Dunsovsäckar - etiska frågor

Resonemang och frågor om dun från levandeplockade fåglar finns nu spridda lite varstans på Utsidans forum. Jag tänkte att vi kunde samla all info om detta till en särskild tråd, för att underlätta beslutstagandet för dem som vill ta etiska hänsyn vid val av sovsäck (jag är en av dem).

Som ägare till flera polska sovsäckar ville jag gärna kolla dessa i första hand, också för att det förekommit delvis motstridiga uppgifter. Roberts deklarerar på sin hemsida, att de inte använder dun från levandeplockade fåglar, men jag skickade frågan till de andra två högkvalitetstillverkarna - Cumulus och Pajak.
Jag skrev in deras svar i en annan tråd som eg. inte handlar om detta och där de riskerar att försvinna, så jag kopierar in dem här:

Cumulus:
"Allt dun vi använder kommer från döda fåglar".
Det finns uppgifter i Utsidans forum om att Cumulus skall ha hävdat omöjligheten att få fram de allra högsta dunkvaliteterna med dun från döda fåglar, men på min uttryckliga fråga får jag följande förtydligande:
"Teoretiskt finns det sådana dunkvaliteter, men då handlar det inte bara om levandeplockning, utan om en mycket arbetskrävande och avancerad sorteringsprocedur. Den sortens dun är inget vi använder - inte bara av etiska skäl, utan också för att det skulle vara orimligt dyrt utan att nämnvärt höja sovsäckarnas prestanda."

Pajak:
(en sammanfattning av deras utförliga svar):
"Ju större och äldre fåglar, desto finare dun. Det är sovsäckar med dunkvalitet 900 cuin man skall vara uppmärksam på, eftersom det dunet plockas från den lilla procent avelsfåglar, som får leva längre än slaktexemplaren (4 år mot 17 veckor). Det betyder inte automatiskt att dunet är levandeplockat, men risken ökar eftersom så gamla gäss är få och dunet dessutom bara kan plockas vid ett enda tillfälle på hösten, när de slutat lägga ägg för säsongen. Plockningen kan samordnas med det naturliga dunfällandet och är då smärtfri för fåglarna.

Polska leverantörer har dock numera helt frångått levandeplockning. I juni 2010 utökade berörda polska branschorganisationer (fågelodlare, slakterier, livsmedelstillverkare, dunuppköpare m fl) sitt gemensamt avtalade regelverk med ett totalförbud mot dunplockning från levande fåglar."


Det är ju omöjligt för en konsument att kolla sanningshalten i allt detta, men stämmer uppgifterna, så bör det därmed efter 2010 förhoppningsvis inte förekomma några sovsäckar fyllda med polskt dun, som kommer från levandeplockade fåglar. Konkurrensen bland de polska sovsäckstillverkarna är så pass stor, att ingen rimligtvis riskerar sin marknadsandel med att bryta mot avtalet.

Pajak har en intressant utredning på sin hemsida, som också citeras i mailsvaret, som visar att det är det slutliga loftet, inte dunkvaliteten i sig, som avgör säckens isoleringsförmåga. Därför satsar de hellre på att optimera och utveckla själva sovsäckskonstruktionen, än på extremt höga dunkvaliteter. Se vidare här för en sammanfattande översättning.

***
Fortsätt gärna denna tråd med info om fler märken och andra relevanta fakta ni råkar springa på.
 
Marmot

Då fortsätter jag tråden och adderar information. Så här skriver Marmot på sin hemsida:
---
17. What is Marmot's policy on live plucking of geese?

Marmot’s Animal Rights Policy:
We believe in the humane treatment of animals. We do not use down provided by “live pluck” operations. We only use down provided after geese have been harvested for food. Our vendors are required to certify that they are complying with our animal rights policy.

Live Pluck Issue:
1.There are three methods for collecting down and feathers from geese: ◦Machine pluck of dead animal: After harvesting the goose for food, the down and feathers are removed by a machine and processed. This is the method chosen by Marmot.
◦Hand pluck of dead animal: After harvesting the goose for food, the down and feathers are removed by hand and processed. This method is primarily used on small farms.
◦Hand pluck of live animal (Live Pluck): Down and feathers are removed by hand from a live goose. This method is still sometimes used on small family farms.

2.Marmot DOES NOT use down from live pluck. We have strict requirements in place with our vendors to ensure that our animal rights policy is adhered to. Humane treatment of animals is an integral part of our company philosophy and we will continue to enforce our requirements throughout our supply chain.

http://marmot.com/faq#17
---
 
Levandeplockat eller inte - man får utgå från att djurskyddsstandarden såsom brukligt är usel. Har man någon form av djuretisk ambition så är det enda rimliga att köpa en syntetsäck och kånka runt på ett halvkilo till.
 
Levandeplockat eller inte - man får utgå från att djurskyddsstandarden såsom brukligt är usel. Har man någon form av djuretisk ambition så är det enda rimliga att köpa en syntetsäck och kånka runt på ett halvkilo till.
Jag har ju svårt att se att det skulle vara något djuretiskt problem att välja en sovsäck med ejderdun?
 
Levandeplockat eller inte - man får utgå från att djurskyddsstandarden såsom brukligt är usel. Har man någon form av djuretisk ambition så är det enda rimliga att köpa en syntetsäck och kånka runt på ett halvkilo till.
Hur många fåglar måste du sammanlagt äta för att få energi att bära på ett halvt kilo sovsäck extra om du är ute tre veckor per år och vandrar i femtio år? Är det fler eller färre än vad som krävs för några dunsäckar? Jag förutsätter då att du inte äter hönsfågel över huvud taget - för det vore ju rent oetiskt att inte ta vara på hela fågeln om du (eller någon annan) slaktar den för mat...
 
Hur många fåglar måste du sammanlagt äta för att få energi att bära på ett halvt kilo sovsäck extra om du är ute tre veckor per år och vandrar i femtio år? Är det fler eller färre än vad som krävs för några dunsäckar? Jag förutsätter då att du inte äter hönsfågel över huvud taget - för det vore ju rent oetiskt att inte ta vara på hela fågeln om du (eller någon annan) slaktar den för mat...
Du förutsätter rätt.
 
Låt nu denna tråd hålla sig till ämnet =)
Ja, inser att det finns viss risk för kidnappning och det är naturligtvis inte min avsikt. Vill bara påtala det bakvända i en etik som tycker att det är fel att plocka fjädrar från levande fåglar men samtidigt inte har något emot att stödja en tämligen osund djurindustri som sedan tar fjädrarna från döda fåglar. Det senare kan näppeligen betraktas som oproblematiskt om man önskar ha en etisk ambition gentemot djur (oavsett om den har en djurättslig eller djurskyddslig grund). Det etiskt rimliga borde vara att välja ett fullgott alternativ.
 

Liknande trådar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook