Nyheter > Samarbete för ökad naturturism i Sverige

Samarbete för ökad naturturism i Sverige

- Samarbetet med Svenska Ekoturismföreningen är i linje med vårt uppdrag att bidra till utveckling av naturbaserad turism på statens mark. Sveriges skog och natur är en alltför outnyttjad resurs för turism. Tillsammans kan vi bidra till fler framgångsrika turistentreprenörer som skapar ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen i våra glesbygder, säger Bo Dockered, Sveaskogs styrelseordförande.

Parterna vill stärka kompetensutvecklingen bland landets naturturismföretagare genom ett välanpassat utbud av kurser, rådgivning och utbildningsinsatser via internet.

Ett viktigt sätt att öka antalet turister i den svenska naturen är att bättre nå ut med det breda och spännande utbud av tjänster och upplevelser som hundratals privata entreprenörer runt om i Sverige erbjuder. Parterna kommer därför att investera i marknadsföring av naturupplevelser i allmänhet och kvalitetsmärkta arrangemang inom Naturens Bästa i synnerhet. En viktig kanal för marknadsföringen kommer att vara Sveaskogs marknadsplats inatur.se, som lanseras under vintern 2007.

I samarbetet vill parterna engagera de professurer i turism som Sveaskog finansierar vid ETOUR i Östersund och SLU i Umeå.

- Att Sveriges största markägare inleder en kraftfull satsning på svenska naturturismföretagare visar att det här är en bransch med både framtid och utvecklingspotential. Med kvalitetsmärkningen Naturens Bästa har Ekoturismföreningen satt ljuset på flera av landets främsta entreprenörer. Genom samarbetet med Sveaskog kan vi nu både göra företagens utbud mer känt och sprida erfarenheterna vidare till hela naturturismbranschen, säger Lennart Nyman ordförande för Svenska Ekoturismföreningen.
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in