• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Förverkliga dina drömmar

Hälsningar från Finlands långfärdspaddlare! Vi vill berätta om Finlands blåvita band, Skärgårdsbandet och Vuoksenbandet för er: Drömmer du om att paddla Finlands hela kust?

Finlands långfärdspaddlare erbjuder alla paddlare och föreningar att gratis delta i bandpaddlingar.

Välkommen med på bandpaddlingsvattnen. Bandpaddlingarna lämpar sig för erfarna paddlare. Bandpaddling är en resa som inte kan får för pengar. I år kommer Finlands långfärdspaddlare även att uppmärksamma de föreningar som har många bandpaddlare. Därför informerar vi om bandpaddlingarna.
Tre band: Blåvita bandet, Skärgårdsbandet och Vuoksenbandet

Finlands långfärdspaddlares blåvita band har paddlats av 128 paddlare sen 1997. Resan görs mellan Torneå och Vederlax i valbar riktning. Resan sker på egen hand och skall genomföras i sin helhet inom ett kalenderår. Man kan ta paus i paddlingen men den fortsätter från samma ställe den slutade. Endast resor som gjorts paddlande beaktas.

Skärgårdspaddlingen är endast hälften så långt som det blåvita bandet. Ändpunkterna är Kastelholm och Kotka. Avsikten med bandet är att bekanta sig med historien och naturen i Finska vikens skärgård. Bandet skiljer sig från de övriga bandet så att det finns fastslagna besöksmål längs med rutten. En del av målen är obligatoriska och en del är frivilliga.

Vuoksenbandet erbjuder tre alternativa rutter Nurmes-Villmanstrand, Kiuruvesi-Vilmanstrand och Uukuniemi-Tahko. Paddlingarna kan göras i valbar riktning men strömmande vatten gör det lättare att paddla norr till söder. Vuoksenbandet är det kortaste av bandpaddlingarna och erbjuder en möjlighet till bandpaddling på två veckor. Resan på ungefär 400km går på vackra insjöar på Vuoksens vattendrag.
Gå med i bandpaddlarnas skara genom att anmäla dig

Meningen är att du anmäler din bandpaddling till oss på förhand. De mest centrala reglerna är att farkosten endast får framdrivas med paddel och att paddlaren skall vara självförsörjande. Med andra ord så framskrider paddlarna självständigt och skaffar sin proviant själv. Det är tillåtet att proviantera i butiker. Du kan själv välja riktning. Startplatserna är alltid fastslagna. Meddela gärna om du har en publik dagbok, så kan vi dela den länken, om du vill och ger tillåtelse. Paddlingen görs enligt egen plan och på eget ansvar men bandansvarige och tidigare bandpaddlare hjälper gärna med information. Genom oss får du även kontakt med paddlare i de olika trakterna.

Alla bandpaddlare eller grupper gör sin egen resa, på eget ansvar. Genom att paddla ett band förenar du dig med bandpaddlarnas skara. Alla som genomfört en bandpaddling enligt reglerna får Finlands långfärdspaddlares diplom.

Deltagande i bandpaddling kostar inget och förutsätter inte medlemskap i Finlands långfärdspaddlare. Ett av syftena med Finlands långfärdspaddlare är att befrämja utfärdspaddling i Finland och detta är ett sätt att göra det.
Vad gör Finlands långfärdspaddlare?

Suomen Retkimelojat ry Finlands Långfördspaddlarna rf är en landsomfattande förening som befrämjar långfärdspaddling. Vi upprätthåller listor på bandpaddlare, delar ut diplom till paddlarna samt informerar om paddling. Detta sker till exempel genom internetsidan retkimelojat.fi och Finlands långfärdspaddlares grupp på facebook. Föreningen är tvåspråkig och vi tar även gärna emot frågor på engelska.

Dessutom bjuder vi in er att delta i Städa en holme -kampanjen: Sampla en grupp, städa en holme och berätta om det med bilder och information om var på vår FB-grupp. Om du vill bjuda in fler människor kan vi även ordna ett Event på Facebook. Städa en holme https://retkimelojat.fi/siivoa-saari-haaste-putsa-up-en-holme/

Om du vill befrämja föreningens syfte kan du bli medlem i Finlands långfärdspaddlare. Medlemsansökning sker via våra internetsidor. Bandpaddling eller deltagande i städa en holme kräver inte medlemskap.

Blåvita bandet – hela finlands kust på en gång

Ändpunkter Vederlax och Torneå
Inga övriga obligatoriska mål
Resan är minst cirka 1200 km
128 paddlare har paddlat bandet
Relerna för Blåvita bandet https://retkimelojat.fi/retkimeloji...ddlarnas-blavita-band-och-blavita-tandemband/
Grundat 1997
Skärgårdsbandet – bekanta dig med skärgårdens historia och natur

Ändpunkter är Kastelholms slott på Åland och Fort Slava i Kotka

Åtta obligatoriska besökspunkter
Flera frivilliga besökspunkter varav fem skall besökas
Resan är cirka 650km
22 paddlare har paddlat skärgårdsbandet
Skärgårdsbandets regler https://retkimelojat.fi/saaristonauha-skargardsband/saaristonauhan-saannot/
Grundat 2006

Vuoksenbandet hela vattendraget på två veckor

Ändpunkter är Kiuruvesi eller Nurmes och Villmansstrand samt Uukuniemi – Tahko
Inga övriga obligatoriska mål
Resan är cirka 385 km som minimum
37 paddlare har paddlat Vuoksenbandet
Vuoksenbandets regler https://retkimelojat.fi/vuoksennauhan-saannot/
Grundat 2016
Kom ihåg att det inte är en tävling – det är ett äventyr!

Vår nye bandmästare

Mats Ceder, Idrottsgatan 9 C 28, 65200 VASA
+358 (0)50 564 3739
[email protected]

Den ovanvarande texten får fritt användas när ni tex. Berättar om bandpaddling för era medlemmar. Vi önskar dock att ni nämner vår förenings hemsida www.retkimelojat.fi. På så sätt hittar intresserade mer information om banden.

Finlands långfärdspaddlares syfte är att befrämja utfärdspaddling så vi önskar alla välkomna till bandrutterna.

Med vänlig hälsning,

Finlands långfärdspaddlares styrelse


https://retkimelojat.fi/2019/05/26/drommer-du-om-att-paddla-finlands-hela-kust/
 
Tack för info!

Kul att få lite info om vad man kan göra på östra sidan också! Jättefint att ni berättar om detta. Som ålänning drar jag mig ofta för att söka information om aktiviteter på finska sidan eftersom det ofta är svårt att hitta svenskspråkig sådan. Så detta var föredömligt. Hoppas folk visar intresse.

Hälsningar från Kastelholm!
 
Fantastiskt bra initativ och information.

Väldigt hög status att ha klarat alla banden där.
Nu blev man ju lite sugen!
 
Lite sugen blir man ju, i alla fall Skärgårdsbandet MEN det skulle nog ta mig tre veckor + väderavbrott.
Står i reglerna att ALLT ska tas med men är det verkligen möjligt att ta med allt vatten och mat. Skulle dessutom vara kul att komma i mål "hemma" vid Kastelholm, bodde i närheten för några år sedan.
Får hålla utkik på om det dyker upp någon som paddlar och bloggar.
 
Stora Skärgårdsbandet

Här nedan är reglerna för Stora Skärgårdsbandet

Det viktiga att observera är att bandet får paddlas i valbar riktning, dvs antingen från Kastelholm österut till Fort Slava utanför Kotka eller sedan från Fort Slava västerut till Kastelholm på Åland. Och naturligtvis får man proviantera längs med färden, men paddlaren skall göra det helt på egen hand och med egna krafter dvs utan följebil och utan en support organisation...Och så här med glimten i ögat, det är helt tillåtet att handla i butikerna eller idka byteshandel med urinnevånarna längs med färden så man behöver inte ha egna fiskenät med på färden....

På Facebook finns därtill en grupp med namnet "Stora Skärgårdsbandet" var det finns detaljeras information om de olika punkterna längs med rutten....


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Regler for det Stora Skärgårdsbandet

Nya regler i november 2011. Precisering av reglerna 2013 och 11.2.2018

1 Havssträckan mellan Fort Slava i Kotka och Kastelholm på Åland skall paddlas. Färden får göras i valbar riktning.

Färdens ena ändpunkt är fästningen Fort Slava och den andra Kastelholms slott på Åland.

Färden skall fullbordas inom ett och samma kalenderår och företas i samma riktning. Paddlaren skall besöka de längs med rutten belägna obligatoriska och frivilliga sightseeingpunkterna anefter färden framskrider. Det är inte tillåtet att i efterhand besöka punkter man missat eller för att förbättra prestationen med tilläggspunkter.

2 Det finns åtta obligatoriska sightseeingpunkter längs med paddlingsrutten och var paddlaren/paddlarna skall göra strandhugg och bese platsen. Platserna är:

Fort Slava vid Kotka
Svartholms fästning utanför Lovisa
Sveaborg utanför Helsingfors
Rasebors ruinfästning i Snappertuna
Gäddtarmen/Tullholmen/Hangö
Åbo Slott. I Åbo är det accepterat att göra strandhugg i Runsala och varifrån man på annat vis kan bege sig till Åbo slott.
Bomarsunds ruiner på Åland
Kastelholms slott på Åland.

3 Längs med paddlingsrutten finns det elva valbara sightseeingpunkter av vilka paddlaren/paddlarna skall besiktiga minst fem ställen. De valbara punkterna är:

Aspö söderom Kotka
kobben Klovaharun (=Tove Janssons holme) i Pellinge skärgård
Söderskär (öppet för allmänheten efter 1.8) i Sibbo skärgård
Gustafsvärn utanför Hangö
Bengtskärs fyr söderom Hitis
Örö holme sydväst om Hitis
Själö i Nagus norra skärgård
Borstö i Nagus södra skärgård
Björkö i Korpos södra skärgård
Jurmo i Korpos södra skärgård
Väderskär i Ålands norra skärgård.

4 Start och målgång skall skriftligen meddelas till Långfärdspaddlarnas bandansvarige. Rubriken skall vara Långfärdspaddlarnas Skärgårdsband.

I anmälan skall man uppge:

a) paddlarens/paddlarnas namn
b) paddlarens ålder
c) startpunkt (Kotka eller Kastellholm)
d) startdatum
e) kajak/kanot modell
f) paddlarens kanotklubb
g) adress till eventuell resedagbok på nätet

5 Färden skall företas i enmans eller tvåmans kajak eller kanot. Ifall det är fråga om en färd med tvåmans kajak eller kanot får man inte byta paddlingskamrat under färden och bägge paddlarna skall paddla hela sträckan mellan Kotka och Åland. All utrustning jämte proviant skall medföras ombord av paddlarna själva utan hjälp av utomstående. Användning av följe- eller servicebil för kompletering eller avlastning av utrustning är inte tillåtet. Paddlarna sköter själva om proviantering och eventuella reparationer under färden.

6 Varje dagsetapp skall noga inritas på karta eller sjökort samt bokföras i medförd loggbok och därtill skall man ange besöksdag på de obligatoriska sightseeingpunkterna.

Paddlingsfärden får pga förhinder genomföras i flera deletapper men dock så att man alltid fortsätter ifrån det stället där färden senast avbröts. De valbara och de obligatoriska sightseeingpunkterna skall besökas anefter färden framskrider.

7 För framdrivning av kajaken får endast paddel användas, ej segel, ej motor, ej drake eller ngt annat hjälpmedel.

8 Inga kontroller längs färden. Paddlarens kajakärä borgar för att reglerna följs och han gör färden på eget ansvar.

Paddlaren skall i efterhand skriva en kort färdberättelse som skickas till Finlands Långfärdspaddlare.

9 Långfärdspaddlarns Stora Skärgårdsband är inte en tävling utan dess syfte är istället att erbjuda både en utmaning och ett äventyr som inte kan köpas för pengar. På grund av dessa skäl kommer Finlands Långfärdspaddlare inte att publicera antalet paddlingsdagar för de som slutför det Stora Skärgårdsbandet.

10 Alla som i enlighet med dessa regler under ett kalenderår har paddlat sträckan mellan Fort Slava i Kotka och Kastelholm på Åland och som längs med rutten har besökt både de obligatoriska sightseeingpunkterna och minst fem av de valbara punkterna erhåller Långfärdspaddlarnas Stora Skärgårdsband oavsett antalet förbrukade dagar. Samma paddlare kan erövra Stora Skärgårdsbandet flera gånger.

11 Finlands Långfärdspaddlare rf administrerar det Stora Skärgårdsbandet och ansvarar bland annat för publicering av namnen på paddlarna som erövrat Skärgårdsbandet och för arkivering av färdberättelserna. Föreningens styrelse har rätt att förändra reglerna för Stora Skärgårdsbandet.

Som alltid: PÅ EGET ANSVAR
 
Har vi någon offentligt accepterad tatuering/märke man kan göra/skaffa när man klarat alla banden? Det vore riktigt hög status och en "liten fjäder i hatten" för de som gillar sådant.
 

Logga in

Tips!

<% if (false): %> <% endif %>