Nyheter > STF:s avtal går ut – kan påverka fjällstugor ...

STF:s avtal går ut – kan påverka fjällstugor i Jämtland

Helags Fjällstation. Foto: Alicia Schumacher

Svenska Turistföreningens avtal för markupplåtelse i Jämtlands- och Härjedalsfjällen går ut vid årsskiftet. Om inget nytt avtal är på plats innan dess riskerar det att hota STF:s fjällstugor och stationer, något som Dagens Nyheter var först att rapportera om.

Länsstyrelsen i Jämtland har sagt upp arrendeavtalet, som bland annat omfattar fjällstationerna Blåhammaren, Sylarna och Helags, med anledning av att de stora mängderna besökare stör rennäringen i området. Länsstyrelsen vill därför omförhandla villkoren i avtalet.

STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm för nu dialog med Länsstyrelsen och de berörda samebyarna för att se hur de nya avtalsvillkoren kan utformas. Under sommaren planerar STF att lämna in en ansökan om ett nytt markarrende till Länsstyrelsen. Maria Ros Hjelm säger till Dagens Nyheter att de kan behöva ändra stugornas öppettider, minska antalet bäddar eller ta bort någon stuga.

– Det här området är en stor del av STF:s historia. Det var här allting började en gång. Vi har ett stort arv att förvalta, men vi måste också fundera på vilket arv vi lämnar över till nästa generation, säger STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm till Dagens Nyheter.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2023-05-08 09:26   Christer Lindh
Detta diskuteras i forumet:
https://www.utsidan.se/forum/threads/laensstyrelsen-i-jaemtland-haerjedalen-saeger-upp-stfs-stugavtal.94492/
 
2023-05-08 09:45   Svenska Turistföreningen
https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/stfs-hallbarhetsarbete/langsiktiga-markupplatelser-jamtland/
 
2023-05-19 12:46   Janval
Det är bra att Länsstyrelsen väljer att reagera på överutnyttjandet av känsliga fjällområden. Och STF klarar inte att stå emot nya ”kundgrupper” som ska cykla i fjällen och äta gourmet mat på sin väg mellan stationerna. Enklare logi och hundrum har satts på undantag. Hög tid att fjällvärlden återlämnas till vandrare och den långsamma livsstilen?
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook