• Obs! Tänk på att om du lägger ut din epostadress eller telefonnummer i forumet finns risken att de snappas up och används för spambrev och dylikt. För att slippa detta kan du istället be intresserade att kontakta dig via funktionen "Skicka epost till..." som finns i menyn man får få man klickar på ditt namn vid foruminlägget.

Insjö Finland och Saimen området - en bandpaddling

Finns det intresse här bland Utsidan läsare till en längre (ca två veckor) paddlingstur i Insjö Finland på sjön Saimen ? Vi är tre finlandssvenskar som planerar att paddla sträckan Kiuruvesi - Villmanstrand (ca 450 km) nu under inkommande sommar och denna sträcka utgör även en av Vuoksenbandets rutter.. Som bonus på långturen så erövrar man även ett paddlingsband dvs Vuoksenbandet...
för närmare info kontakta Johan Holmberg e-post: iamjohan.holmberg (snabelA) dlc.fi eller ring + 358 - 400 - 172 - 816

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

REGLER FÖR VUOKSENBANDET


Gäller fr.o.m. 14.2.2016 och uppdaterat 12.10.2017 och 23.1.2020 enligt Finlands Långfärdspaddlare rf:s styrelsebeslut.


1 Paddelturen skall göras på Vuoksens vattendrag i valfri riktning enligt någon av följande alternativ. Rutterna är:


 • Nurmes – Villmanstrand (ca 450 km)
 • Kiuruvesi – Villmanstrand (ca 450 km)
 • Uukuniemi kyrkby – Liehtala museigård, Niinisaari i Puumala – Tahkovuori i Nilsiä (550-650 km beroende på rutt)

Som farkost används kajak, öppen kanot eller sup-bräde. Besättningen består av en eller flera paddlare.


Start och målgång samt eventuellt avbruten färd skall skriftligen (brev eller e-post) anmälas till Finlands långfärdspaddlares bandansvariga. Rubriken skall vara Långfärdspaddlarnas Vuoksenband.


Inga åldersbegränsningar. Startavgift tillämpas ej.


Finlands långfärdspaddlares styrelse uppmuntrar till att paddla flera eller alla rutter.

2 Start- och målplatser


Den första ruttens startplats från Nurmes är Laamala simstrand vid Lautiaisjärvis södra strand.


Den andra ruttens startplats är Kettulanlahti simstrand i Kiuruvesi centrum.


Den tredje ruttens startplats är simstranden vid sjön Kirkkolampi i Uukuniemi.


De två första rutternas slutmål är Myllysaari simstrand i Villmanstrand. Även Saimaan latus kanotbrygga på Myllysaaris nordostliga strand är tillåtet slutmål.


Den tredje ruttens slutmål är gästhamnen i Tahkoviken vid Tahkovuori i Nilsiä.


Paddlingen kan även göras i motsatt riktning. Då är startplatsen i Villmanstrand antingen Myllysaari simstrand eller Saimaan latus paddlingsbrygga på Myllysaaris nordostliga sida eller Tahkovuori i Nilsiä och slutmålet är Nurmes, Kiuruvesi eller Uukuniemi kyrkby.

3 Startanmälan


Startanmälan skall innehålla följande uppgifter:


 • namn på besättningen samt vem som representerar besättningen

 • besättningens födelsetider (år, månad, dag)
 • Besättningens adresser inklusive eventuella e-postadresser
 • hemtelefonnummer och mobilnummer aktivt under färden
 • Resans start- och målpunkt
 • adress till eventuell resedagbok s.s. blog eller nätsida samt information om Långfärdspaddlarna får publicera adressen
 • typ av farkost (märke och modell)
 • Medhavd säkerhetsutrustning
 • planerat startdatum. Meddela gärna verkligt startdatum då starten skett.
4 Målgångsanmälan


Målgångsanmälan skall ske senast en vecka efter målgång och innehålla följande uppgifter:


– startplats och datum


– målplats och datum


– antal paddeldagar


– paddlad distans i kilometer.

5 Resans genomförande


5.1 Farkost, säkerhetsutrustning och underhåll på egen hand


Färden skall göras i anmäld farkost som långfärd. All utrustning jämte proviant skall medföras ombord av besättningen själv utan hjälp av utomstående. Byte av farkost eller besättning är ej tillåtet, liksom ej heller träff med följebil eller dylikt för komplettering eller avlastning av utrustning.


Skulle farkost bli stulen under färd får dock ny farkost anskaffas med hjälp utifrån. Samma gäller för säkerhetsutrustning såsom paddlar, flottörer, flytväst, kapell och kompass.


Införskaffande av proviant under färden skall göras av besättningen själv, likaså utförandet av eventuella reparationer.


5.2 Paddlingsetapper och loggbok


Varje dagsetapp skall inritas på karta eller sjökort samt bokföras i loggbok. Alla dagar fr.o.m. startdatum t.o.m. måldatum räknas som fulla paddeldagar.


Färden skall fullbordas inom ett och samma kalenderår. Dessutom önskar vi en kort eller lång reseberättelse inom 6 månader efter paddlingen. Reseberättelsen form är valfri: Det kan vara i dagboksform, rutt på karta, bildserie, blog eller video där paddlingsruttens huvuddrag framgår. I beskrivning framgår paddlingens höjdpunkter och information för andra paddlare av samma rutt.


5.3 Färdriktning och extra paddling


Färden skall i sin helhet göras i samma riktning endast genom att paddla, så länge villkoren för startplats och slutmål uppfylls. Besättningens färd på vattnet skall kunna inritas i ett sammanhängande streck från start till mål. Det är tillåtet att paddla genom kanaler.


Det är tillåtet att göra extra paddlingslänkar på alla ruttalternativ, så länge start och målplats kan förbindas med ett sammanhängande streck. Vid landtransport återvänder man till samma punkt man startade transporten och fortsätter paddlingen därifrån.


På Uukuniemi-Tahkorutten finn ett 100m brett näs utan vattenväg i Puhos. Där skall farkosten flyttas för egen maskin. Paddlingen fortsätter efter näset.


5.4 För egen maskin


För framdrivning av farkosten får endast paddel användas, ej segel, drake eller andra hjälpmedel. Om man avviker från huvudrutten till avsnitt som kräver landtransport är det tillåtet att bära farkosten för hand eller att använda kajakkärra. På alla ruttalternativ är det tillåtet att förflytta utrustningen på land förbi besvärliga slussar och dammar. Även vid för starka motströmmar på älvavsnitt är det tillåtet att flytta farkosten förbi dessa ställen på land.


 1. Inga kontroller längs färden. Besättningens paddlarära borgar för att reglerna följs.
 2. Alla som fullbordat paddlingen i enlighet med reglerna för Vuoksenbandet erhåller Långfärdspaddlarnas Vuoksenband oavsett antalet paddeldagar. Samma besättning kan erövra Vuoksenbandet flera gånger.
 3. Fråga före start om den minsta oklarhet om reglerna uppstår.
 4. Finlands Långfärdspaddlare rf administrerar Långfärdspaddlarnas Vuoksenband. Föreningen ansvarar bland annat för publicering av namnen på paddlarna som erövrat Vuoksenbandet och för arkivering av färdberättelserna. Föreningens styrelse har rätt att förändra reglerna för Långfärdspaddlarnas Vuoksenband.

10 Andemeningen med reglerna för Långfärdspaddlarnas Vuoksenbandet är att besättningen efter egen förmåga, egen navigering och med gott sjömanskap skall fullfölja färden av egen kraft utan hjälp utifrån.


11 Som alltid: på eget ansvar


Eventuella frågor gällande Vuoksenbandet bör riktas till Finlands långfärdspaddlares bandansvariga. Den bandansvariga tar emot start- och målgångsanmälningar samt svarar på frågor om bandet.
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
ragnalise paddelkopis i västra nyland(finland) Paddelkompis 0

Liknande trådar