Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

Det är väl bara att stycka av platserna som STF "bebor", såsom skedde i Storulvån...
Det säljs ju tomträtter lite varstans till arrendatorerna, borde kunna ske här också.
Det är statligt ägd mark, borde vara enkelt att sälja tomterna till STF (som ju har
massor av årtiondens fast besittningsrätt till byggnadsplatserna). Varken renar eller
"renskötande" samer är lika bofasta som STF i de här områderna. Sedan så är frågan
avgjord - äganderätt till fast egendom gäller. Och turister genererar avsevärt mycket
mer nationalekonomiskt plusvärde per budgetår än vad någonsin renhållningen gjort
eller kan göra.
/Odd
 
Någon som har politiska kontakter kan ju skriva ihop en text och göra en namninsamling och få länsstyrelsen och fatta beslut som även gynnar turisterna.

Samer har ju tidigare i SV historia behandlats illa men nu har det vänt till att istället få använda allmän mark kostnadsfritt för näringsverksamhet.
 
Jämtlandstriangeln och omkringliggande fjäll mm har fördelen av bra tågkommunikationer. För Sveriges koldioxidavtryck torde det vara fördelaktigt med vandringssemestrar inom landet jämfört med att flyga utomlands för vandringar.

Hur stor eller hur liten är vandringsturismens påverkan på renskötseln?

Renskötsel som använder helikoptrar och motorcyklar drivna av fossila bränslen i fjällnaturen under barmarkssäsongerna är inte okontroversiell. Naturbeteskött kan produceras med mindre miljöpåverkan t ex kan renar hållas i hägn vilket ökar köttproduktionen per miljöpåverkan inbillar jag mig.

Visa reglering av alla verksamheter i fjällen behövs. Att t ex tillåta helikoptertrafik för skidåkare som åker i orörd snö nedför fjälltoppar i områden där renarna kalvar på vårvintern tycker jag är orimligt.

Thure
 
Visa reglering av alla verksamheter i fjällen behövs. Att t ex tillåta helikoptertrafik för skidåkare som åker i orörd snö nedför fjälltoppar i områden där renarna kalvar på vårvintern tycker jag är orimligt.

Håller med, men vem kan utfärda sådana regler ? Det går väl bara i en nationalpark ?
 
Samer har ju tidigare i SV historia behandlats illa men nu har det vänt till att istället få använda allmän mark kostnadsfritt för näringsverksamhet.
Ja, det var staten som för länge sedan bestämde att samebyarna skulle ha renskötselrätt på statens mark. Samma stat bestämde också att samebyarna inte fick äga någon mark, då skulle de förlora renskötselrätten. Så ingenting har vänt, utan detta gäller fortfarande.
 
Det är väl bara att stycka av platserna som STF "bebor", såsom skedde i Storulvån...
Det säljs ju tomträtter lite varstans till arrendatorerna, borde kunna ske här också.
Det är statligt ägd mark, borde vara enkelt att sälja tomterna till STF (som ju har
massor av årtiondens fast besittningsrätt till byggnadsplatserna). Varken renar eller
"renskötande" samer är lika bofasta som STF i de här områderna. Sedan så är frågan
avgjord - äganderätt till fast egendom gäller.
Det var precis så det gick till en gång i tiden när samerna/samebyarna förlorade delar av sina traditionella marker till privata ägare. Samebyarna kunde själva inte köpa statens mark utan hade bara fått nyttjanderätt. Men staten sålde ändå många av renskötselns områden, bland annat till nybyggare. Det var sedan omöjligt för samerna att få tillbaka dessa områden eftersom det fanns köpebevis. Så just det misstaget vill nog inte den moderna staten göra om.

Tvärtom är det ju Länsstyrelsen som driver detta ärende, samebyarna är "bara" remissinstans. Så klart väger samebyarnas ord tungt, men det är staten som har det yttersta ansvaret för att renskötseln får möjlighet att fungera. Problemet här - efter vad jag förstår - är inte turismen i allmänhet utan den ökande turismen. Givetvis är det bästa om både turism och rennäring kan samsas inom samma område. Förhoppningsvis blir det ett nytt avtal innan året är slut, men allt tyder på att STF:s verksamhet kommer att förändras på något sätt.
 
Senast ändrad:
Ska bli intressant att se vad som händer. Själv tycker jag STF gått lite åt fel håll när dom bygger Hotel och Restauranger på fjället.
Bygger? Hotell och Restauranger?

Vad som hänt på senare tid är, mig veterligt:

Helags, stugläge när jag var där 1997, återfick rangen av fjällstation nån gång på 20-talet. Vid mitt första besök fanns viss enklare servering, men man var huvudsakligen hänvisad til självhushåll. Nu ges halvpension. Jag är inte medveten om några nybyggen för just den sakens skull.

När Sylstationen återinvigdes 1983, 3 år efter branden, var det utan servering. När jag var förbi 2017 hade man infört frukostservering OJMR. Innan man för ett par år sen återinförde halvpension var Sylarna den enda av STFs fjällstationer som inte hade den standarden. Byggdes något nytt med anledning av detta?

Jag tycker det är viss skillnad på "restaurang" och "matsal". I Storulvåns fall kan man nog tala om restaurang, med à la carte och guvetallt. Men fjällkaraktären försvann nog rätt mycket iochmed att vägen byggdes.

1964 var jag på vinterutbildning på Sylstationen. Då var det helpension, åtminstone för min pluton, och logementsliknande inkvartering -- jag antar att sådan gruppinkvartering förekommer även idag. Till middagen var det gående bord ungefär som på vilket pensionat som helst.

När vi lämnade stationen var det meningen att tolka efter vessla. (jag som var sämst på skidor, var därmed den ende som vallat i samklang med det oväntade väderomslaget, brakade ständigt in i de andra, och "tvingades" fara med vesslan ned till Handöl). Jag minns att vi gjorde ett stopp vid Storlulvån som då var en mycket fridfull plats, där närheten till trädgränsen var grafiskt tydlig. Det var inte mycket till fjällmiljö på den platsen vid mitt senaste besök 2017, och jag hade bråttom att komma iväg därifrån till campingen i Duved.
 
Jag skulle då inte sakna STF i fjällen då de lockar till sig bekväma latmaskar som inte orkar tälta och leva vildmarksliv, men som ändå vill vara där uppe av nån anledning.

Men tror inte att nånting kommer förändras. Lite käbbel från samerna och diskussioner i media hit och dit, men sen blir STF kvar som idag. Tycker de borde räcka med fjällstationer vid "entréerna" till fjällvärlden.
 
Diskussionen hitills verkar väldigt polariserad - inga fjällstationer alls eller fortsätt som nu.

Kanske man på svenskt sätt kan kompormissa och ev inte hålla stationer/stugor öppet i renkalvningsitd då jag antar att störningar får störst konsekvenser.

Jag hoppas man kan finna en lösning som är rimlig både för renägare och besökande turister. Jämtlandstriangeln är bra nybörjarfjäll med bra miljövänliga kommunikationer.

/Patrik
 
Dagens ungdomar vill ha det bekvämt och tälta är något exotiskt,man vill på äventyr men själv ha kontroll på situationen och därmed sova inne.(iaf vid dåligt väder)

Men ska STF överleva får de ju anpassa sig till vad dagens kunder kräver och förväntar sig.
 
Håller med, men vem kan utfärda sådana regler ? Det går väl bara i en nationalpark ?
Det går utmärkt att förbjuda helikopterskidåkning i hela landet. Dvs via en lag. Har för mig att åtminstone något alpland har ett sådant förbud. Se t ex https://www.alpineanswers.co.uk/heli-skiing-france


Thure
 
Samer har ju tidigare i SV historia behandlats illa men nu har det vänt till att istället få använda allmän mark kostnadsfritt för näringsverksamhet.
Ja, det var staten som för länge sedan bestämde att samebyarna skulle ha renskötselrätt på statens mark. Samma stat bestämde också att samebyarna inte fick äga någon mark, då skulle de förlora renskötselrätten. Så ingenting har vänt, utan detta gäller fortfarande.
Men hjälp! Anledningen till att icke-samiska bönder brukar sin egen mark är ju att allmänningarna som användes för boskapsskötsel blev deras privata. Så borde ha skett för samerna också om det inte hade varit apartheidlagar som gällde.
 

Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.