Nyheter > Ut och upplev ett naturreservat i helgen!

Ut och upplev ett naturreservat i helgen!

I Sverige har vi över 5 000 naturreservat. Några områden är stora andra är små. Och några finns i närheten av där du bor. Genom olika kartverktyg hos alla länsstyrelser och Naturvårdsverket är det lätt att hitta dessa värdefulla naturområden och även se vad som finns att uppleva i dem.

Karlsmyren, Gråberget-Hotagsfjällen, Bullerö och Fegen. Det är några av namnen på Sveriges över 5 000 naturreservat. Där är naturen skyddad, för att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte ska hotas eller förstöras – nu eller i framtiden. 

- En viktig del av arbetet med att skydda natur är även att göra den tillgänglig för upplevelser. I olika kartverktyg hos alla länsstyrelser och Naturvårdsverket kan du nu se vilka skyddade områden som finns nära dig och vilka leder och anordningar som finns i området, berättar Camilla Näsström handläggare på Naturvårdsverket.

I kartverktygen finns till exempel cykelleder, naturstigar, vandringsleder, ridleder och kanotleder utmärkta. Här visas även var det finns entréplatser med information, parkering, toalett, soptunnor, rastskydd, vadställen, fågeltorn och andra besöksanläggningar.

Kartverktygen finns på varje länsstyrelses hemsida under rubriken "Besök och upptäck" och på Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur.

Länsstyrelsen.

Naturvårdsverket.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar