Lantmäterikartor börjar släppas

I norge finns flera tjänster som elektroniskt ger medborgare tillgång till kartor av terrängkarta och fjällkarta-nivå, t ex norgeskart eller ut.no. Det idealiska är ju att vi får mer såna tjänster i sverige som ger medborgarna gratis elektronisk tillgång till kartorna baserade på kartdatan.
Ingen har sagt nåt annat.

Det är bara att starta en sån tjänst och lösa finansieringen bäst man själv vill.
 
Ja , då är det väl rimligt att Lantmäteriet utvecklar någon sådan app då de redan erbjuder kartorna via sin webbsida. Myndigheterna ska ju hålla sig up to date med tekniken och då informationsmandskapet blivit mer mobilt den sista tiden och eftersom syftet verkar vara att ge medborgarna tillgång till kartdatan och indirekt kartorna är det ju rimligt att så sker. Men det kommer nog så småningom.
 
Ja , då är det väl rimligt att Lantmäteriet utvecklar någon sådan app då de redan erbjuder kartorna via sin webbsida. Myndigheterna ska ju hålla sig up to date med tekniken och då informationsmandskapet blivit mer mobilt den sista tiden och eftersom syftet verkar vara att ge medborgarna tillgång till kartdatan och indirekt kartorna är det ju rimligt att så sker. Men det kommer nog så småningom.
Det är inte alls säkert. Syftet med att släppa data fritt är att stimulera entreprenörer att utveckla tillämpningar. Apputveckling i Lantmäteriets egen regi skulle troligen uppfattas som ett hot mot marknaden.
 
Det är inte alls säkert. Syftet med att släppa data fritt är att stimulera entreprenörer att utveckla tillämpningar. Apputveckling i Lantmäteriets egen regi skulle troligen uppfattas som ett hot mot marknaden.
Det köper jag inte . Varför skulle kommersiella aktörer ha ensamrätt på karttjänsten i mobilen? Låter ju självklart att myndigheterna skall anpassa sina tjänster efter hur inormationssamhället utvecklats. Om de nu inte vill konkurrera med "entreprenörer" varför erbjuder de ens gratis kartor via sin webbsida? Att mobilanpassa information man vill erbjuda medborgarna känns självklart.
 
Det köper jag inte . Varför skulle kommersiella aktörer ha ensamrätt på karttjänsten i mobilen? Låter ju självklart att myndigheterna skall anpassa sina tjänster efter hur inormationssamhället utvecklats. Om de nu inte vill konkurrera med "entreprenörer" varför erbjuder de ens gratis kartor via sin webbsida? Att mobilanpassa information man vill erbjuda medborgarna känns självklart.
Köper inte eller förstår inte...

Lantmäteriet har sedan bolagiseringen av Metria tydliga direktiv från politiskt håll att inte verka på en konkurrensutsatt marknad. Det som är möjligt inom de regler som gäller är att tillhandahålla geografiska grunddata i olika former, antingen som fria data via nedladdning eller WMS-tjänster, samt grundläggande visningstjänster.

Allt utöver detta, t.ex. att erbjuda GPS-positionering eller annan förädlad funktionalitet skulle innebära att man trampar in på minerad mark och råkar ut för ÄNNU en organisationsutredning.

Jag råkade för några år sedan vara inblandad i ett apputvecklingsprojekt (iOS) på Lantmäteriet vilket inkluderade GPS-stöd och en del tvåvägskommunikation mellan app och databasserver. Det projektet drevs under en kort pilotfas, men lades därefter ned då funktionaliteten bedömdes vara för välutvecklad i förhållande till vad Lantmäteriet tillåts utföra.

Uppmuntra företag, kreativa privatpersoner, m.fl. att utveckla det som du ser ett behov av, men vänta dig inte att Lantmäteriet ska lösa alla dina önskemål.

Och apropå gratis kartor via Lantmäteriets webb så finns det mycket riktigt. Men så länge det existerar ett avtal med Norstedts eller annan förlagshållare av tryckta kartor så är de tjänsterna också grundläggande för att inte konkurrera med förlagsprodukter.
 
Uppmuntra företag, kreativa privatpersoner, m.fl. att utveckla det som du ser ett behov av, men vänta dig inte att Lantmäteriet ska lösa alla dina önskemål.

Och apropå gratis kartor via Lantmäteriets webb så finns det mycket riktigt. Men så länge det existerar ett avtal med Norstedts eller annan förlagshållare av tryckta kartor så är de tjänsterna också grundläggande för att inte konkurrera med förlagsprodukter.
En utökad gps-funktionalitet hade inte konkurrerat med Norstedts verksamhet av tryckta papperskartor?

Det är fullt logiskt att eftersom de är en myndighet, och redan erbjuder medborgarna kartor via webben, och deras uppdrag är att erbjuda medborgarna informationen ("Syftet /../är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndighete") borde kunna förädla funktionaliteten efter samtidens teknikanvändning.

Men du är motståndare till detta? Du tycker det vore oschysst om lantmäteriet tillgängliggjorde sina kartor för medborgarna på lite bättre sätt än idag? Har du själv något ekonomiskt intresse i kartdata?
 
En utökad gps-funktionalitet hade inte konkurrerat med Norstedts verksamhet av tryckta papperskartor?

Det är fullt logiskt att eftersom de är en myndighet, och redan erbjuder medborgarna kartor via webben, och deras uppdrag är att erbjuda medborgarna informationen ("Syftet /../är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndighete") borde kunna förädla funktionaliteten efter samtidens teknikanvändning.

Men du är motståndare till detta? Du tycker det vore oschysst om lantmäteriet tillgängliggjorde sina kartor för medborgarna på lite bättre sätt än idag? Har du själv något ekonomiskt intresse i kartdata?
Du får ett svar till. Om det inte blir begripligt ger jag upp.

Till att börja med har jag inget ekonomiskt intresse i hur Lantmäteriet väljer att tillhandahålla sina data, förutom att jag så billigt och enkelt vill komma åt de data som Lantmäteriet producerar.

Yrkesmässigt är jag visserligen anställd av Metria som ju är en spelare i sammanhanget, men mina arbetsuppgifter har i princip inget alls med den här frågan att göra, utan jag arbetar som konsult inom helt annan organisation.

Jag har till skillnad från de flesta andra som spekulerar på Utsidan närmare 30 års anställning vid Lantmäteriet att falla tillbaka på, även om jag alltså inte arbetar där längre. Jag hade förmånen att få vara med vid den allra första början då Lantmäteriet startade diskussionen om öppna data, samt var aktivt involverad i bolagiseringen av Metria för fem år sedan.

Jag vet ganska väl hur en statlig organisation styrs politiskt via regleringsbrev och allehanda direktiv, både sådana som är inrikes och sådant som berör hela EU.

Vad som tycks vara svårt att förstå för dig och en del andra är att ett ansvar för tillgängliggörande inte per automatik innebär att Lantmäteriet kan/får/vill utveckla anpassade produkter och tjänster baserade på geografiska grunddata.

Det finns tydliga direktiv från riksdag/regering/departement som definierar vilken spelplan Lantmäteriet ska hålla sig inom. I princip är alla tjänster och produkter som är möjliga att utveckla på en fri marknad inte tillåtet för Lantmäteriet att ägna sig åt.

Skulle Lantmäteriet trots allt göra något sådant så dyker genast misstanken upp från olika företag om att det är skattemedel som är med i finansieringen av utvecklingen och därmed konkurrens med ojusta medel.

Det finns naturligtvis vissa undantag från huvudregeln, men de är i så fall grundade på bedömningar av samhällets behov av att ha en aktör som står för rikstäckande verksamhet utan vinstintresse. Det tydligaste exemplet på sådan verksamhet är fastighetsbildning, där kommuner och Lantmäteriet utför moment som mycket väl skulle kunna skötas av privata aktörer. Här är rättsäkerhet och rikstäckning viktigare.

Geografiska grunddata är ju det som Lantmäteriet samlar in för att det ska finnas nationellt täckande data av olika slag, och som ska kunna användas för att nå samhällsnytta.

Tidigare har anslagsmedel till stor del (c:a 75%) stått för kostnader i samband med nyproduktion och ajourhållning av geografiska data, men den sista potten har Lantmäteriet själv fått skrapa ihop genom nyttjanderättsavgifter. Detta har varit besvärande för Lantmäteriet som inget hellre önskat än att data ska komma till bred användning, men samtidigt tvingats ta löjligt bra betalt av de som trots allt sett sig tvungna att köpa loss data.

Vad Lantmäteriet tydligen har lyckats med sedan jag slutade, är att ha fått ägaren staten att förstå att samhällsnyttan överstiger den ganska begränsade summa i anslag som fattats för att kunna erbjuda fria data.

När det gäller huvudsyftet för att erbjuda fria data så är det INTE Lantmäteriets uppgift att tillhandahålla applikationer riktade mot särskilda intressegrupper utan att se till data av hög kvalitet kan användas på olika sätt som gör att nyttan kommer ALLA medborgare till del, vilket blir fallet om andra myndigheter och företag får möjlighet attt producera bättre beslutsunderlag där Lantmäteriets data är en viktig ingrediens.

Jag tycker det är naivt att tro att Lantmäteriet ska kunna tillgodose alla särintressen avseende geografiska data. Det sköter en fri och kreativ marknad bättre. Det är väl inte orimligt att anta att t.ex. Orux Maps i en kommande version kommer med en funktion för att använda Lantmäteriets WMS-tjänster, och det utan att det gått åt en enda skattekrona för det ändamålet.
 
När det gäller huvudsyftet för att erbjuda fria data så är det INTE Lantmäteriets uppgift att tillhandahålla applikationer riktade mot särskilda intressegrupper utan att se till data av hög kvalitet kan användas på olika sätt som gör att nyttan kommer ALLA medborgare till del,
Exakt, det håller jag med om. Därav borde de utveckla sina webtjänster till t ex mobilt bruk så genomsnittsmedborgaren får mer nytta av dem.

vilket blir fallet om andra myndigheter och företag får möjlighet attt producera bättre beslutsunderlag där Lantmäteriets data är en viktig ingrediens.
Det där är ju bara din åsikt.

Jag tycker det är naivt att tro att Lantmäteriet ska kunna tillgodose alla särintressen avseende geografiska data. Det sköter en fri och kreativ marknad bättre.
"Särintressen" = erbjuda medborgarna enkel och fri tillgång till myndighetens data som skapas i folkets intressen?

Det där om den fria marknadens förträfflighet är definitivt en ideologisk och politisk fråga mer än nåt du kan slå fast är nån sorts anning. En åsiktsfråga.

Ps.
Det finns ju ingen anledning för dig att på ett drygt sätt förklä dina politiska åsikter om myndighetsutövning eller myndigheternas uppdrag i dramatiska suckar över hur oförståndig man är som inte håller med om det du tycker.
 
Det finns ju ingen anledning för dig att på ett drygt sätt förklä dina politiska åsikter om myndighetsutövning eller myndigheternas uppdrag i dramatiska suckar över hur oförståndig man är som inte håller med om det du tycker.
Vad jag personligen tycker spelar ingen roll i sakfrågan, men nu råkar jag hålla med om att Lantmäteriet följer sina direktiv från ägaren staten på ett klokt sätt.

Att jag sedan formulerat mig så att det låter drygt är ett resultat av att ha läst alla möjliga ogrundade påståenden om Lantmäteriet på Utsidan de senaste 10 åren och börjar bli rejält trött på det.
 
Exakt, det håller jag med om. Därav borde de utveckla sina webtjänster till t ex mobilt bruk så genomsnittsmedborgaren får mer nytta av dem.
Hur skall det finansieras hade du tänkt dig? Genom skattepengar? I såna fall skulle skattepengar användas till att konkurrera med kommersiella aktörer och det är inte tillåtet.

Vill du ha ändringar på detta plan så kontaktar du lämpligen din riksdagspolitiker och ber denne skriva en motion. Och sen behöver du antagligen lägga en hel del jobb på lobbying för att rösta igenom den motionen. Du kommer att behöva lobba mot alla de företag som säljer karttjänster.
 
Jag vet ganska väl hur en statlig organisation styrs politiskt via regleringsbrev och allehanda direktiv, både sådana som är inrikes och sådant som berör hela EU.
Jag letade upp regleringsbrevet för Lantmäteriet räkenskapsåret 2015:

http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16483

Vad jag kan se finns ingen information här som hindrar LM att utveckla "anpassade produkter och tjänster baserade på geografiska grunddata". Vilka andra direktiv och bolagsstyrningsdokument hänvisar du till? Återkom gärna med länkar.

I princip är alla tjänster och produkter som är möjliga att utveckla på en fri marknad inte tillåtet för Lantmäteriet att ägna sig åt.
Men är det inte så att Norstedts endast är distributör och att kartorna produceras av Lantmäteriet? På mina terrängkartor står iaf LM som utgivare och t.ex. Gefle Karttryck som tryckeri. Och Norstedts anger att de endast är distributör på sin hemsida (min kursivering):

"Norstedts säljer inte bara kartor från vår egen utgivning, vi distribuerar även Lantmäteriets allmänna kartor som Översiktskartan, Fjällkartan, Vägkartan och Terrängkartan."

Jag svårt att se hur det kan finnas en otillbörlig konkurrenssituation här. Med sina tryckta kartor har de ju redan utvecklat "tjänster och produkter som är möjliga att utveckla på en fri marknad", vilket de inte får enligt dig. Samma sak gäller t.ex. Kartsök & Ortnamn.

Vad Lantmäteriet tydligen har lyckats med sedan jag slutade, är att ha fått ägaren staten att förstå att samhällsnyttan överstiger den ganska begränsade summa i anslag som fattats för att kunna erbjuda fria data.
Stämmer det verkligen? Var det inte snarare så att efterlevnaden hos svenska myndigheter av det EU-direktiv som redan fanns 2003 (2003/98/EC) och som sedan blev svensk lag var så dålig att EU-kommission drog Sverige inför rätta under hösten 2009?

http://web.archive.org/web/20100823165003/http://chamber.se/?id=1421&newsid=16782

Och att mängder av utvecklare kunde vittna om hur de motarbetades av svenska myndigheter när de efterfrågade rådata, däribland LM?

http://web.archive.org/web/20091030...1085/1.263854/staten-tjuvhaller-pa-sina-data?

Mats
 
Mycket av vad Lantmäteriet har för sig nuförtiden kan nog härledas ur diverse utredningar som beställts av regeringen, t.ex:

Styra och Ställa - förslag till effektivare statsförvaltning

http://www.regeringen.se/contentass...l-en-effektivare-statsforvaltning-sou-2008118

Ett resultat som berör Lantmäteriet blev följande kommittédirektiv:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument...rektiv/Forutsattningar-for-att-ombild_GXB186/
(sök efter nyckelordet "konkurrens")

Christina Rogestams slutrapport:

http://www.regeringen.se/contentass...ildning-av-lantmateriers-verksamhet-sou-20103

Något kanske klarnar...
 

Liknande trådar

Logga in

Tips!