Artiklar > Nya höjder på toppar i Sarek

Nya höjder på toppar i Sarek

Av: Örnsätrarn

Tore Abrahamsson gjorde en omsorgsfull förteckning över toppar och höjder i Sarek i sin bok "Detta är Sarek" som kom ut i sin första upplaga 1973. Angivna höjder baserades på flygmätningar från 1960-talet för den då nya topografiska kartan och egna uppskattningar utifrån höjdkurvor och egna observationer. Dessutom beskrevs bestigningsvägar och förstabestigningar. Boken har senare utgivits i omarbetade upplagor med mindre fokus på toppar och bestigningsdata.

Lantmäteriet har under ett antal år arbetat med att ta fram en ny höjdmodell för Sverige genom att bland annat låta göra flygburna laserskanningar. De nya mätningarna är mycket noggranna och ger en höjdupplösning bättre än 1 dm på väldefinierade ytor. Ett par höjdvärden för toppar i Sarek mätta med den nya tekniken har visat oväntat resultat. Höjden för Bårddetjåhkkå justerades till 2005 m från 2007 m och för Bálgattjåhkkå från 2002 m till 2016 m. Höjdordningen kastades därmed om och eftersom avständet mellan topparna bara är 1,7 km kan det synas konstigt att den inbördes höjdskillnaden inte var bättre känd. Generalstabskartan från slutet av 1800-talet angav höjden 2001 m för Bårddetjåhkkå och 2023 m för Bálgattjåhkkå, ett resultat som alltså stämmer bättre överens med dagens lasermätningar än med flygmätningarna från 1960-talet. Idag har Lantmäteriet uppdaterat värdena på dessa båda toppar på sina kartor, men i övrigt anges fortfarande de äldre från 1960-talet. Det är alltså dessa som visas i Lantmäteriets visningstjänt förutom de två nämnda. Lantmäteriets laserskanningar var tänkta att vara klara senast 2017. Norra Sarek och södra delen av Stora Sjöfallets nationalparker är dock ännu inte färdiga. Läget för skanningsresultaten har stått still i minst ett år och visas i bilden nedan. Det fortsatta läget kan följas på visningstjänsten och på Lantmäteriets websidor.

Laserskannad del av Sarek.De röda delarna av Sarek är ännu inte laserskannade av Lantmäteriet.

Nuvarande höjddata för toppar i Sarek är av varierande kvalitet och det är därför av intresse att använda de nya lasermätningarna för att bestämma topphöjderna mer exakt. Trots allt så är mer än hälften av Sarek skannat och klart. Jag har därför använt Tore Abrahamssons förteckning över toppar och sökt av Lantmäteriets befintliga höjddata (www.lantmateriet.se) för att finna nya pålitliga höjdvärden för alla topparna i förteckningen (för vilka laserdata finns). I allmänhet är de nya värdena oftast några meter högre än tidigare, men värden på +15 m - +20 m förekommer. Endast i undantagsfall är höjdvärdena lägre än de gamla. För Abrahamsson egna uppskattade är avvikelserna större. I motsats till Sarek har de laserskannade höjdvärdena för  Kebnekajseområdet visat sig vara något lägre än de gamla i allmänhet.

SájtristjåhkkåExempel på laserskannad topp. Sájtáristjåhkkå. Fotot är taget i augusti 1969.

Topparna har mycket olika form. En del är stora och platta som fotbollsplaner medan andra är små och spetsiga med bara någon kvadratmeters yta. Andra kan var långa i form av en smal kam. I förteckningen nedan har jag subjektivt valt ut en toppunkt som representant för de med det högsta mätvärdet. Upplösningen i horisontell led är 1m. Topparna ligger sällan vid de på kartan utmärkta punkerna utan ligger ofta 50 - 100 m därifrån. Höjdkurvorna på visningstjänsten stämmer i allmänhet dåligt i närheten av en topp.

Förteckning över laserskannade höjdvärden för toppar i Sarek. Koordinater för topparna anges i SWEREF 99 TM. Stavningen är den som finns på Lantmäteriets visningstjänst.  Nu står tex det som förr stavades Pulkas under B, Bulkas.

Topp Ny höjd +/- Äldre (Ref) North East
Alep Stuollo 1813 +8 1805 (1) 7457739 615382
Ákkátjåhkkå 1983 +9 1974 (1) 7469791 607063
Álggavárre 1603 +2 1601 (1) 7470887 598917
Axel Hambergs topp 1826 +5 1821 (1) 7469720 610314
Bálgatbákte 1952 +1 1951 (1) 7452933 612136
Bálgattjåhkkå 2016 +14 2002 (1) 7453581 613048
östra förtoppen 1904 +54 1850 (2) 7453336 613605
västra förtoppen 1919 +9 1910 (2) 7453504 612518
Bielloriehppe
Lilltoppen 1616 +3 1613 (1) 7461529 620848
Stuollo 1610 +2 1608 (1) 7462539 619594
Oalgásj 1922 +4 1918 (1) 7459868 621284
Bielloriehppe östkam  
sydtoppen 1832 +2 1830 (1) 7460692 620825
nordtoppen 1830 +2 1828 (1) 7461096 621193
mellantoppen 1661 +2 1659 (1) 7461346 622023
östtoppen 1575 +5 1570 (1) 7461184 622694
Boarektjåhkkå 1803 -2 1805 (1) 7450003 618671
mellantoppen 1795 +15 1780 (2) 7450218 618859
västtoppen 1805 +2 1803 (1) 7449986 616365
Bulkas 1644 +4 1640 (1) 7458103 599960
Bårddetjåhkkå 2007 +2 2005 (1) 7451963 612561
östra förtoppen 1743 -7 1750 (2) 7450886 614289
David Nygrens toppar
östtoppen 1771 +16 1755 (1) 7468519 605818
mellantoppen 1729 +20 1709 (1) 7468140 605505
västtoppen 1743 +3 1740 (2) 7468202 604878
Dielmmá 1642 0 1642 (1) 7465655 612479
sydtoppen 1616 +6 1610 (2) 7465192 612278
östtoppen 1562 +12 1550 (2) 7465891 613358
södra förtoppen 1309 +1 1308 (1) 7464111 612304
Dielmmávárddo 1222     7463170 613148
Dielmátjåhkkå 1663 +4 1659 (1) 7466430 610698
Gálmme 1745 -1 1746 (1) 7465894 600499
Gaskastjåhkkå 1834 +9 1825 (1) 7456486 615936
Glaciärtoppen 1679 +1 1678 (1) 7461827 620134
Guopherskájdde 1659 +15 1644 (1) 7473292 606682
Gådokgaskatjåhkkå 1980 +2 1978 (1) 7458538 620556
Gådoktjåhkkå
nordtoppen 1930 +2 1928 (1) 7458367 622086
sydtoppen 1889 +4 1885 (1) 7457366 622356
västtoppen 1923 +3 1920 (1) 7458504 621613
Gådokgájsse 1677 +7 1670 (1) 7456378 623475
södra förtoppen 1532 +8 1524 (1) 7455491 623260
Härrábákte 1711 +7 1704 (1) 7471907 604436
västtoppen 1650 +6 1644 (1) 7471790 602585
östtoppen 1650 0 1650 (2) 7473013 605533
Jiegnatjåhkkå 1887 +1 1886 (1) 7460636 601524
Jierttátjåhkkå 1617 +17 1600 (2) 7448572 616589
Jågåsjgaskatjåhkkå 1350 +4 1346 (1) 7468409 615688
Kanalberget 1946 +9 1937 (1) 7468292 609800
Lánjektjåhkkå 1844 +4 1840 (1) 7473806 601004
nordvästtoppen 1622 -3 1625 (1) 7474729 599652
östtoppen 1731 +56 1675 (2) 7473902 602325
Lillbálgat 1911 +11 1900 (2) 7453141 612411
Loametjåhkkå 1874 +3 1871 (1) 7452660 610269
Luohttotjåhkkå 1870 -5 1875 (1) 7461913 605352
Lulep Stuollo 1397 +3 1394 (1) 7461387 617198
Lullihatjåhkkå 1951 +11 1940 (1) 7455477 613829
nordtoppen 1850 -10 1860 (2) 7456212 613544
östtoppen 1791 +31 1760 (2) 7455529 614192
nordvästra förtoppen 1550 +6 1544 (1) 7457150 612497
Lullihatjårro
nordvästtoppen 1796 +11 1785 (1) 7455652 614812

sydösttoppen, västliga

1794 +10 1784 (1) 7455105 615433
sydösttoppen, östliga 1593 +7 1586 (1) 7454134 616708
Låddebákte 1539 +2 1537 (1) 7466266 618913
Miehttse Skoarkki 1845 +3 1842 (2) 7466763 624929
Násastjåhkkå 1313 +1 1312 (1) 7475577 596706
Niejdariehppe 1813 -3 1816 (1) 7467444 603887
sydöstra förtoppen 1731 -1 1732 (1) 7466786 604179
nordvästra förtoppen 1524 +3 1521(1) 7467922 602698
Noajdde 1622 +2 1620 (1) 7460960 610929
Norra Luohttoryggen          
västtoppen 1689 -7 1696 (1) 7463119 603133
östtoppen 1634 +4 1630 (2) 7463512 603739
Observatorieplatån 1834 +4 1830 (1) 7451408 613680
Ryggåsberget 1938 -8 1946 (1) 7461103 603249
nordösttoppen 1913 +13 1900 (2) 7461296 603650
Ruopsokvárásj 1651 +1 1650 (2) 7449715 611490
Stuollotjåhkkå          
mellantoppen 1786 +16 1770 (2) 7459122 619027
östtoppen 1804 +24 1780 (2) 7458932 619563
västtoppen 1737 +17 1720 (2) 7459472 618664
Rijddanjunjes 1565 +14 1551 (1) 7464276 608232
Rijddatjåhkkå 1942 -2 1944 (1) 7465939 606942
Sadelberget
östtoppen 1864 +14 1850 (1) 7468433 607246
västtoppen 1834 +18 1816 (1) 7468080 606770
Sajtaristjåhkkå 1908 0 1908 (1) 7453108 611157
västra förtoppen 1796 +56 1740 (2) 7452918 610919
Sarvestjåhkkå 1676 -2 1678 (1) 7466116 599191
nordösttoppen 1558 -4 1562 (1) 7467056 599601
västtoppen, norra 1622 -8 1630 (2) 7465804 598358
västtoppen, södra 1620 -10 1630 (2) 7465604 598296
Skájdetjåhkkå (Sarves) 1827 -3 1830 (1) 7465763 602856
mellantoppen 1720 0 1720 (2) 7465448 602395
västtoppen 1646 -1 1647 (1) 7465363 601580
Skájdetjåhkkå (Bielloriehppe) 1937 +4 1933 (1) 7456940 617977
mellantoppen 1745 +3 1742 (1) 7455927 618719
östtoppen 1563 +2 1561 (1) 7455111 619326
östra förtoppen 1304 -3 1307 (1) 7454150 619727
Skájdásjtjåhkkå 1476 +6 1470 (1) 7471855 599663
Skårvatjåhkkå 1879 -2 1881 7471830 610771
östra förtoppen 1661 +3 1658 (1) 7472035 612176
nordtoppen 1731 +5 1726 (1) 7472851 610294
södra förtoppen 1653 +23 1630 (2) 7471080 611208
Soabbetjåhkkå 1832 +11 1821 (1) 7467213 623466
mellantoppen 1657 +10 1647 (1) 7467494 622537
västtoppen 1592 +9 1583 (1) 7467974 622385
Stuor Skoarkki          
västtoppen 1596 +5 1591 (1) 7465010 622896
mellantoppen 1723 +4 1719 (1) 7464787 623757
östtoppen 1712 +2 1710 (2) 7464588 624752
Svenonius toppar          
nordtoppen 1873 -5 1878 (1) 7462114 602141
sydtoppen 1842 -8 1850 (1) 7461376 602213
västra förtoppen 1703 -7 1710 (2) 7462221 601409
Tjievrra 1693 +1 1692 (1) 7448623 611605
Tjågnoristjåhkkå 1738 -5 1743 (1) 7461176 598523
sydtoppen 1651 -5 1656 (2) 7460376 598233
östtoppen 1628 -11 1639 (2) 7459849 598746
Tsahtsa 1857 +5 1852 (1) 7455028 599541
västtoppen 1772 -1 1773 (1) 7455184 598654
Tsähkkok          
nordtoppen 1797 -1 1798 (1) 7459210 600838
mellantoppen 1772 -2 1774 (2) 7458536 600596
mellanförtoppen 1767 +2 1765 (2) 7458119 600886
sydtoppen 1787 +7 1780 (1) 7457797 601023
Tvillingryggen
sydösttoppen 1857 +11 1846 (1) 7454296 613498
mellantoppen 1851 +31 1820 (2) 7454766 613115
nordvästtoppen 1740 +40 1700 (2) 7455333 612279
Unna Stuollo 1768 +2 1766 (1) 7458431 618355
Vássjábáhkte 1737 +2 1735 (1) 7457477 597905
västra förtoppen 1307 -3 1310 (1) 7459219 595698
Vássjátjåhkkå 1685 +5 1680 (1) 7456390 597460
Vattendelartoppen 1719 +3 1716 (1) 7473909 603443
östra förtoppen 1546 +6 1540 (2) 7469428 611736

Referenser:

1. Karta "Sarek", skala 1:50 000, Calazo förlag, 2017. ISBN 978-91-88335-32-6

2. "Detta är Sarek", Tore Abrahamsson, Rabén & Sjögren, 1973. ISBN 91 29 40421 5.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2019-04-12 11:47   OBD
Oj vilket jobb du lagt ner på detta. Ett riktigt toppenjobb skulle man kunna säga. :-)
 
2019-04-12 15:05   fowwe
Ett fantastiskt arbete, tack för denna högintressanta tabell! Men ett par undringar: hur har du fått tillgång till mätvärdena för de laserskannade topparna? Finns de tillgängliga på LM:s webbsida, eller har du analyserat grunddata (i GIS är det väl)?
 
Svar 2019-04-12 19:31   Örnsätrarn
Jag gjorde jobbet för ett år sedan med data tillgänglig från den numera insomnade Fjällkartan. Då angavs på LM:s statussidor för laserskanningen att den var gjord för hela Sverige men inte färdigutvärderad. Nu står det att laserskanningen är planlagd för återstående områden i år. Så det tar väl några år till innan hela är området är klart. Därför rapporterar jag nu de delar som är färdiga.
 
2019-04-16 19:02   Dania
Jag håller med de andra här och tackar för ett fantastiskt arbete.
När jag tittar på bilderna av Sajtaristjåhkkå så tycker jag att toppen ser eroderad ut. Beror det på vinkeln eller är det jag som ser tokigt?
 
Svar 2019-04-17 21:22   Örnsätrarn
Jag vet inte riktigt vad du menar med eroderad. Det som slår mig är att det tycks som om glaciären till vänster har smält bort en del och inte sträcker sig lika långt upp..
 
Svar 2019-04-18 09:28   Dania
Ska försöka förklara bättre.
Först: vinkeln verkar annorlunda, verkar vara lite mer uppifrån på radar fotot vilket då kan vara orsak till det jag kallar "eroderad" sen frågar jag också då jag inte är van att jmf radar bilder med flygfoton.
Nåväl, det jag tycker mig se är att toppen inte ser så spetsig ut på radar bilden.
vid nivån för det oranga på radar bilden förvandlas berget, nedanför är det inte svårt att se att det är samma men uppåt.
Om man tittar på platån ungefär där det oranga börjar så verkar den vara djupare på flygfotot samt blir då lutningen upp mot toppen spetsigare, medan slutbiten verkar bli spetsigare igen på radar fotot så får man dock där en liten platå till innan toppen.
 
Svar 2019-04-19 19:23   Örnsätrarn
Det stämmer att den laserskannade bilden nog visas från en högre position än för fotot. Jag var inte så noga när jag vred till 3d-perspektivet på laserbilden utan tyckte att de stämde rätt bra. Men det hade kunnat göras bättre. Fotot är inte ett flygfoto utan jag tog det från Bårddetjåhkkås topp. Bilden är kraftigt inzoomad och beskuren, därav grynigheten.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!