sawyer

  1. Crossfit_Wanderlust

    Vattenrening med hålfilterteknik (Sawyer/Katadyn)

    Hej. Nybliven vandrare som varit ute på mina första helgvandringar med en reflektion/fråga. Vi vandrade i Skåne längs skåneleden (ås till ås) och det största "problemet" vi hade var vattentillgången. I denna värmen gick det en hel del vatten för att hålla sig i form och eftersom det mesta vi...