Fjället 2019 : 3 Bröllop på Kenekaise

Jag fick det nya numret av Fjället idag. fjället är Svenska Fjällklubbens tidskrift. Något förvånande fanns där en artikel om ett bröllop på Sydtoppen. Brudparet hade flugit upp i helikopter.
Jag blir helt förstummad. Hur kan Svenska Fjällklubben välja att publicera detta med text och stora bilder? Är detta verkligen förenligt med föreningens syften och stadgar?
HåkanF
 
Jag blev också en smula förvånad. Men framförallt med tanke på hur man överhuvudtaget kommer på idén att gifta sig på en fjälltopp. Det saknar i princip allt jag förknippar med ett bröllop förutom att det är en oförglömlig händelse förknippad med stor lycka.

Det är emellertid naturligtvis fritt fram för var och en att gifta sig så som man själv önskar. Därvidlag har jag självklart inget att invända. Att utsikten är storslaget vacker råder det ingen som helst tvekan om.

Jag är inte insatt i detaljerna kring Svenska Fjällklubbens stadgar och andra motsvarande styrande principer, men jag instämmer i att det känns som att artikeln har hamnat en liten bit utanför ramarna.

Vanligen håller artiklar i Fjället en mycket hög kvalitet. Jag läser texterna och tittar på bilderna i flertalet artiklar med mycket stor och bestående behållning.

/Birger
 
Senast ändrad:
Halloj

Giftermålet i sig är väl OK. folk får gifta sig var de vill.
Artikeln är väl också OK. Fjället har en blandning av olika typer av artiklar, och denna ganska korta är j av mer lättare karaktär.

MEN, de åkte helikopter ditupp, och där känns det som om vi har ett problem.
Stadgarna säger inte mycket, det är i princip endast ändamålsparagrafen

§ 2 Ändamål

Klubbens ändamål är att främja sund fjällsport och verka för vidgad kännedom om fjällvärlden och ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden.

Men sen har klubben en fjällpolicy i punktform, med bland annat följande punkter

  • Stimulera fjällsport under hållbara former
  • Verka för fjällområden fria från trafik med motorfordon
  • Verka för miljömässigt hållbar turism och annan näringsverksamhet

och där har vi väl ett litet problem med t ta helikoptern upp på Keb. Om det kommit en remiss om detta hade fjällklubben antagligen pläderat för ett förbud mot just detta.

Christian, som är mångårig medlem och tidigare styrelsemedlem, men idag INTE för klubbens talan på något sätt
 

Liknande trådar


Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.