bergslagsleden

  1. Hogang

    Snöläget i skogarna kring Örebro

    Hej sitter och funderar på att ge mig ut på Bergslagsleden v.8 (Laxå - Kopparberg) studerar Snödjupskartan hos SMHI och djupet ser ut att variera från 3 cm upp till 19 cm. 10 cm ser jag inget större problem att vandra i men uppåt 20 cm är tungt. Varierar stort mellan mätstationerna och skillnad...