Blodtryck, nu under behandling.

Blodtrycket har det varit lite upp och ned med. För c:a ett år sen hade jag smärtor i hjärttrakten och kontaktade 1177. Jag hade hoppats på lite råd om hur jag skule sköta detta -- gissade muskelsträckning -- men i stället ryckte de ut med ambulans, undersökning på gårdsplanen, hyfsad puls (51-54) men högt blodtryck, 160 eller så. På sjukhuset fjättrades jag vid apparater som mätte allt två gånger i timmen, det började väl på 125 och steg långsamt. Enligt journalen var snittvärdet 130/70. Så det verkade ju vara under kontroll.

I december påbörjade jag en mätserie och det var rätt hysteriska värden. Koll på VC. 160/90, dan före julafton. C:a 20 jan fick jag 24-timmars och snittvärdena, dag, natt, dygn, låg c:a 15 enheter över referensvärdena. Tar nu medicin sen den 1 februari och en punktmätning nyss antyder att trycket är under kontroll.

EN effekt av det höga blodtrycket kan vara att jag förbättrat min diet. Jag gjorde en kroppsmätning nyss på Linköping Health Care och min fettprocent hade på ett år sjunkit från 15,8 til 13,2 -- samtidigt som min vikt var nästintill oförändrad.

En fundering. Vid den publika mätaren på min VC instrueras man att mäta tre gånger, och ignorera det första värdet. Men läkare och sjuksköterskor mäter oftast en enda gång. Mina egna mätningrar har ofta påvisat en sänkning med upp till 10 enheter från en mätning till nästa. En annan: På relativt kort tid har alltså trycket gått från hyfsat till högt -- farligt högt enligt en av de tre läkare som varit inblandade. Orsak? Ingen vet, ty ingen har tagit reda på det. Gissning 1: Kan bero på att blodtrycksmedicin är billigt. Gissning 2: Jag har redan givit en utförlig livsstilsredogörelse, t ex ingen tobak, ingen alkohol, mycket fet fisk, bönor och linser etc. mycket lite salt, mycket rörelse, träning (allt det som de annars frågar om).
Njurfunktionen har också undersökts.

Jag har länge trott att börjar man med medicin så är man bunden vid det livet ut. Men nyss läste jag i någon hälsoinriktad tidningsbilaga, att det inte alls behöver vara fallet. Hur man nu fastställer att medicineringen gett sådan effekt.

Jag tar inga andra mediciner, inte ens smärtstillande för artros. Jag är normalviktig, vilket är ovanligt i min ålder ...
 
Jag misstänker att detta är en låst artikel från DN häromdagen (jag prenumererar och ids inte logga ut just nu), men om det verkar intressant kanske det är värt att ta sig till ett bibliotek och läsa lördagens tidning, innan nästa diskussion med vården. Att det finns fyra olika typer av medicin, och man borde testa de övriga om den man fått inte verkar ha effekt.
https://www.dn.se/sverige/anna-bratt-ar-du-en-av-dem-som-tar-fel-blodtrycksmedicin/

Samma som du skriver, här säger man "mät tre gånger, 1-2 minuters mellanrum, och ta medelvärdet av andra och tredje mätningen". Till instruktionerna står också "vila minst 5 minuter under tystnad innan, undvik koffein och nikotin 30 minuter innan". Samt "mät gärna morgon och kväll i upp till en vecka".
 
Blodtrycket har det varit lite upp och ned med. För c:a ett år sen hade jag smärtor i hjärttrakten och kontaktade 1177. Jag hade hoppats på lite råd om hur jag skule sköta detta -- gissade muskelsträckning -- men i stället ryckte de ut med ambulans, undersökning på gårdsplanen, hyfsad puls (51-54) men högt blodtryck, 160 eller så. På sjukhuset fjättrades jag vid apparater som mätte allt två gånger i timmen, det började väl på 125 och steg långsamt. Enligt journalen var snittvärdet 130/70. Så det verkade ju vara under kontroll.

I december påbörjade jag en mätserie och det var rätt hysteriska värden. Koll på VC. 160/90, dan före julafton. C:a 20 jan fick jag 24-timmars och snittvärdena, dag, natt, dygn, låg c:a 15 enheter över referensvärdena. Tar nu medicin sen den 1 februari och en punktmätning nyss antyder att trycket är under kontroll.

EN effekt av det höga blodtrycket kan vara att jag förbättrat min diet. Jag gjorde en kroppsmätning nyss på Linköping Health Care och min fettprocent hade på ett år sjunkit från 15,8 til 13,2 -- samtidigt som min vikt var nästintill oförändrad.

En fundering. Vid den publika mätaren på min VC instrueras man att mäta tre gånger, och ignorera det första värdet. Men läkare och sjuksköterskor mäter oftast en enda gång. Mina egna mätningrar har ofta påvisat en sänkning med upp till 10 enheter från en mätning till nästa. En annan: På relativt kort tid har alltså trycket gått från hyfsat till högt -- farligt högt enligt en av de tre läkare som varit inblandade. Orsak? Ingen vet, ty ingen har tagit reda på det. Gissning 1: Kan bero på att blodtrycksmedicin är billigt. Gissning 2: Jag har redan givit en utförlig livsstilsredogörelse, t ex ingen tobak, ingen alkohol, mycket fet fisk, bönor och linser etc. mycket lite salt, mycket rörelse, träning (allt det som de annars frågar om).
Njurfunktionen har också undersökts.

Jag har länge trott att börjar man med medicin så är man bunden vid det livet ut. Men nyss läste jag i någon hälsoinriktad tidningsbilaga, att det inte alls behöver vara fallet. Hur man nu fastställer att medicineringen gett sådan effekt.

Jag tar inga andra mediciner, inte ens smärtstillande för artros. Jag är normalviktig, vilket är ovanligt i min ålder ...
Sluta salta maten och köp inte färdiglagad.
 
Jag misstänker att detta är en låst artikel från DN häromdagen (jag prenumererar och ids inte logga ut just nu), men om det verkar intressant kanske det är värt att ta sig till ett bibliotek och läsa lördagens tidning, innan nästa diskussion med vården. Att det finns fyra olika typer av medicin, och man borde testa de övriga om den man fått inte verkar ha effekt.
https://www.dn.se/sverige/anna-bratt-ar-du-en-av-dem-som-tar-fel-blodtrycksmedicin/

Samma som du skriver, här säger man "mät tre gånger, 1-2 minuters mellanrum, och ta medelvärdet av andra och tredje mätningen". Till instruktionerna står också "vila minst 5 minuter under tystnad innan, undvik koffein och nikotin 30 minuter innan". Samt "mät gärna morgon och kväll i upp till en vecka".
Jo, ungefär så har jag gjort, och därför begriper jag inte att man ofta måste säga till på VC eller till läkare att mäta åtminstone två gånger.

Sen kan det hända konstiga saker vid mätning på klinik e.d. Förra året var jag på hälsoundersökning på Linköping Health Care. Mina senste mätningar hade legat påen klart godkänd nivå, så jag blev något förbluffad när jag hade 157 eller nåt ditåt- Sen tog jag bussen hem och mätte med min egen två gånger: 125/70. Men vad som hände senare under året har jag inte lyckats begripa.

Men det går inte att bortse från en 24-timmarsmätning. Och medicinen verkar ha gjort nytta. Allt under 130 är i mina ögon godkänt.
 
Jag tar två citat från artikeln jag länkade till, kanske att ta med som bakgrund till frågor i nästa kontakt med vården.

"Men hur kommer det sig då att många inte får så bra effekt av sin medicin? Förklaringen ligger sannolikt i att det finns flera sorters blodtrycksmediciner, och de har olika mekanismer i kroppen. Risken är med andra ord att du kan få ”fel” läkemedel från början och gå miste om en effektiv behandling för just dig."

"I dag rekommenderas de fyra typerna av läkemedel lika för alla blodtryckspatienter. Om trycket inte går ned till normal nivå får en del patienter öka sin dos, eller lägga till ett annat läkemedel. Men den nya Uppsalastudien antyder att det kan finnas bättre sätt att göra det på. En möjlighet är alltså helt enkelt att prova att byta läkemedel och se om man får bättre effekt av det."
 
Från www.Internetmedicin

Högt blodtryck definieras som blodtrycksnivåer efter upprepade undersökningar

Definitioner/svårighetsgrad


Grad 1/Mild hypertoni140–159/90–99 mmHg
Grad 2/Moderat hypertoni160–179/100–109 mmHg
Grad 3/Svår hypertoni180/110 mmHg
Äldre (> 80 år)160/90 mmHg
Isolerad systolisk hypertoniSBP > 140 och DBP < 90 mmHg
Hemblodtryck> 130/80 mmHg (24-tim genomsnitt)
Vid diabetes> 140/80 mmHg

Således vid ett tillfälle (?) gränsområde mellan mild och moderat hypertoni, inte hysteriska värden.
Om behandlingsmålet nåtts med det preparat/preparattyp som har givits finns det väl ingen anledning att byta? Det står i inlägget att medicinen har gjort nytta. Man kan ju t o m hamna i ett mindre passande preparat. Ibland får man nöja sig med att esentiell hypertoni inte har någon ytterligare förklaring och TS har sen tidigare reducerat praktisk taget alla kända riskfaktorer och når med singelbehandling av första/vanligaste preparat behandlingsmål.
 
Mycket lite salt är inte ingen salt.
Från www.Internetmedicin

Högt blodtryck definieras som blodtrycksnivåer efter upprepade undersökningar

Definitioner/svårighetsgrad


Grad 1/Mild hypertoni140–159/90–99 mmHg
Grad 2/Moderat hypertoni160–179/100–109 mmHg
Grad 3/Svår hypertoni180/110 mmHg
Äldre (> 80 år)160/90 mmHg
Isolerad systolisk hypertoniSBP > 140 och DBP < 90 mmHg
Hemblodtryck> 130/80 mmHg (24-tim genomsnitt)
Vid diabetes> 140/80 mmHg

Således vid ett tillfälle (?) gränsområde mellan mild och moderat hypertoni, inte hysteriska värden.
Om behandlingsmålet nåtts med det preparat/preparattyp som har givits finns det väl ingen anledning att byta? Det står i inlägget att medicinen har gjort nytta. Man kan ju t o m hamna i ett mindre passande preparat. Ibland får man nöja sig med att esentiell hypertoni inte har någon ytterligare förklaring och TS har sen tidigare reducerat praktisk taget alla kända riskfaktorer och når med singelbehandling av första/vanligaste preparat behandlingsmål.
Jag skriver inte ett ord om att byta. Vad jag skulle vilja är att inte ta medicin alls, och t ex inte behöva förnya mitt recept 3-4 ggr om året. Vad beträffar nvåerna kan det vara lärorikt att läsa Andreas EEnfeldts bo Matrevolutionen där han bl a översätter olika höga blodtryck
i antal cigaretter per dag.

En anhörig, som är 72 år, och tar fyra mediciner för blodtrycket undrade om inte mina nuvarande värden är i lägsta laget (124 i andra mätningen. förmiddag).

Jag utgår också från att varje större förändring i utfall beror på förändrade förutsättningar. Om blodtrycket från maj till december stiger från en moderat nivå till en som föranleder läkare att ordinera medicin (och ringa hem om mitt FARLIGT höga blodtryck) så utgår jag från att det finns någon mer avgörande förändring än att jag under tiden passerat 78-årsdagen. Och att den kan vara hur allvarlig som helst.

Och den finns inte i kosten som jag inte iaf försämrat. I nästan allt övrigt är jag tämligen frisk för min ålder. När ambulanspersonalen undersökte mig på gårdsplanen och mätte blodtryck utbrast en spontant, "du är inte 77 år" (min morgonpuls ligger än idag på c:a 48)

I det här fallet föregicks förskrivningen av en rätt noggrann undersökning, 24- timmars (som tyvärr förrycktes en del av en stressande händelse på kvällen och mycket dålig sömn). Annars kan man undra över hur lite man ibland bryr sig om själva mätsituationen -- och att läkare och sköterskor alltmer gått pver till automatiska mätare.

Vid en av mina årliga hälsoundersökningar var jag på plats imycket god tid för att vara utvilad vid provtagningarna. När jag skulle betala fick jag vänta väldigt länge på ett par som pratade, pratade evighet, jag vet inte om vad. När det äntligen blev min tur säppte de förbi en yngre man med motiveringen att han var sent ute!!! Jag hade alltså inget för mitt ansvarstagande. Jag var något förbannad, vilket säkert inte var bra för blodtrycket. Det hamnade på 150/80. Sköterskan: det var ju inte så farligt. Nähä, 30 enheter över normalt, 10 över vårdens sjukdomsgräns och 20 enheter högre än förra året.

Vid senare undersökningar har jag försökt säga ifrån, att jag inte vill att de mäter trycket alls.
Det är meningslöst att mäta en enda gång vid ett enda tillfälle.
 
Att mäta -- när och hur.

Jag ser tillbaka på tråden och finner ett anmärkningsvärt påstående, att det där var väl inga hysteriska värden. Jag återgav dock inte ett enda värde från mina egna mätningar, utan endast vad som mättes på VC en enda gång vid besök där. Underlaget för min behandling var alltså mina egna hemmamätningar under en vecka, VC:s enda mätning, och en 24-timmarsmätning, där alla medelvärden, dag, natt,dygn, låg 15 enheter över referensvärdena. Tiiräckligt för åtgärd (medicinering) -- en läkare skickade recept utan att ens fråga, och ringde hem till mig!

För sådär en vecka sedan upplevde jag visuella, tysta, hallucinationer på vänster sida om huvudet; realistiska, men inte bedrägliga som vid psykos. Jag tror idag att det har samband med min synförsämring på vänster öga (jag har 50% där, 70% på höger, grå starr). Läkaren förmodade att det kunde handla om blodtrycksfall, men trycket var i själva verket högt, 153/95 eller nåt sånt. Efter tio minuters vila och ommätning (för en gångs skull!) var det 139/83, vilket är inom vårdens ramar, men väl högt när man tar medicin (annars också). Så nästa dag fick jag ett infall att testa hemma vid samma tidpunkt, 9.30; 126/75, nästan normalt.

Man talar om vita-rock-effekt, men den kan väl ine frklara SÅ mycket. Jag hade förstås cyklat till VC, och det spelade väl också in, åtm. i första mätningen.

Undras hur många som får galna diagnoser p g a lättsinniga mätningar. Blodtrycksmedicin är billigt.
 
Hej!
Nu har jag läst denna och två till av dina trådar om ditt blodtryck.
Premisser:
-du har en blodtrycksmätare som du har jämfört med vårdcentralens och de visar ungefär lika (2021)
-du funderar över om mätningarna som görs på dig är representativa
-du funderar över om du alls behöver blodtrycksmedicin

Förslag:
-mät två gånger varje gång du mäter och notera det lägre värdet.
-mät morgon, middag och kväll i en hel vecka inför varje läkarbesök eller när du behöver förnya recept (om du inte får ett åtminstone årligt läkarbesök).
-visa upp serien för din läkare.

Då har du ett utmärkt underlag för läkarens beslut om du bör öka (dos eller antal preparat), minska eller göra uppehåll med din blodtrycksbehandling.
 

Liknande trådar