Vargobs över hela Sverige

Har du personligen "stött på bilar ute från Kolmårdens djurpark samt bilar märkta med Naturvårdsverket med släp ute mitt i natten." ?


Vad menar du med
"olika konstiga fordon har dykt upp på olika platser som aldrig har observerats där förut."

Har du upplevt detta? Vad var "konstigt"? Vilka platser?
Nej, inte jag eftersom jag hade flyttat upp till Kalix då, men jag vet andra i berörda kommuner. Inom Östergötlands län och i Småland i den djupaste skogen där. Minns ej exakt var det var.
 
Spårsnö på jaktmarken, färska Vargspår.

Inte ett spår efter klövdjur på hela marken, bara att grilla korv och åka hem.
Skyddsjakt pågår i Norrbotten på en varg iaf. Det är vad beslutet gäller.
 
Skyddsjakten på vargen utanför Överkalix avbruten för tillfället eftersom den har lämnat det aktuella området, enl. radio Norrbotten. Vargen har rört sig från skyddsjaktsområdet, enl. fältansvarig på LST BD.
 
Möjligen den har rört på sig men det finns mera vargar här uppe har sett spår i år och förra vintern efter varg. Tyvärr bara spår som sagt.
LST BD vet nog mer än vad dom vill avslöja, tror jag!
Det är väl först när gråben kommer i närheten av renarna som det blir känt för allmänheten.
 
Vargdödad ren funnen inte långt ifrån våran bostad i Kalix. Hur många vargar har vi i Norrbotten, LST BD??? Dags att ni börjar spåra dom nu.
IMG_20201218_172833 1.jpg

R. i. p. Rudolf!:(
 
Vargfrossa i Kalix: "Vi kan inte röra oss fritt"
En varg kan ha gått över Christer Holmqvist gård i Månsbyn. "Vargen verkar inte tveka att röra sig bland gårdarna", säger Holmqvist.
 
Senast ändrad:
Så ska vargarna ta sig levande genom renbetesområdet
Den skandinaviska vargstammen behöver få in nytt blod, men när inga vargar flyttas råder oklarheter hur de vargar som vandrar in i renbetesområdet ska hanteras. Nu i vår är Naturvårdsverket på gång med en plan.
På grund av inavel behöver varje ny generation få in en ny individ som får valpar, en så kallad genetiskt viktig varg av finsk-ryskt ursprung.

– Just nu finns det behov av att få in två vargar till den här generationen, fram till 2024, säger chefen på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, Magnus Eklund.

Men som läget är nu finns bara två alternativ när en varg vandrar in i renbetesområdet: Skyddsjakt, eller hålla tummarna för att den vandrar söderut och ligger lågt tills den når ett vargrevir.

Väntetiden leder ofta till stora kostnader i form av rivna renar och skyddsåtgärder, men även för skattebetalarna. Totalt landade notan för tre vargar i trakterna kring Arvidsjaur på 8,5 miljoner kronor förra året.

Resultatet: En varg sköts och två tappades bort.

Naturvårdsverket har sagt att flyttning av varg är aktuellt tidigast hösten 2021, främst för att ett sövnings- och märkningsteam inte upphandlats än.

Krav på en handlingsplan har enligt länsstyrelsen, Sametinget och Svenska samernas riksförbund funnits i flera år. Under våren är det på gång.

– Vi vill göra klart för hur man ska hantera vargar i renskötselområdet i och med att vi har uppdraget att flytta varg. När varg kommer in i Norrbotten blir det ofta störningar för renskötseln, säger Eklund.

Är det otydligt idag?

– Ja, det har varit en otydlighet om Naturvårdsverket avser att flytta vargar eller inte.

Ryska vargar kan inte flyttas förrän efter sex månaders karantän på grund av rabiesrisken, men enligt Magnus Eklund kan det bli flytt av varg direkt från Finland och samverkan kring dna-analyser.

Britta Wennström, chef för länsstyrelsens miljöavdelning, välkomnar handlingsplanen.

– Vi är glada över att arbetet kommit igång, även om den skulle ha behövts redan igår.

Tre av fyra vargar som sågs i Norrbotten i höst skyddsjagades. Men som i fallen med Kalixforsvargen och vargen som dagarna innan jul sköts i Pajala kommun kom kritik från samebyar om att det tog för lång tid.

– Jag förstår att man kan tycka att det tar lång tid när man är drabbad, men det tar tid att handlägga de här ärendena, säger Britta Wennström.

– Det är komplext men handlar både om dödade och skadade renar, om vargen skingrar renar eller stör vinterbetet, vilket merarbete det innebär för samebyn och om det finns risk för stora skador, säger hon.

Svenska vargen är inavlad
Minst 300 vargar behövs i Sverige och att minst en ny varg från Finland eller Ryssland reproducerar sig med de skandinaviska vargarna varje femårsperiod för att de ska anses ha gynnsam bevarandestatus. En östlig varg har ett genetiskt värde motsvarande 500 till.

Enligt EU är vargen en strikt skyddad art och i regeringspropositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”, beslutad 2013, fastslogs att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus.

Källa: Naturvårdsverket

Mathias Asplund

Källa: Norrbottens-Kurirens webbupplaga.
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
lsjonsson Vårbocksjakt i hela Sverige Jakt 1
lsjonsson Så vill rovdjursföreningen inskränka jakten i Sverige :( Jakt 52
Nordstjärnan Tvättbjörn i Sverige? Jakt 0

Liknande trådar