Vårbocksjakt i hela Sverige

Tydligen en het potatis inom Jägareförbundet just nu. Som jag har förstått det är det främst Skåne som är negativt till detta, där man pekar på Danmarks vårbockjakt som avskräckande exempel för att jakten ska ha lett till dålig bockkvalitet. Mot det kan man säga att det finns ett förbundsstämmobeslut att man ska verka för den här typen av jakt, så att förslaget kommer bör inte komma som en överraskning. Och mot Danmarksexemplet kan man ställa England, där man jagar bock 1 april - 31 oktober och sedan get 1 november - 31 mars.

Det mest intressanta vore väl egentligen att se på erfarenheten från den existerande svenska vårbocksjakten, kanske särskilt från Uppland med många små markägare som påminner en del om Skåne minus godsen.
https://jagareforbundet.se/aktuellt...QqOODNh6XVUvteWsLaD33-Lq1il872e--Q8OVZpZRA-OQ


Jaktvårdskonsulenten Björn Sundgren för Norrbotten har uttalat sig i länstidningarna.

"Vårbocksjakten kan komma till Norrbotten
I bland annat Västerbotten får rådjursbockar jagas på våren – och Jägareförbundet vill se det införas även i Norrbotten.
Naturvårdsverket håller på att se över jakttiderna som regleras i jaktförordningen och ska snart presentera förslag på eventuella ändringar till regeringen för beslutsfattning.*

Jägareförbundet har lämnat in flera förslag på ändringar, och bland annat vill man se att rådjursbockar ska börja få jagas på våren i bland annat Norrbotten.*

– Det har redan funnits i flera län sedan slutet på 80-talet och det har fungerat problemfritt. Det har inte fått negativa effekter på rådjursstammen. Man har jämfört mellan gränsande län söderut där ena länet har vårjakt och andra inte, och man ser inte större skillnader på kvaliteten i stammen, säger Björn Sundberg, jaktkonsulent på Jägareförbundet i Norrbotten.*

Mellan 1 maj och 15 juni får hornbärande rådjur jagas i fem län. Vårjakten kom till som en följd av det radioaktiva nedfallet från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.*

Rådjuren får sedan dess i sig halter av radioaktivt cesium från sin kost, huvudsakligen från svamp. Och på våren är deras kött minst skadligt.

Men Björn Sundberg ser även en annan anledning till att Norrbotten bör få börja med vårbocksjakten.

– Det är en växande rådjursstam, det ser man bara genom att titta på statistiken för viltolyckor. I Norrbotten hinner man egentligen bara jaga rådjur ett par veckor innan älgjakten tar över, och sedan kommer all snö och då är det inte etiskt riktigt att jaga rådjur med hund. Vi har helt enkelt inte tid hålla nere rådjursstammen genom bara jakt på hösten, säger han."r

Artikeln är kopierad från Norrbottens-Kurirens webbupplaga.
 
Boende i ett län med vårbocksjakt så upplever jag inte att de jagas så hårt på våren, jag gissar att det är lodjur som är de som reglerar beståndet här i västernorrland. Lo är rolig att jaga så det är nog inte så många som retar sig på att de tar en hel del rådjur. Det finns ingen tradition att jaga trofeer här så rådjur är som vilken småviltsjakt som helst. Nu har även gråsäl blivit lovlig i länet det är också en intressant jakt. Fortfarande så kan älgkött ha höga bequerel halter här troligen då de har ätit svamp. Att älg jagas under samma tid som rådjur i Norrbotten tycker jag inte har någon betydelse vill man så går det att jaga båda under samma jakt. Rådjur, bäver, gråsäl, björn, lo ,kanadagås är nya jaktbara arter i norra Sverige det tar tid innan gamla traditioner ändras.
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
lsjonsson Vargobs över hela Sverige Jakt 47
lsjonsson Så vill rovdjursföreningen inskränka jakten i Sverige :( Jakt 52
Nordstjärnan Tvättbjörn i Sverige? Jakt 0

Liknande trådar

Logga in