Urskog hotad i Änok

Norr om Kvikkjokk avsattes år 2008 Kamajokks naturreservat. På detta sätt räddades en del av den värdefulla naturen runt Kamajokk.

Men nya hot har dykt upp. Precis norr om naturreservatet har markägare fått tillstånd att avverka precis intill Kamajokk. Även om jag själv inte inspekterat dessa områden förmodar jag att de består av lågproduktiv skog. Den östra sidan lär bestå av tallskog, den västra av granskog.
Enligt SNF är områdena dessutom vildmark, dvs ej planterade. Fjällnära skog utgör en stor andel av den lilla rest av urskog vi har kvar.

Att myndigheten som gett tillstånd till avverkningen inte ser längre än till markägarens vinstintresse är anmärkningsvärt.

För att avverka dessa områden måste man till råga på allt ta sig fram med stora skogsmaskiner med all den skada på intilliggande områden som detta kommer att medföra. Om allt detta genomförs kommer vi hädanefter att från Prinskullen och Vállevárre se ner på två kalhyggen samt intilliggande områden med nermanglad natur.

Information om avverkningsbeslutet finns på Naturskyddsföreningens sida här:
www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=19772

Karta över de avverkningshotade områdena finns här:
www.naturskyddsforeningen.se/upload/Fotografier/skogskarta/pdf/%C3%84nok.pdf

Naturfotografen Tor Lundberg har överklagat, vilket man kan läsa på hans blogg:
http://kvikkjokk.nu/blogg/?p=451

Om det går att påverka myndigheten att ändra beslutet vet jag inte. Jag har för mig att man kan skriva på en lista för att protestera mot beslutet. Ska se om jag kan hitta länken till den.
 
borde väl vara en möjlighet för skyddande av skog att köpa upp marken för dess avverkningsvärde;så blir även skogsägaren nöjd,får man hoppas.
Tror ett skogsområde vid Karats köptes upp av den private ägaren när avverkning var på gång.
 
Jo, om pengar finns och de som sitter på pengapåsen, dvs länsstyrelsen eller Naturvårdsverket prioriterar på det sättet. Ofta är det trots det inte så lätt. T ex vill en del markägare inte sälja eftersom just den skogen kanske varit i familjens ägo i generationer. Markägandet innebär jakträtt, mängder av känslomässiga anledningar till varför man inte vill sälja. Dessutom måste markägaren få betalt för alla framtida avverkningsintäkter, diskonterat till nuvärde, vilket i och för sig kanske inte är så jättestora pengar.
 
Är någon tillräckligt insatt för att bedöma vilka pengar det handlar om? Vad kostar en hektar i Änokdeltat?

- Erik
 
Jo, om pengar finns och de som sitter på pengapåsen, dvs länsstyrelsen eller Naturvårdsverket prioriterar på det sättet. Ofta är det trots det inte så lätt. T ex vill en del markägare inte sälja eftersom just den skogen kanske varit i familjens ägo i generationer. Markägandet innebär jakträtt, mängder av känslomässiga anledningar till varför man inte vill sälja. Dessutom måste markägaren få betalt för alla framtida avverkningsintäkter, diskonterat till nuvärde, vilket i och för sig kanske inte är så jättestora pengar.
Borde det inte vara möjligt att köpa träden "på rot" så att säga, (men avstå från att avverka dom naturligtvis)

Att en markägare vill avverka är ju inte speciellt konstigt. Det är ju trots allt deras levebröd.
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
bananmannen Förteckning över svenska urskogar Naturområden 6
The Trooper Urskogar. Naturområden 37

Liknande trådar

Logga in