga alla yttäckande lager längst ner.

Sedan så är både slott, gård och herrgård borttaget i *.qml. Kan ju bero på att sådant inte finns i Göteborg men kring Halmstad finns både det ena och det andra:). Jag skall justera om så att stigar också syns mer tydligt när man zoomar ut.


/Andreas
 
Uppdateringsfrekvens?

Nu har jag suttit och jämfört OSM-kartan med Terrängkartan en stund. Som jag misstänkte skiljer sig datat en del, speciellt för stigarna. Jag har jämfört det jag själv karterat för OSM, så jag vet hur verkligheten sett ut sedan ungeför 2008 :)

Hur gör lantmäteriet för att reka upp stigar hur ofta? Det är naturligtvis resurskrävande och orimligt att man löpande skall lägga in alla nya stigar och dragningar men om man inget gör så kommer ju datat att "ruttna bort".

Mest intressant är att man inte alls uppdaterat det som hänt i ett några år gammalt naturreserverat (Biskopstorp) där länsstyrelsen satsat mycket på handikappanspassade gångvägar. O-ringen i Halland har inte heller gjort att kartan uppdaterats vad jag kan se... Däremot finns en ny traktorväg upp på ett berg som en släkting nyanlagt för kanske 5år sedan med på kartan. Men den går absolut inte att köra bil på så jag misstänker orto-foto som underlag.

/Andreas
 
Tack! Nu blev det mycket snyggar hos mig.

Tips som jag har från vägen fram:
1. Namna om alla stilar (*.qml-filer) så att det motsvara lagernamnet. dvs för Halland bytte jag namn så att "al.qml" blev "al_13.qml" (eftersom det är många filer så använde jag pyrenamer i Linux för att konvertera om namnen)
2. Lägg *.qml-filerna i samma katalog som *.shp-filerna
3. Ladda hem tillhörande svg-filer och packa upp (behöver inte vara tillsammans med kartfilerna) och ange sedan sökvägen till *.svg i QGIS optionsmeny.
4. NU kan man ladda in alla *.shp i QGIS. Annars kommer svg-symbolerna som assosieras med respektive lager inte hittas...
5. Flytta om lagren så att kartan blir snygg, enklast att lägga alla yttäckande lager längst ner.

Sedan så är både slott, gård och herrgård borttaget i *.qml. Kan ju bero på att sådant inte finns i Göteborg men kring Halmstad finns både det ena och det andra:). Jag skall justera om så att stigar också syns mer tydligt när man zoomar ut.


/Andreas
Kul att det kommer till användning :)

Jag försökte matcha SVG:erna som jag hittade i den filen jag laddade ner, men jag fixade inte alla. Sen är jag personligen inte så intresserad av symbolerna i sig på de kartor jag skapar för eget bruk.

Tyvärr är det även så att det kan finnas kategorier i de "lokala" filerna som inte finns med i VG som jag gjort mina mallar kring, det är synd att LM inte skapat upp alla kategorier i alla län då det blir lite merjobb att försöka göra en mall som passar hela Sverige.

När det gäller lagerordning så finns det en bifogad PDF i LM's zippar och i denna finns en föreslagen lagerordning samt vilka lager som bör vara synliga. Jag vet inte varför de har skickat med lager som inte ska synas då man borde kunna ställa samma spatiella frågor mot de synliga då det borde vara samma data i dessa, men det kanske någon som är insatt i GIS-världen kan svara på.

Edit: PDF:en innehåller även i vilken skala lagren bör vara synliga, jag är lite osäker på om mina inställningar följer med i QML-filerna och om det inte gör det så rekommenderar jag verkligen att man ställer in det.

//N
 
Är det någon som vet när inre Norrland ska släppas som vektor-data? Den verkar exkluderad från Terrängkartan. Vore kul att kunna få in Sarek och Kebnekaise i QGIS.

Mitt mål är att kunna exportera kartorna till min Garmin. Det jag hittat såhär långt tyder på att jag måste gå via osm-format och sen använda mkgmap för att generera kompatibel fil. Är det någon som vet om det går att gå direkt från shape till gmap?

/Edvard
 
Hur gör lantmäteriet för att reka upp stigar hur ofta? Det är naturligtvis resurskrävande och orimligt att man löpande skall lägga in alla nya stigar och dragningar men om man inget gör så kommer ju datat att "ruttna bort".
De flesta stigar (prickade linjer) på kartorna är arv från äldre generationers kartor då man utförde fältarbete. Någon planerad/regelbunden uppdatering av dessa görs inte sedan några år tillbaka då fältarbetet har upphört. All topografisk information hämtas numera (vad jag minns i alla fall) från flygbilder (digital fotogrammetri).

Möjligen lägger man in mer iordningsställda stigar såsom motionsspår och vandringsleder, men då är man beroende av information/kartor från kommuner och andra aktörer.

Den här artikeln i ämnet skrev jag för drygt 10 år sedan:
http://www.utsidan.se/cldoc/om-kartor-och-data-fran-lantmateriet_917.htm
Den är väl i huvudsak aktuell fortfarande.
 
Det innebär ju då att "communityskapade" kartor antagligen kommer ha betydligt mer korrekta stigar, i alla fall i områden som besöks frekvent.

Fördelen blir ju nu då att eftersom LM släppt sina topografiska data så så får man en hel del "gratis" till de kartorna.

Nu vet jag inte hur t.ex. OSM har sin data, går det att ta stigarna från OSM och lägga in tillsammans med topografiska data från LM?
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
Brune Lantmäterikartor i BSB format Navigering 2
tbergman Inplastade lantmäterikartor Navigering 14
Fjällkjell Tycker det börjar likna nåt Navigering 13
buster23 OPTIMALA NAVIGATORN 2002 börjar ta form- Navigering 3

Liknande trådar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!