Nyheter > Sveriges skidanläggningar förbereder en ...

Sveriges skidanläggningar förbereder en trygg vintersäsong

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) har utarbetat rekommendationer för sina 200 medlemmar inför vintersäsongen 2020/2021 med anledning av coronaviruset. Rekommendationerna omfattar verksamheternas olika delar som liftar, skiduthyrning, skidskola och värmestugor. Syftet är att göra vistelser på skidanläggningarna trygga för gäster och medarbetare, men också för lokalsamhället.

– Vårt främsta fokus är en trygg och säker vinter för våra gäster och medarbetare. Därför har vi tagit fram rekommendationer med anledning av coronaviruset. Rekommendationerna baseras på vår löpande dialog med Folkhälsomyndigheten och med andra aktörer som har olika roller i detta arbete, säger Titti Rodling, vd SLAO.

Sveriges skidanläggningar utarbetade i mars 2020 den första versionen av rekommendationerna till sina medlemmar. Dessa rekommendationer har därefter utvecklats i dialog med bland annat Folkhälsomyndigheten utifrån erfarenheter från den gångna vintern och myndighetens bedömningar om risker för möjlig smittutveckling den kommande vintern och hur den ska begränsas. De råd som SLAO har utarbetat till sina 200 medlemmar omfattar verksamheternas olika delar.

Huvudområdena är (med exempel på rekommendationer):

  • Personal ­– ha noggrann handhygien, ta egenansvar vid symptom, se över personalboenden
  • Liftar – se över flöden till respektive lift så att det är möjligt att hålla avstånd
  • Skiduthyrning – erbjud online-bokning, vänta ute, rengör hjälmar
  • Skidskola/träning – sprid ut samlingsplatser, variera och sprid ut lektionstillfällen
  • Värmestugor – begränsa antalet platser, öka utrymmen vid behov, öka eventuellt grill- och utematplatser
  • Resor/parkering – anpassa turantal i kollektivtrafik liksom utöka antal parkeringsplatser
  • Restaurang/café – Folkhälsomyndighetens rekommendationer utgör grunden

– Att ha dessa rekommendationer på plats redan nu är viktigt, både för våra medlemmar och våra medlemmars gäster. Ansvaret för att minimera smittspridningen på Sveriges skidorter delas med flera aktörer; berörda regioner, destinationsbolag och kommuner. Dialogen och samarbetet med dem är löpande och fungerar väl. I det ligger också scenarioplanering för olika händelseutvecklingar på enskilda skidorter, säger Titti Rodling.

Här finns rekommendationerna i sin helhet.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar