Artiklar > En solotravers över små och stora ...

En solotravers över små och stora 2000m-toppar

Av: Tore Jyssum

Hur många små och stora 2000m-toppar kan vi räkna i Sverige? 

Del 2.

En sammanfattning med komplett lista följer till slut!

21.08.2015

Fra Nikkaluokta hadde Kallax-flyg denne morgenen transport av et hyggelig ektepar med en stor hund. De skulle flyge inn til sin stuga i Singis ved Kungsläden. Fjellturisten som forteller denne historien fikk derfor redusert utlegg ved samme helikoptertransport da han skulle transporteres til Tarfala.

 Kart Nikkaluokta - TarfalaSåledes lettet de fra Nikkaluokta med hunden i baksetet. Den viste sig att være en ideell passasjer der den satt rolig på både svensk og norsk sätt. Vatnet Láddujávri var speilblankt, og været var skyfritt.

Över forskningsstationenRaskt bar det til Tarfalastugan der turisten hoppet ut. Efter en kort samtale med en klätterkursdeltaker som kröp ut av sitt tält, gikk starten kl.09 med 2L sportsdrikk, 15 brödskiver, rep og rapellutstyr i paketet.

Ruter fra Tarfalastugan

Lillietoppen 1904  –Kaskasapakte 2043m–   Kebnepakte 1982m–                        Kebnekaise Nordtoppen 2097m – Kebnekaise Sydtoppen 2097m

Karkasapakte kart

Den markerade leden rundt Tarfalajavre/Darfáljávri ble fulgt. Videre gikk vår mann opp snörenna som kommer ned mellom Kaskasatjåkka og Lillietoppen. Mye snö gjorde oppgangen grei, og det var også hyggelig videre fra passet/skaret opp et kort brant snöopptak til kupolen på Lillietoppen 1904m. Det var spor etter to personer som hadde kommet motsatt veg antagelig dagen för. Herifra gikk han brant på snö ned sydflanken av västeggen til passet/skaret mot Kaskasapakte.

Karkasapakte östkamFra skaret går man fortsatt västover opp en smal rygg som smalner ytteligere ved en 1,3m bred sprekk, Östra haket, i denne artikkelen også kalt Hoppehakket.

Östra haketI nordre del av hakket ser man hele nordstupet under sig. Västre kant av hakket ligger imidlertid noe lavere enn östre, slik at et lite hopp fra öst mot väst over hakkets sydende er enkelt når landingsforholdene er törre. Motsatt veg er det nok enklest att klyve litt ned fra västkanten, skritte over til motsatt side, og ta sig opp igjen, evt. med repsikring. Det blir altså en kort eksponert passasje av svårighetsgrad 2-3.

Efter ytteligere 100m oppover den smale ryggen kommer man fram til et 2m bredt skar, Västra haket, her kalt Klatrehakket, der östkammen av Kaskasapakte reiser sig.

Västra haketNed til hakets/skarets gode bunn er det 3m enkel klyving. Herfra er det 4m klatring grad 3 opp langs en sprekkformasjon i skarets västside, til en slakere hylle. Rapellslynger finnes her for nedfiring motsatt veg. Videre oppover går/klyver man i sydflanken av östkammen, stadig noe mot venstre og opp, uten å gå til högre ut mot kanten på östkammen der det finnes sva og små hamre. Når man ser de sprikende stenene på toppeggen av kammen, kan man ta rett opp til högste punkt:

Östtoppen på Kaskasapakte 1966m      N7540069 E0648865

Denne toppen er en skarp kam öst-väst, og ingen rund kupol slik de offisielle kartene angir. I så måte er Högfjällskartan Kebnekaise 1:20000 som er tegnet av Per Holmlund/Valter Schytt, riktigere. Jeg vil takke Per Holmlund for velvillig forsendelse.

Det er greit å gå bort til fölgende pass, som for anledningen fölges av et lite snöpass, inn mot hovedtoppens östkam.

Kaskasapakte, östkammen överstHer möter man en forsenkning i form av en 10m höj renne som förer opp mot höger til skarpeggen med stupet i nordveggen under sig. Det var under dagens gode forhold enkelt att klatre opp rennen, og det var gode tak på skarpeggen (svårighetsgrad 3) og videre til venstre inn mot en hylle mellom blokker med rapellslynger. Sydsiden av denne slakere ryggen fölges noen meter inntil kammen reiser sig videre. Man tar opp og ut mot den eksponerte stupkanten og igjen inn mot venstre (svårighetsgrad 3) forbi rapellslynger og opp til nederste ende av snöfeltet innunder toppen. Videre går man opp skråsva/flak med oppsprekking langs högre kant av snöfeltet med stupet rett til högre for sig. Her gikk det greit til i overkant av snöfeltet. Da står man rett under toppklippan med varden. Rapellen fra varden kommer ned her. Det er imidlertid enklest å traversere litt mot venstre för man tar sig opp til toppen noen meter syd for varden (svårighetsgrad 2-3). På varden har Svenska Turistforeningen montert en liten kasse, men den inneholdt bare plastposer med lapper fra tidligere besök. Turisten la i en lapp med sitt navn.

Kaskasapakte 2043m                          N7539951 E0648687

Lasermålinger ble utfört repeterte ganger til stabilt resultat toveis for avstander og höjdforskjeller, inklusive höjdforskjeller mot skar. Alt relatert til Kaskasapakte med höjd 2043m.

Fra Kaskasapakte mot syd158m syd av hovedtoppen finnes:

Kaskasapakte Sydtoppen (uten varde)  2025m   pf.6m                                                                  N7539796 E0648676

7m videre og ytterst mot syd:

Kaskasapakte Varden sydendan          2024,5m   pf.2m                                                                 N7539788 E0648679

50m nordväst av hovedtoppen:

Kaskasapakte Nordvästtoppen            2020m      pf. 4m                                                                N7539978 E0648632 

Så följer nedstigningen via den

                                           berømde Sydvästkammen:

 Kaskasapakte Sydvästkammen

1.hammer/klippa (topphammeren/toppklippan):

Rapell 15m. Omgåelse/kringgång kan gjöres enkelt i grusrenner i nord.

1. hammer / klippaKlatring opp: Svårighetsgrad 3.

På enden av den horisontale ryggen under förste hammer kommer en kortere nedstigning (liten hammer) för en står på toppen av 2. hammer. Dennes front fölges ned til rapellslynger:

2.hammer/klippa:

Rapell 20m, evt. kortere rapell og videre nedklatring. Klatring opp: Svårighetsgrad 3.

2. hammer / klippaUnder 2.hammer fölger en slakere rygg med to små hamre. Begge lar seg klyve ned i forkant, vanskelighetsgrad 2, når enkleste alternativ nyttes.

3.hammer/klippa (Dobbelthammeren/Dubbelklippan):

3. hammer / klippa - dubbelklippanRapell 20m + 8m. Klatring opp: Svårighetsgrad 4 + 3.

4.hammer/klippa:

4. hammer / klippaRapell 15m. Klatring opp: Svårighetsgrad 3. Omgåelse/kringgång i nord er mulig.

5.hammer/klippa:

5. hammer / klippaRapell 20m. Dette er den branteste hammeren på kammen.

Klatring opp: Svårighetsgrad 5, i nydelig fast berg langs högre kant av et vertikalt flak.

Men omgåelse/kringgång kan her gjöres enklere ute i den slakere nordflanken, oppover renneformasjoner og igjen til toppen av hammeren.

Sydvästkammen blir nu uproblematisk videre nedover, og man ser snart at det blir greit att komme ned på den steniga skråningen/uren syd for ryggen. Skråningen fölges ned til dalgången litt väst for passet mot Svarta Sjøn.

Ved leden i dalgången hilste turisten på noen fjellvandrere, og fikk blåst bort ensomhets-fölelsen/känslan fra den gjennomförte traversen. Så fylte han sine vatnflasker i smeltevatnsbekkene, og vurderte om det var tid til å fortsette mot Kebnekaise eller om han skulle ta en overnatting i Tarfala. I det fine været ble det fristende att fortsette. Opp mot Kabnepakte tok han sikte på grus/snö-renna til höger for andre vertikale rygg fra venstre, se illustrasjonen.

Uppgången til Kabnepakte-ryggenRenna ble fulgt i starten, med oppgang langs ryggen videre. Ryggen var delvis stenig , men i större grad slett klippe i höjden. Med litt kryssing fram og tilbake på ryggen lot den sig enkelt fölge, og for de som vil være sikre på at de fölger en enkel rygg vedlegges en GPS-posisjon fra höjd 1800m:            N 7538623 E0648522

Kebnepakte-Kebnekaise kartDa kommer man opp på nordenden av Kebnepakteryggen. Den fölges sydover til höger for förste stående hammer/klippa, og slackare fram til og over et snöpass. Videre brantere opp til Kebnepakte 1982m. Så går det nedover til et bredt pass der det dette året lå snö. Oppe på högden syd av det brede passet, ser man brant ned i det smale Halspasset.

Mot HalspassetMan fortsetter ut på den sydligste knulen för passet, og nedstigningen til Halspasset fölger små varder fra toppen av denne. Leden tar av mot väst og går i en kvartsirkel brant nedover knulen mot syd til man kommer ut på glaciären överst i Halspasset. Med en liten omgåelse på 50m mot öst kommer man opp en snökam mot sydväst og inn på fjell som umiddelbart krever småklatring grad 2. Så fölger jevnt med småklatring grad 2 oppover västsiden av kammen mot syd. Det er tydelig hvor leden/ruta går, ut fra enkelte små varder, men mest ved å fölge skrapemerker efter kramponger. Man kommer opp på en slak skulder (Pallins korridor kommer opp fra öst) og fortsetter opp toppglaciären som fölges mot Kebnekaises Nordtopp.

Kebnekaise Nordtoppen mot SydtoppenNordtoppen Kebnekaise 2097m              N7536466 E0648039

Det ble en vakker solnedgang under vandringen kl.21 langs glaciärryggen over til den flotte hvite snökonus:

Sydtoppen Kebnekaise                          N 7536003 E0647601

 - som denne dagen var jevnhög med Nordtoppen.

Kebnekaise SydtoppenSyd av toppkonus på Sydtoppen holdt man dette året på med å sette opp en ny toppstuga. Man hadde valgt en lokalitet högre opp enn den gamle "nystugan". Nyhytta var bare fundamentert, men et arbeidstält for folk og utstyr sto breved i höjd 2030m N 7535750 E0647423.

Arbeidstältet ved nyaste toppstuganArbeidsgruppen hadde blitt hentet ned med helikopter for helgen. Det mörknet, og turisten visste ikke om det fantes noen annen stuga, for den kan ikke sees herifra. Han smög sig derfor under tältduken og kunne konstatere at det var lunt nok for et bivuakk. Han la sig på noe bölgepapp og lånte forsiktig noen arbeidsklær på stedet til att bre over sig. Slik overnattet han til det lysnet og fikk altså en natt på Sveriges tak i over 2000m’s höjd. Kl.04 neste morgen ryddet han nogrant/nöye tilbake, takket for sig og håpet at intet skulle merkes.

Gamla "nystugan" passeresDet var en praktfull morgen da tinderangleren vandret nedover skulderen og oppdaget den gamla "nystugan" og fortsatte til nedgangsvarden som markerer toppen av Östra leden og dens «via ferrata» ned til Björlings glaciär.

Kl.0730 ankom turisten Kebnekaise fjällstation og inntok en velfortjent stor frokost i kantinen og konverserte hyggelige medturister. Han hadde allerede bestemt sig for att avslutte traversene over Sveriges högste 2000m-topper med att gå ut de 19km til Nikkaloukta, men etter 8km ble han ledet ned fra Dag Hammarskjöldsleden til Láddujohka, den vindlande elven som renner ut i Láddjujávri. Der ankom akkurat en turistbåt, som straks skulle gå östover igjen. Fristelsen ble for stor, og turen på elven og over Láddujávri var nydelig.

TuristbåtenSlik ble det en raskere tur tilbake til Nikkaluokta .

Det var plutselig trist å komme fram og se at det han hadde drömt om att få oppleve i Sverige nå var slutt.

2000m-ryggene var inspisert og mätt/målt med GPS og for Kaskasapaktes del med höjdlaser. Pårte og Sarek er beskrevet på dette nettstedet. De enklere toppene Kaskasatjåkka og Akka er traversert av forfatteren tidligere, men kontrollmätninger bör utföres på Akka’s Nordösttopp.

Generell rutebeskrivelse for eggene/kammene vil videre legges ut på nettstedet peakbook. Forfatteren benyttet sig under turene av den helikopterstransport som var mulig, men håper likevel at dette blir innskrenket i fremtiden. Også de svenske bergen fortjener bedre.

Hur många små og stora 2000m-toppar kan vi så räkna i Sverige?

Svaret er naturligtvis uendelig, siden hver og én person kan telle sine höjd-punkter. Primärfaktor er bare interessant hvis målet er å begrense antallet topper.

Primärfaktor (pr.f.) er brukt som navn på höjdskillnad (antall vertikale meter) fra toppunktet ned til pass/skar mot nærmeste högre topp. Internationält brukes gjerne ”topografic prominence” , «shoulder drop», eller «col depth» om det samme.

Merk at i tabellen under er det brukt de siste publiserte höyder från Lantmäteriet og uppgifter om Sielmatjåhkka.

Den fölgende oversikten er altså ikke endelig. Mere nöjaktige mätninger/målinger kan alltid utföres.

De mindre höjdpunktene er nevnt for att vise at de er vurdert, og for at beskrivningen av kammene skal bli fullstendig.

Dette er altså en oversikt for entusiasterna.

Fra syd mot nord i Sverige:

Sarek nationalpark

     pr.f.
kartref SVEREF 99 TM
Pårtetjåhkkå    Bårddetjåhkkå 2007m    230m N 7451969 E 0612572
Palkattjåhkkå   Bálgattjåhkkå 2016m >1000m N 7453581 E 0613047

Buchttoppen östendan            
2008m
        5m   
N 7480990 E 0617323      
Buchttoppen 2010m      105m N 7481007 E 0617270
Sydtoppen Sarektjåhkkå 2023m        80m N 7481187 E 0616684
Stortoppen Sarektjåhkkå 2089m  >1000m N 7482033 E 0616593
Stortoppens nordöstkam 1 2065m          4m N 7482097 E 0616644
Stortoppens nordöstkam 2 2048m       2,5m N 7482125 E 0616678
Nordtoppen sydendan 2050m          4m N 7482351 E 0616860
Nordtoppen Sarektjåhkkå 2056m        56m N 7482525 E 0616935

           

Stora Sjöfallets nationalpark

 

Akka   Áhkká     Stortoppen 2015m  >1000m   N 7498026 E 0605877     
Akka nordösttoppen 2010m        18m N 7498045E 0605905

                                                                                                                                                                                 

Kebnekaise nationalpark

(Den bör självklart eksistere)
Kebnekaise Sydtoppen       
2097m +/-
55m +/- N 7536003 E0647601
Kebnekaise Nordtoppen 2097m >1000m N 7536466 E0648039
Kaskasapakte sydendan (varde) 2021,5m         2m N 7539788 E0648679
Kaskasapakte Sydtoppen 2022m         6m N 7539796 E0648676
Kaskasapakte / Gasskasbákti 2040m     218m N 7539951 E0648687
Kaskasapakte Nordvästtoppen 2017m         4m N 7539978 E0648632
Kaskasatjåhkka/Gaskkasčohkka 2071m     590m N 75 40775 E0649949
Sielmatjåhkka /Sielmmáčohkka 2004m     948m N 75 51390 E0643810

 

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2016-01-11 14:31   pack
Grym information!
 
2016-01-11 16:33   hansnydahl
Mycket informativt och intressant! Har själv följt turistleden till Sydtoppen en gång i tiden då den ansågs vara 2111 meter. Nu står det 2106 på kartan - och du anger höjden till 2097 - har toppglaciären smält bort helt?
Kaskasatjåhkka verkar inte vara nåt för svenska turister....
 
2016-01-13 07:53   silenhag
Fantastisk redogörelse och fantastisk upplevelse det måste ha varit att genomföra projektet solo.
 
2016-01-16 00:40   arniklasses
Väldigt bra och mycket information. Förresten, jag tror att det skulle vara bra om du skulle lägga upp dina gps-noteringar på Peakbook. Där kan man markera vanskliga partier med t ex en gul eller röd trekant (t ex så blir en lodrät hammare där man måste fira ner sig en röd trekant).
 
2021-01-01 14:58   FrSalo
Tack för informationen! Mycket bra redogörelse av en spännande och vacker tur.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook